Trafik og færdselsregler USA

Viden

Trafik og færdselsregler i USA

Se hvad du skal være opmærksom på, når du skal på kør selv-ferie i USA
Fotograf:
Foto
Shutterstock

Færdselsregler

Hver af de 50 stater, District of Colombia og de andre US-territorier har deres egne færdselsregler. Generelt har reglerne dog en del fællestræk, så der er ingen vanskeligheder ved at køre fra en stat til en anden.

Bøder
Bøder må ikke opkræves på stedet.

Mobil
I flere stater og byer er det forbudt at tale i håndholdt mobiltelefon under kørsel. Nogle steder er det også forbudt at skrive sms'er.

Promillegrænse
0,8 i alle stater. For chauffører under 21 er grænsen mellem 0,0 og 0,2 promille.
I de fleste stater er det desuden forbudt at køre med en åben flaske eller dåse med øl, vin eller spiritus. I nogle stater må chauførerer under 21 end ikke medbringe lukkede flasker eller dåser med øl, vin eller spiritus - med mindre der er en forældre eller værge med i bilen.

Lygteføring
I ca. halvdelen af staterne skal motorcykler køre med mindst nærlyset tændt døgnet rundt.

Vigepligt
Føreren af ethvert køretøj, der nærmer sig et kryds, der ikke er kontrolleret af trafiklys eller politiet, skal holde tilbage for køretøjer, der kommer fra højre. Vigepligten i og ved rundkørsler varierer fra stat til stat.

Afstribning
Hvide striber adskiller kørebanerne for kørsel i samme retning, gule striber adskiller baner, hvor der køres i modsat retning.

Skiltning
Det veludbyggede vejnet i USA er delt op i flere kategorier:

  • Interstate Higways
  • Federal Highways 
  • State Routes
  • Country Routes.

Interstate Highways er markerede med skilte, der er røde/blå/hvide. Expressways indenfor staterne er markeret med sorte og hvide skilte.

Skolebusser
Det er forbudt at overhale eller køre forbi gule skolebusser, hvor børn er ved at stå på eller af bussen.

Parkering
Parkometre anvendes i de fleste byer, hvor du kan betale med mønter, kreditkort eller med et parkeringskort Transportdepartementet (DOT) . Parkering er højst tilladt i 2 timer.

I landdistrikterne må man ikke parkere på selve landevejene

Bliver bilen slæbt væk pga. ulovlig parkering, betaler ejeren selv afgiften.

Handicapparkering
Der er i alle stater særlige pladser til handicapbiler, som er markeret med en kørestol. Kun biler med et internationalt handicapbevis må benytte disse pladser. Skiltet skal hænges fra bakspejlet, så det er synligt fra alle sider.

Handicapbevis udstedt i Danmark accepteres ikke nødvendigvis i alle stater.

Se specifikke regler for handicapparkering i udlandet

Camping
Det er forbudt at campere eller overnatte uden for offentlige eller private campingpladser. Det er dog muligt at købe "Wilderness Permits" fra park rangers i nationalparker, der tillader at campere uden for organiserede campingpladser.

Kørsel med påhængskøretøj
Vær opmærksom på om du lovligt må køre med din trailer eller campingvogn.

Læs mere om reglerne for kørsel med anhænger i udlandet

Hastigheder
I USA fastsætter hver enkelt stat sine egne hastighedsgrænser. Derfor skal man være meget opmærksom på skiltningen. Her er nogle vejledende hastighedsgrænser.

Vejkategori Hastighedsgrænse
Bymæssig bebyggelse 25-30 mph/ 40-48 km/t
Landevej 55-65 mph/ 88-104 km/t
Motor- og motortrafikvej 55-75 mph/ 88-120 km/t

Der er et meget veludviklet netværk af moderne motorveje, som giver adgang til alle dele af USA. Motorvejene er fler-sporede med kontrolleret adgang og gratis. Dog er der nogle strækninger af motorvejene, hvor der opkræves vejafgifter.

Uheld
Alle uheld med personskade skal straks anmeldes til politiet, sherifen eller en motorvejspatrulje. Selvom der kun er tale om materielle skader (dog over et vist beløb, der varierer fra stat til stat), skal en skriftlig rapport om ethvert uheld indgives til den lokale "Motor Division" inden for den tidsramme, der er fastsat i den stat, hvor ulykken fandt sted. Føreren skal være opmærksom på lovgivningen i staten, som han kører i.

Ring 911 for ambulance, politi og brandvæsen.

Vejhjælp
Som medlem af FDM kan du benytte dig af den amerikanske bilklub AAA's vejhjælp. Du skal ringe til et lokalt AAA kontor, som du kan slå op i den lokale telefonbog, eller til dette gratis nummer: 1-800 AAA HELP som svarer til 1-800 222 4357

Se mere: Hvilke fordele du har hos AAA

Lejer du bil i USA, vil der som regel være en vejhjælpsaftale for udlejningsselskabet, som man kan benytte sig af. Forhør dig hos selskabet, hvilken service, du har mest ud af at anvende.

 

Af
FDM
FDM