Få styr på begrebet kulance og se muligheder for hjælp

Har du en skade eller mangel på din bil, der ikke er omfattet af garanti eller reklamationsret? Så kan bilforhandler eller importør frivilligt vælge at tilbyde dig pengebeløb som hjælp til skaden eller manglen. Det kaldes kulance.

Billede af personer, der ser på papirer og bliver rådgivet.
Viden

Kulance er et pengebeløb (evt. i form af en reservedel eller en reparation), som en bilforhandler, et værksted eller en importør frivilligt tilbyder dig. Også selv om skaden eller manglen på din bil ikke er omfattet af hverken garantien eller af købelovens reklamationsret. Det kan f.eks. være fordi, at tidsfristen for at fremkomme med reklamationer ifølge garantien og købeloven er udløbet.

Illustration af underoverskriftHvordan er dine muligheder, hvis garantien er udløbet?

Konstaterer du f.eks. væsentlige fejl, oplever du motorhavari eller anden omfattende mekanisk skade efter garantien eller reklamationsrettens udløb, vil du desværre ikke have grundlag for at kræve, at værksted, forhandler eller importør afholder udgifter til nødvendig reparation.

Det gælder også, selvom der er tale om ikke-forventelige fejl i forhold til bilens alder og kørte kilometer. I de tilfælde afhænger mulighed for, at der alligevel ydes (eventuel delvis) kompensation af velvilje fra den pågældende forhandlers, værksteds eller importørs side. Hvis der ydes denne form for kompensation, så er der tale om, at der ydes kulance.

Illustration af underoverskriftEr det en fordel at have været en "loyal" kunde?

I tilfælde, hvor forhandler, værksted eller importør ikke er juridisk forpligtet til at påtage sig ansvar for en konstateret fejl eller skade, vil det typisk have afgørende betydning, om du har været en "loyal" kunde - altså om du har fået samtlige serviceeftersyn udført samme sted.

En garantigiver kan ikke stille som betingelse inden for garantiperioden, at en bilejer nødvendigvis skal have udført service på bilmærkets værksteder. Men omvendt må garantigiveren altså gerne stille denne betingelse for tildeling af kulance.

At have været en loyal kunde er dog på ingen måde nogen garanti for kulancedækning, og FDM har erfaret, at der i dag er længere mellem kulancedækning end tidligere.

I tvivl om dine rettigheder?

Som medlem af FDM kan du altid få hjælp af vores juridiske eksperter, også i sager vedrørende reklamationsret, kulance og dine rettigheder som forbruger. 

Kontakt FDM