Ankenævn for biler: Sådan klager du

Bilejere kan få afgjort deres sag hos Ankenævn for biler, hvis et bilkøb på mere end 10.000 kr. eller en reparation på over 1.500 kr. går skævt. Se her, hvordan du klager.

Mand sidder foran pc indenfor.
Viden

Køb af bil er ofte en stor post på et familiebudget. Det kan derfor være mange penge, der er i spil, hvis en aftale mellem køber og bilforhandler ender i uenighed.

Har bilen kostet mere end 10.000 kr., eller er der uenighed om en værkstedsregning på over 1.500 kr., kan du klage til Ankenævn for biler via nævnets hjemmeside bilklage.dk.  

Læs mere: Bilklage.dk (eksternt link)

Illustration af underoverskriftHvad bør du gøre, inden du starter en sag op?

Det er en god ide at sætte sig ind i, hvilke betingelser din sag skal opfylde, for at ankenævnet kan behandle din sag. F.eks. er det vigtigt, at du selv har klaget til bilforhandleren eller værkstedet først og via den vej har søgt at løse problemet, før du går videre til Ankenævn for biler. Dit første skridt bør altså være at se, om I selv kan løse problemet.

Illustration af underoverskriftHvem kan klage til ankenævnet?

Du kan bruge Ankenævn for biler, hvis du vil klage over en privatejet bil. Du kan altså ikke bruge nævnet i forbindelse med klager over firmabil eller privatleaset bil.

Ankenævn for biler er et netbaseret ankenævn. Klagerne bliver behandlet i et automatisk klagesystem via hjemmesiden bilklage.dk. Du vil blive bedt om at indbetale et klagegebyr. Klagegebyret er på 400 kr.

Ankenævnet opfordrer parterne til at finde et forlig. Kun hvis der ikke kan blive enighed om et forlig, vil sagen blive taget op i ankenævnet. Sagen bliver så behandlet og afgjort af repræsentanterne i nævnet. Ankenævnet består af en repræsentant fra en brancheorganisation i autobranchen, en forbrugerrepræsentant fra FDM og en dommer som nævnsformand.

Bilklage.dk er godkendt af Erhvervsministeren. Det betyder bl.a., at de afgørelser, som nævnet træffer, som udgangspunkt er juridisk bindende.

Illustration af underoverskriftHvor kan du på forhånd tjekke bilforhandler og værksted?

Du kan tjekke bilforhandlere og værksteder, der ikke efterlever Ankenævnet for bilers afgørelser i det såkaldte "Udhængsskab" på ankenævnets hjemmeside. FDM fraråder at købe eller få bilen repareret hos disse virksomheder.

Læs mere: Find udhængsskab med sager (eksternt link)

Har du brug for hjælp? 

Husk, at du som medlem af FDM kan få hjælp og vejledning under sagens behandling af FDMs juridiske rådgivere. 

Få rådgivning