Sådan undersøger du slutsedlen for fejl og mangler

Når du køber bil, er der flere punkter, som du bør undersøge på din slutseddel. Her får du en guide, så du kan spotte fejl og mangler i slutsedlen og dermed undgå at blive snydt.

Mand med briller læser tekst på et papir grundigt.
Viden

Som medlem af FDM har du mulighed for at få gennemgået din slutseddel, når du køber ny eller brugt bil af en forhandler. Hvis du hellere selv vil gennemgå slutsedlen, har FDM skabt en guide, der gør dig i stand til at spotte og undersøge de vigtigste punkter.

Det er punkter, hvor FDMs juridiske rådgivning normalt opdager problemer, når medlemmernes slutsedler gennemgås.

Guiden er en light-gennemgang i forhold til den, som du kan forvente, hvis du indsender din slutseddel til FDM.Illustration af underoverskrift

Men hvis du har brug for et hurtigt fingerpeg, om slutsedlens vilkår er i orden, så du kan gå videre med dit køb, kan light-gennemgangen være et godt udgangspunkt.

Husk, du som medlem altid har mulighed for at sende slutsedlen til FDMs grundige gennemgang, også selvom du allerede har prøvet guiden. Under alle omstændigheder bør du sende slutsedlen til os, hvis gennemgangen afslører problemer.

Læs mere: Sådan indsender du slutseddel til FDM (kræver login)

Hvordan gennemgår du selv en slutseddel?

Denne guide peger på en række kontrolpunkter, som du bør undersøge, hvis du selv vælger at gennemgå din slutseddel. Første del omfatter punkter, der gælder for køb af både ny og brugt bil. Klik på plus-tegnet ud for hvert punkt for at folde teksten ud:

1. Tilføj FDMs forbehold til slutsedlen
Har du husket at indføje FDMs forbehold for godkendelse af handlen?

Forbeholdet er vigtigt, hvis du vælger at indsende slutsedlen til FDMs kontrol. Dette vil sikre, at din forhandler skal efterleve de punkter, som FDM måtte finde ved kontrol af din slutseddel. Formuleringen kan lyde således:

”Købers underskrift på købsaftalen er betinget af FDMs godkendelse af handlen i dens helhed. Indsigelser skal være meddelt sælger senest fem hverdage efter, at købsaftalen er underskrevet.”

2. Identifikation af bilforhandler
Kontrolpunkt: Identifikation af bilforhandleren – hvem er det, du handler med?

Hvad, mener FDM, er vigtigt: Virksomhedens navn og CVR-nummer skal fremgå af slutsedlen. FDM har set mange tilfælde, hvor bilen var fyldt med fejl eller lignende, og hvor virksomheden ikke kunne findes igen på grund af manglende identifikation, da vores medlem skulle rejse krav. Du kan derfor få problemer med at rejse et krav mod din forhandler, hvis ikke du kan identificere forhandleren.


Din tjekliste: Er alt OK? Gå videre til næste pkt. Er du utryg? Send til FDMs gennemgang
3. Er der dårlige erfaringer med forhandleren?
Kontrolpunkt: Ankenævn for Bilers udhængsskab – er der dårlige erfaringer med forhandleren?

Hvad, mener FDM, er vigtigt: 
Ankenævn for Biler træffer afgørelser i sager om bilkøb, reparationer, mv. På Ankenævn for Bilers hjemmeside kan du i Udhængsskabet kontrollere, om forhandleren inden for det seneste år ikke har efterlevet nævnets afgørelser i en sag, der har været behandlet af nævnet.

Tjek din bilforhandler på Ankenævnets hjemmeside, bilklage.dk (eksternt link)

FDM fraråder som udgangspunkt, at du handler med virksomheder, der fremgår i Udhængsskabet.  

Din tjekliste: Er alt OK? Gå videre til næste pkt. Er du utryg? Send til FDMs gennemgang
4. Identifikation af bil
Kontrolpunkt: Identifikation af bilen – hvad er det, du køber?

Hvad, mener FDM, er vigtigt: Bilen skal udspecificeres så meget som muligt, så der ikke senere opstår tvivl om hvilken bil, du har købt. Som minimum bør den indeholde: bilmærke og modelbetegnelse, modelår og udstyrsversion. Når det gælder brugte biler, er det også vigtigt, at stelnummeret fremgår. 

Din tjekliste: Er alt OK? Gå videre til næste pkt. Er du utryg? Send til FDMs gennemgang
5. Prisspecifikation
Kontrolpunkt: Prisspecifikation – hvad betaler du for?

Hvad, mener FDM, er vigtigt: Alle priser skal udspecificeres. Dette gælder både den købte bil, evt. byttebil, ekstraudstyr, eventuel registreringsafgift herunder moms, osv. Det er vigtigt, at alle priser i slutsedlen afspejler jeres aftale. Priserne er vigtige at kende f.eks. i tilfælde af en tvist, hvor der eksempelvis er behov for ophævelse af købet eller prisafslag.

Din tjekliste: Er alt OK? Gå videre til næste pkt. Er du utryg? Send til FDMs gennemgang
6. Er der prisreguleringsforbehold?
Kontrolpunkt: Er der prisreguleringsforbehold? Aftaleprisen bør være endelig og fast.  

Hvad, mener FDM, er vigtigt: Er der et vilkår om, at prisen kan reguleres efter din underskrift? Når du køber bil, bør du kende bilens endelige pris. Det er FDMs holdning, at vilkåret, om at forhandleren ensidigt kan ændre prisen efter aftalens indgåelse, er urimeligt, og det normalt ikke bør gælde i forbrugeraftaler.

Der kan dog være særlige situationer, hvor du konkret kan overveje at acceptere, at prisen efterfølgende kan ændres. I så fald bør du skriftligt aftale et lavt loft for stigning.


Din tjekliste: Er alt OK? Gå videre til næste pkt. Er du utryg? Send til FDMs gennemgang
7. Leveringsdato
Kontrolpunkt: Leveringsdato – hvornår har du krav på at få bilen?

Hvad, mener FDM, er vigtigt: Er der en præcis leveringsdato? Det bør der være. Ellers er det vanskeligt at afgøre, hvornår leveringen er forsinket i juridisk forstand, og hvornår du har juridiske rettigheder som følge af forsinkelsen. 

FDM ser dog specielt ved visse nye biler, der endnu ikke er kommet til landet, at det kan være umuligt at angive en præcis dato for levering. I disse og lignende situationer kan det være nødvendigt at aftale et interval med et seneste tidspunkt for levering. 

Din tjekliste: Er alt OK? Gå videre til næste pkt., hvis du skal handle brugt bil. Er du utryg? Send til FDMs gennemgang.

Hvad skal du også huske ved køb af brugt bil?

Hvis du skal købe en brugt bil, er der flere ting, som du bør undersøge i slutsedlen udover de første 7 punkter ovenfor. Husk, at enhver demobil eller meget ny importbil, uanset alder og kilometerstand, er at betragte som brugt. Her følger de kontrolpunkter, du skal være særlig opmærksom på, når du skal købe en brugt bil. 

8. Er der restgæld og andre hæftelser?
Kontrolpunkt: Restgæld og andre hæftelser – er bilen fri og ubehæftet?

Hvad, mener FDM, er vigtigt: I Bilbogen kan du kontrollere, hvorvidt bilen er behæftet (f.eks. restgæld, pant, ejendomsforbehold, udlæg, mv.)
Du kan risikere at miste bilen eller mange penge, hvis der er andre, der har rettigheder i bilen.

Tjek Bilbogen (eksternt link)

Din tjekliste: Er alt OK? Gå videre til næste pkt. Er du utryg? Send til FDMs gennemgang
9. Er bilens service overholdt?
Kontrolpunkt: Servicehistorik – er bilen vedligeholdt i henhold til servicebogen?

Hvad, mener FDM, er vigtigt: Løbende vedligeholdelse (service) er vigtig for bilens generelle stand og levetid. Derfor bør du sikre dig, at bilens servicehistorik er fuldt beskrevet i slutsedlen. Det bedste er, at bilen har fulgt serviceplanen i servicebogen.

Bemærk, at bilens serviceniveau kan have betydning for, om en fabriksgaranti kan være bortfaldet.

Din tjekliste: Er alt OK? Gå videre til næste pkt. Er du utryg? Send til FDMs gennemgang
10. Hvor lang garanti tilbyder forhandleren?
Kontrolpunkt: Garanti – hvor længe tør forhandleren stå inde for bilen?

Hvad, mener FDM, er vigtigt: Hvis forhandleren tror på sin bil, bør vedkommende også kunne tilbyde dig en god forhandlergaranti. Du bør altid prøve at opnå den bedst mulige forhandlergaranti på bilen. Jo nyere og dyrere bil, jo længere forhandlergaranti, bør du have. Køber du en ret ny brugt bil, bør du undre dig, hvis din forhandler ikke giver dig en forhandlergaranti. 

Forhandlergarantien skal være skriftlig, så garantien kan bevises. 

Derudover: er bilen så ung, at den fortsat burde være dækket af fabriksgarantien (uanset type), bør forhandleren skriftligt bekræfte, at fabriksgarantierne fortsat består.  

Din tjekliste: Er alt OK? Gå videre til næste pkt. Er du utryg? Send til FDMs gennemgang

11. Forsøger forhandleren at begrænse din reklamation?
Kontrolpunkt: Reklamationsret i henhold til købeloven – dine vigtigste juridiske rettigheder.

Hvad, mener FDM, er vigtigt: Har din forhandler forsøgt at begrænse din reklamationsret? Det er ikke lovligt.

Kernen i forbrugerbeskyttelsen er købelovens reklamationsret. Vi fraråder, at du indgår en aftale med en forhandler, der forsøger at begrænse din lovmæssige reklamationsret.

Reklamationsretten gælder i 2 år for mangler, som var til stede, eller under udvikling, på leveringstidspunktet. De første 12 måneder er der en formodning for, at manglen har været til stede eller under udvikling på leveringstidspunktet. Efter 12 måneder, og resten af perioden, skal du bevise dette.  

Din tjekliste: Er alt OK? Gå videre til næste pkt. Er du utryg? Send til FDMs gennemgang
12. Har bilen været skadet?
Kontrolpunkt: Bilens skadeshistorik – har bilen tidligere været skadet i et trafikuheld?

Hvad, mener FDM, er vigtigt: Fremgår der oplysninger om bilens skadeshistorik? Hvis bilen tidligere har været skadet, bør du kende til det fulde omfang. Dette bør forhandleren afdække, enten af sig selv eller hvis du ønsker det.

FDM mener ikke, at det er nok, at forhandleren blot oplyser, at bilen ikke har haft en ”større skade.” ”Større skader” kan dække over skader, som er langt større end vores medlemmer ofte forventer.

Din tjekliste: Er alt OK? Gå videre til næste pkt. Er du utryg? Send til FDMs gennemgang
13. Har bilforhandleren tilbudt, at du også kan købe en tillægsforsikring?
Kontrolpunkt: Er du blevet tilbudt en tillægsforsikring, eksempelvis mod nedbrud? Bemærk: en tillægsforsikring har intet med kasko- og ansvarsforsikringen at gøre. 

Hvad, mener FDM, er vigtigt: Bemærk, at tillægsforsikringer hverken kan eller skal erstatte dit krav på købelovens reklamationsret eller behovet for en forhandlergaranti – se kontrolpunkter ovenfor.  

Tillægsforsikringer er ikke garantier i lovens forstand, men forsikringsprodukter. Som ved andre forsikringsprodukter afhænger det enkelte produkts værdi af pris og dækning set i forhold til dit behov.

Din tjekliste: Er alt OK? Er du utryg? Send til FDMs gennemgang
14. Brug af FDMs tillæg til slutsedlen

Kontrolpunkt: FDMs tillæg til forhandlerens slutseddel

Hvad, mener FDM, er vigtigt: Husk at forhandlernes slutsedler ikke nødvendigvis varetager dine interesser optimalt. Derfor har FDM udarbejdet et tillæg, som kan supplere forhandlerens slutseddel for at skabe balance.


Læs mere: Tillæg til slutseddel

Har du fået svar på det, du søgte?

Hvis du kan svare ”OK” til alle kontrolpunkterne i guiden, vil der normalt ikke opstå problemer på grund af slutsedlens indhold. Hvis du alligevel ønsker FDMs gennemgang, er du altid velkommen til at indsende din slutseddel til os.

Hvis kontrollen ikke var OK på alle punkter, og du derfor bliver utryg ved slutsedlens indhold, er du selvfølgelig også velkommen til at indsende den til vores grundige gennemgang.

Læs mere: Sådan indsender du slutseddel til FDM (kræver login)

Har du brug for hjælp? 

Som medlem af FDM har du adgang til bilteknisk og juridisk rådgivning også i forbindelse med køb af bil.

Bliv medlem af FDM