Tænd for- og baglygterne i skumring, tåge og regn

Mange bilister glemmer at tænde for baglygterne, når det er mørkt, eller vejret er tåget og regnfuldt. Det kan være farligt og forringer trafiksikkerheden på vejene.

Mange bilister glemmer at tænde for baglygterne, når det er mørkt, eller vejret er tåget og regnfuldt. Grafik: FDM
Viden

Biler, der kører med slukkede baglygter, når der er nedsat sigtbarhed, er desværre ikke et særsyn på de danske veje. Mange bilister glemmer nemlig ofte at tænde for baglyset, og det kan skabe farlige situationer i trafikken. Årsagen til bilisternes glemsomhed skyldes EU-regler fra 2011, der indførte kørelys på alle nye biler. Men til forskel fra de hidtidige danske standarder, er der kun automatisk lys foran på bilen. Baggrunden for EU-reglerne er at øge trafiksikkerheden med mindst muligt energiforbrug som følge.

Lyset tænder ikke i dårligt vejr

 FDM opfordrer derfor bilisterne til både at tage højde for lygtetændingstiden og sigtbarheden

I alle nye biler, der er typegodkendt efter sommeren 2016 er der krav om lyssensor, som hjælper bilisten med at tænde lyset. Det betyder, at bilen automatisk tænder lyset, når det bliver mørkt. Dog skal føreren stadigvæk være opmærksom i dårligt føre, eksempelvis tung regn, tåge og sne, da lyssensoren ikke opfanger ændringen i sigtbarheden, hvis det iøvrigt er lyst. 

Se video: Sådan husker du baglygterne

Læs også: Sådan tjekker du bilens lygter

Da der er tale om en EU-regel, kan Danmark ikke vedtage vores egne regler for kørelys. Dertil kommer, at slukkede baglygter, når det iøvrigt er lyst og sigtbarheden er god, ikke udgør en sikkerhedsrisiko. FDM opfordrer derfor bilisterne til både at tage højde for lygtetændingstiden og sigtbarheden. Det går ud over trafiksikkerheden, når man glemmer lyset, og derfor koster det en bøde på 1.000 kr., hvis man bliver stoppet af politiet. 

Få lygtetjek hos FDM

Hører du til den glemsomme type, anbefaler FDM, at du får ændret bilens opsætning, så baglygterne tændes sammen med bilen.

Få omkodet bilen

Hører du til den glemsomme type, anbefaler FDM, at du får ændret bilens opsætning, så baglygterne tændes sammen med bilen. I mange biler kan det fx ske ved en simpel omkodning af bilen.

Skal du ud at købe en ny bil, råder FDM bilkøbere til at få indføjet i slutsedlen, at den leveres modificeret, så baglygterne tænder sammen med bilens forreste kørelys.

Se i videoen, hvordan du bruger lygterne korrekt:

Baglygter på trailer 

Der er ikke krav om, at man skal køre med baglygter tændt på traileren udenfor lygtetændingstiden. Der gælder de samme regler som for din bil - og dermed at du skal sikre, at baglygterne er tændt, når det bliver mørkt eller der er dårlig sigtbarhed ved fx regn, tåge og sne. Du sikrer, at baglygterne er tændt ved at tænde bilens nærlys.

Se også: De værste trailerfælder