Trailer og campingvogn til udlandet

Skal du til udlandet med din campingvogn eller trailer bag bilen, er der skærpede regler. Brud på reglerne kan koste bøde og forbud mod fortsat kørsel. Har du trailerkørekort (B/E-kørekort), er du dækket ind i forhold til reglerne.

Viden

Skal du til udlandet med anhænger uden at have et B/E kørekort (trailerkørekort), må vogntogets samlede totalvægt (bilens tilladte totalvægt + anhængerens tilladte totalvægt) højst være 3.500 kg.

Tidligere kunne du, hvis dit kørekort var udstedt før 1. maj 2009, lovligt vælge bilens største påhængsvægt ifølge bilens registreringsattest som "anhængerens totalvægt". Det gav dig mulighed for at holde dig inden for vægtgrænsen, hvis denne vægt var lavere end anhængerens totalvægt på anhængerens registreringsattest.

En ændring i kørekortbekendtgørelsen betyder imidlertid, at denne regel nu kun gælder ved kørsel i Danmark. Den gælder ikke længere ved kørsel i udlandet.

Har du et B/E kørekort, er du dækket ind i forhold til de udenlandske regler.

Tager du et B+ kørekort må vogntogets totalvægt (bilens totalvægt + anhængerens totalvægt) dog være op til 4250 kg.

Læs mere: Hvor meget må du køre med?

Illustration af underoverskriftSkal du få anhængerens totalvægt nedsat? 

Hvis du hidtil har valgt bilens største påhængsvægt som anhængerens totalvægt, skal du sørge for at få nedsat anhængerens totalvægt. Vogntogets samlede totalvægt skal dermed komme ned på det maksimalt tilladte, nemlig 3.500 kg. Det skal du gøre, inden du kører til udlandet med din anhænger.

Har du et B+ kørekort er det maksimalt tilladte dog 4.250 kg - også i udlandet. Nedsættelse af anhængerens totalvægt vil kræve, at du får anhængeren synet med den nye og lavere totalvægt. Det vil altså koste et synsgebyr samt en ændring af registreringsattesten hos FDM.

Hvis du krydser den danske grænse og gør brug af muligheden for at lægge bilens største påhængsvægt til grund i stedet for anhængerens totalvægt, risikerer du at få en bøde og et forbud mod fortsat kørsel i det pågældende land. 

Illustration af underoverskriftGælder danske regler for kørsel med anhænger i udlandet?

Andre europæiske landes myndigheder er forpligtede til at anerkende de øvrige danske regler om kørsel med anhænger, når et dansk indregistreret vogntog midlertidigt kører i landet.

Udenlandske myndigheder må ikke kræve, at udlændinge skal overholde national lovgivning, når det gælder tekniske krav til køretøjet eller til kørekortets kategorier. Disse regler følger Wienerkonventionen.

Følgende europæiske lande har tiltrådt enten Wiener- eller Genevekonventionen:

Albanien, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Hviderusland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten, Østrig.

Skal bilen til syn?

Du kan få synet din bil hos FDM. Husk, at du som medlem af FDM får rabat.  

Book syn af bil