FDM Reparationsaftale med værksted

De fleste problemer med en bilreparation og værkstedsregninger skyldes uenighed. Hvad er aftalt i forhold til reparation, og hvad er prisen for det aftalte arbejde? Undgå problemer og brug FDM reparationsaftale ved næste værkstedsbesøg.

To mænd kigger ned i motorrummet på en bil.
Viden

FDM har skabt en reparationsaftale, som du kan printe, udfylde og anvende, når din bil skal på værksted. 

Hvis prisen overskrider den fastsatte maksimumpris, eller reparationens omfang bliver større end aftalt i FDM Reparationsaftale, er det værkstedet, der skal dokumentere, at det er sket efter aftale med dig. 

Hvornår kan du bruge FDM reparationsaftale?

FDM Reparationsaftale kan benyttes ved store og små reparationer.

Den skriftlige aftale mellem dig og værkstedet har flere fordele, og i FDM Reparationsaftale kan du:

  • Specificere, hvad du ønsker repareret eller udført. På det grundlag kan værkstedet give dig en pris på det ønskede arbejde
  • Fastsætte et maksimum for antal timer eller beløb, der må fejlsøges for på bilen 
  • Bede om, at værkstedet ringer med en pris, før det går i gang med reparationen
  • Aftale, at værkstedet skal kontakte dig, hvis den aftalte pris overskrides med en aftalt procentsats eller kronebeløb
  • Aftale, om du skal betale kontant ved afhentning, eller om der skal fremsendes en faktura
  • Bede om, at udskiftede dele bliver gemt/forevist efter reparation
  • Bede om, at faktura gennemgås ved afhentning af bilen

Nogle reparationer kan være vanskelige at give en pris på, fordi værkstedet er nødt til at skille komponenter ad, før det kan give et egentligt tilbud. I dette tilfælde bør I aftale, at værkstedet kontakter dig og får din accept af prisen, før en bilreparation sættes i gang.

Ønsker du ikke bilen repareret, skal du dog betale for den tid, der er brugt på at finde fejlen.

Før du efterlader din bil på værkstedet, så sørg også for i reparationsaftalen at få beskrevet standen af din bil. F.eks. om der er skader på bilen.

Download PDF: FDM Reparationsaftale

Illustration af underoverskriftSkal du indhente flere tilbud? 

Da værkstederne ikke arbejder med samme prissystem eller timepris, kan det være en god idé at indhente flere tilbud. Når værkstedet opgiver priser til en forbruger, skal beløbet som helt klart udgangspunkt være inklusive moms. 

Værkstederne har pligt til at oplyse og kunne dokumentere, hvilke reparationer der er udført, ligesom du også stadig har krav på at modtage en specificeret faktura, hvor anvendte reservedele er noteret.

Det er altid en god idé at bede værkstedet om at gemme de udskiftede reservedele. Det kan være af afgørende betydning, hvis der opstår en tvist om, hvorvidt en reparation har været nødvendig.

Læs også: Klage over værksted eller regning

Har du brug for hjælp? 

Husk, at du som medlem af FDM kan få rådgivning af biltekniske og juridiske eksperter, hvis du har spørgsmål til bl.a. reparation, værkstedsregning og dine rettigheder som forbruger.

Få rådgivning