Flyverust på din bil

Opdager du flyverust på din bil, kan det fjernes med oxalsyreopløsning og en efterfølgende beskyttelse med et lakplejemiddel. Men husk forsigtigt at fjerne eventuelle små ujævnheder først, så du ikke ridser din bil.

Flyverust på din bil skyldes mikroskopiske jernpartikler, der kan sætte sig på bilens lakoverflade
Viden

Det er ofte, når foråret kommer og bilen bliver vasket fri for det værste snavs, at vi opdager det såkaldte flyverust i bilens lak. Det kan godt betale sig, at få ordnet det med det samme, så metalspånerne ikke brænder sig fast i lakken. Flyverust ses som små rustne ujævnheder på bilens lak. Det er forholdsvist simpelt at fjerne.

Læs også: Hvornår er bilen omfattet af rustgaranti?

Sådan fjerner du flyverust

Det er vigtigt, at du først fjerner de små skarpe ujævnheder på lakken. Mærk forsigtigt med en negl, om du kan løfte ujævnhederne uden at ridse.

Flyverust på din bil skyldes mikroskopiske jernpartikler, der kan sætte sig på bilens lakoverflade

Hvis du ikke kan fjerne ujævnhederne, så prøv i stedet med en skånsom forbehandling med en petroleums- eller terpentinvædet klud, da partiklerne ofte kan løsnes ad denne vej.

Begynd aldrig med at prøve at polere rusten og ujævnhederne væk, da resultatet i værste fald kan blive nogle grimme ridser.

Læs mere om vedligeholdelse af din bil

Hvad er flyverust?

Flyverust på din bil skyldes mikroskopiske jernpartikler, der kan sætte sig på bilens lakoverflade og som især ses om foråret, når bilen vaskes efter vintervejrets belastning med megen fugt, sjap og vejsnavs. Over tid vil fugt omdanne jernpartiklerne til rust.

Hvis ikke du fjerner eller behandler jernpartiklerne, kan de give lakken små kratere, der skæmmer udseendet og sidenhen arbejder sig gennem lakken som fører til rustangreb. Typisk kommer jernpartiklerne fra det afslidte materiale i bremser og koblinger, vejbelægning og anden industri. Nogle bilister har også oplevet at få flyverust på bilen, når de har benyttet autotog.

Find plejemidler til bilen:  
Besøg FDMshop.dk

Behandle og beskytte

Når ujævnhederne er væk, behandler du rusten med en ti procents oxalsyreopløsning, der efterfølgende skylles grundigt af med vand. Vær opmærksom på, at når du arbejder med kemikalier, skal du være påpasselig med håndteringen.

jo bedre lakken er beskyttet inden og gennem vinteren desto større er chancen for at minimere forekomst af flyverust

Til slut giver du som beskyttelse et lakplejemiddel. Lakken vil som reglen ikke være forringet eller få mén af flyverusten - heller ikke på lang sigt. Et professionelt bilplejecenter vil også kunne hjælpe med at udbedre flyverust. Og jo bedre lakken er beskyttet inden og gennem vinteren desto større er chancen for at minimere forekomst af flyverust.