Klage over værksted

Hvis en reparation af din bil viser sig at være mangelfuld eller du ikke er enig med dit værksted om din regning, kan du her læse om, hvad du kan gøre.

Hvis reparationen af din bil viser sig at være mangelfuld, er du berettiget til at kræve, at arbejdet laves om uden beregning.
Viden

Hvis reparationen af din bil viser sig at være mangelfuld, er du berettiget til at kræve, at arbejdet laves om uden beregning.

Du skal kunne bevise, at det udførte arbejde er mangelfuldt (medmindre der er givet garanti på reparationen). Det er vigtigt, at du kontakter værkstedet, så snart du får en mistanke om, at der er noget galt.

Afslag i reparationspris

Hvis værkstedet efter gentagne omreparationer fortsat ikke har bragt bilen i orden, kan du i sidste instans forlange at få et afslag i reparationsprisen - svarende til det, det vil koste at få bilen repareret på et andet værksted.

Det samme gælder, hvis værkstedet nægter at omreparere uden beregning. Du skal dog fortsat kunne bevise, at arbejdet var mangelfuldt.

Læs mere: Brug FDMs reparationsaftale

Ophæve aftalen om bilreparationen

Hvis du kan bevise, at du har en helt klar aftale med reparatøren om, at reparationen skal være færdig til et bestemt tidspunkt - og reparationen alligevel ikke er færdig - kan du hæve aftalen og hente din bil.

Vi anbefaler dog, at du giver reparatøren en kort frist til at gøre arbejdet færdigt, før du hæver aftalen

Vi anbefaler dog, at du giver reparatøren en kort frist til at gøre arbejdet færdigt, før du hæver aftalen - og at du gør det skriftligt.

Hvis det ikke på forhånd er aftalt, hvornår reparationen skal være færdig - eller hvis du ikke kan bevise en sådan aftale - kan du forvente at reparationen er færdig inden for "rimelig tid" (rimelig i forhold til reparationens art og omfang samt eventuelle andre relevante forhold).

Hvis reparationen ikke er færdig inden rimelig tid, må du give en yderligere rimelig frist (husk at gøre det skriftligt). Kun hvis reparationen heller ikke er færdig inden denne frist, kan du hæve aftalen og hente bilen.

Læs mere: Når bilen skal på værksted

Betal kun for det udførte

Hvis aftalen hæves, før reparationen er helt færdig, vil du alene være forpligtet til at betale for det arbejde, der måtte være udført. Og hvis færdiggørelse af reparationen på et andet værksted medfører en meromkostning, vil første værksted i princippet være forpligtet til at betale denne difference.

Du bør tænke dig godt om, før du hæver aftalen - særligt hvis reparatøren har nået at udføre en del af reparationen.

Det kræver dog, at du kan dokumentere dit tab, og det kan være vanskeligt, hvis der intet nærmere var aftalt om reparationens pris og omfang.

Du bør tænke dig godt om, før du hæver aftalen - særligt hvis reparatøren har nået at udføre en del af reparationen. I kan hurtigt blive uenige om, hvad der er repareret, og hvad der skal betales for dette.

I nogle tilfælde kan reparatøren holde bilen tilbage, indtil du har betalt. Dette vil normalt kun være i de situationer, hvor prisen for reparationen udgør en forholdsmæssig stor del af bilens handelsværdi. Men er der tale om små beløb, vil reparatøren ikke lovligt kunne tilbageholde din bil. Ønsker reparatøren at inddrive sit krav, skal han gøre det via retslig inkasso.

Ikke enig i regningen

Hvis du modtager en værkstedsregning udover det, du mener var aftalt, er det dig, der skal kunne bevise at regningen er for høj.  

Kan værkstedet dokumentere, at delen trængte til udskiftning, vil du i den situation typisk kun være forpligtet til at betale nettoprisen for reservedelene, mens værkstedet selv må bære omkostningerne til arbejdsløn samt avance på reservedele.

Der gælder dog en vigtig undtagelse: Er bilen repareret for et beløb, der overstiger dens handelsværdi efter reparationen, skal værkstedet kunne dokumentere, at reparationen er sket med dit samtykke.

Klag skriftligt over regningen

Hvis du nægter at betale din værkstedsregning, eller kun vil betale den del, der ikke er strid om, kan du risikere, at værkstedet med tiden sender kravet til inkasso. Du kan ikke blive pålagt inkasso-omkostninger, såfremt du kan bevise, at du har meddelt værkstedet, at reparationerne ikke var ifølge aftale.

Det er derfor vigtigt, at du klager skriftligt til værkstedet. Du skal kunne bevise, at værkstedet har modtaget din klage enten med bekræftelse på email fra værkstedet eller ved anbefalet brev. 

Du har bevisbyrden

Du risikerer dog stadig, at værkstedet vil udtage en stævning imod dig, så der bliver kørt en retssag. Hvis du ved en efterfølgende retssag kan bevise, at reparation slet ikke har fundet sted, eller at der er repareret mere end aftalt, slipper du for at betale.

I modsat fald kommer du med meget stor sandsynlighed til - ud over selve regningen med påløbne renter - at betale sagsomkostninger.

Kan du ikke bevise, at der er aftalt en maksimumpris, må du betale det beløb, værkstedet kræver for reparationen - med mindre det er urimeligt set i forhold til det arbejde, der er udført, og i forhold til den pris, et værksted normalt vil tage for et lignende stykke arbejde.

Klag til bilklage.dk

Hvis du mener, at prisen for reparationen er for høj, kan du betale "under protest" og få bilen udleveret. Men så må du bagefter klage til Ankenævn for Biler eller anlægge retssag mod reparatøren for at få de penge tilbage, som du mener, du har betalt for meget.

Du kan klage over din reparation, hvis den har kostet kostet mere end 1.500 kr. Du klager til Ankenævn for biler på bilklage.dk

Læs mere: Om bilklage.dk

Få hjælp hos FDMs rådgivning

Hvis du har spørgsmål til reparation af din bil eller din værkstedsregning, kan du som medlem få hjælp hos FDMs rådgivning.

Kontakt FDM Rådgivning