Skader på bil i vaskehal: Kan man få erstatning?

Det kan være dejligt nemt at få vasket bilen i en vaskehal. Men hvem har ansvaret, hvis din bil bliver beskadiget i vaskehallen? Det kan være svært at få vaskehallens ejer til at betale erstatning.

bilvask i vaskehal
Viden

Selvom du kan bevise, at din bil er blevet skadet, mens den er blevet vasket i en vaskehal, er det svært at få erstatning. Det skyldes, at vaskehallens ejer som udgangspunkt kun er ansvarlig for skader, der skyldes manglende vedligeholdelse af vaskeanlægget eller en defekt ved anlægget. Her er gode råd til at undgå skader i vaskehallen og til hvad du gør, hvis skaden alligevel sker:

Grafik: Skillestreg

Illustration1 | Pas på løse dele

Når du vasker din bil i en vaskehal, må du være indstillet på, at børsterne tager fat om bilen, og løstsiddende eller ikke vedligeholdte dele på bilen derfor kan blive revet af.

Det kan f.eks. være spoilere eller lignende, der ikke sidder korrekt eller er løse. Bliver de revet af, kan du ikke forvente, at de bliver erstattet af vaskehallens ejer.

Hvis det er muligt anbefales det, at du styrer vaskehallens børster manuelt for at minimere eventuelle skader. Grafik: Skillestreg

Illustration2 | Følg vaskeanlæggets anvisninger

Skader der skyldes fejlagtig betjening af vaskeanlægget, forkert placering af bilen eller manglende efterlevelse af vaskehallens anvisninger, er dit ansvar. Du bør derfor altid nøje følge vaskehallens anvisninger.

Desuden bør du afmontere løstsiddende dele og kontrollere, at soltag og vinduer er lukkede. Grafik: Skillestreg

Illustration3 | Dokumentér skaden

Er skaden sket  – og er du uden skyld i skaden – bør du sikre dig bevis for skaden og årsagen straks, da det er dig, der skal bevise, at skaden er sket i vaskehallen og ikke andre steder.

En god idé er at tage billeder af skaden med det samme på stedet, så man kan se skaderne og vaskehallen på billederne. Du skal desuden bevise, at skaden skyldes fejl ved vaskeanlægget eller manglende vedligeholdelse af denne.

I dag er de fleste vaskehaller videoovervåget. Du bør derfor med det samme, og helst inden du fjerner bilen, kontakte ejeren af den aktuelle vaskehal og fortælle, hvad der er sket. Bed om at se optagelserne fra videoovervågningen.

Har du mulighed for det, bør du også tage nogle billeder af skaden f.eks. med kameraet i din mobil. Er der synlige tegn på fejl eller manglende vedligeholdelse af vaskeanlægget, bør du også tage billeder heraf. Har du vidner, bør du også få deres kontaktoplysninger. Grafik: Skillestreg

Hvordan dækker din forsikring?

Nogle forsikringsselskaber afviser at dække skader forårsaget under bearbejdning og behandling af bilen. Selvom din forsikringsselskab ikke afviser at dække skaden, kan det dog både koste dig en selvrisiko og en forhøjelse af forsikringspræmie fremadrettet.

Har du brug for hjælp? 

Som medlem af FDM har du adgang til FDMs juridiske eksperter, der bl.a. kan rådgive dig om dine rettigheder som forbruger. 

Bliv medlem