Få hjælp hos bilklage.dk

Bilejere kan få afgjort deres sag hos ”Ankenævn for biler”, hvis et bilkøb på mere end 10.000 kr. eller en reparation på over 1.500 kr. går skævt, og det er umuligt at nå til enighed på anden vis. Klagen indgives via bilklage.dk

Ankenævn for biler er et netbaseret ankenævn. Klagerne bliver behandlet i et automatisk klagesystem via hjemmesiden bilklage.dk.
Viden

Køb af bil er ofte en stor post på et familiebudget. Det kan derfor være mange penge, der er i spil, hvis en aftale mellem køber og bilforhandler ender i uenighed.

Har bilen kostet mere end 10.000 kr. eller er der uenighed om en værkstedsregning på over 1.500 kr., kan du klage til "Ankenævn for biler" via nævnets hjemmeside bilklage.dk.

Prøv først om I selv kan løse problemet

Det er en god ide at sætte sig ind i, hvilke betingelser din sag skal opfylde, for at ankenævnet kan behandle din sag. For eksempel er det vigtigt, at du selv har klaget til bilforhandleren eller værkstedet først og via den vej har søgt at løse problemet, før du går videre til "Ankenævn for biler".

Gælder kun for privatejede biler

Ankenævn for biler er et netbaseret ankenævn. Klagerne bliver behandlet i et automatisk klagesystem via hjemmesiden bilklage.dk. Du vil blive bedt om at indbetale et klagegebyr. Klagegebyret er på 400 kr.

Du kan bruge Ankenævn for biler, hvis du vil klage over en privatejet bil. Du kan altså ikke bruge nævnet i forbindelse med klager over firmabil eller privatleaset bil.

Læs mere: Når bilen skal på værksted

Forlig frem for sag

Ankenævnet opfordrer parterne til at finde et forlig. Kun hvis der ikke kan blive enighed om et forlig, vil sagen blive taget op i ankenævnet. Sagen bliver så behandlet og afgjort af repræsentanterne i nævnet. Ankenævnet består af en repræsentant fra en brancheorganisation i autobranchen, en forbrugerrepræsentant fra FDM og en dommer som nævnsformand.

Bilklage.dk er godkendt af Erhvervsministeren. Det betyder bl.a., at de afgørelser, som nævnet træffer, som udgangspunkt er juridisk bindende.

Tjek bilforhandler og værksted

Du kan tjekke bilforhandlere og værksteder, der ikke efterlever Ankenævnet for bilers afgørelser på deres hjemmeside under "udhængsskabet". FDM fraråder at købe eller få bilen repareret hos disse virksomheder.

Find udhængsskab med sager (eksternt link)

Spørg FDM til råds

Er du medlem af FDM, kan vi hjælpe dig med råd og vejledning under sagens behandling.

Kontakt FDM rådgivning