Færdselsregler USA

Her kan du se de vigtigste færdselsregler, som du skal kende, hvis du skal på kør selv-ferie i USA

Se hvad du skal være opmærksom på, når du skal på kør selv-ferie i USA
Viden

Vejafgifter

Der er som hovedregel ikke afgift for kørsel på de amerikanske veje. Men der er dele af flersporede motorveje, broer og tunneler, hvor der opkræves vejafgifter. Disse er ofte benævnt "turnpikes". Betalingsanlæg er generelt placeret i nærheden af store byer.

Færdselsregler

Hver af de 50 stater, District of Colombia og de andre US-territorier har deres egne færdselsregler. Generelt har reglerne dog en del fællestræk, så der er ingen vanskeligheder ved at køre fra en stat til en anden.

Bøder

Bøder må ikke opkræves på stedet.

Mobil

I flere stater og byer er det forbudt at tale i håndholdt mobiltelefon under kørsel. Nogle steder er det også forbudt at skrive sms'er.

Find inspiration til kør selv-ferie i USA hos FDM travel

Promillegrænse

0,8 i alle stater. For chauffører under 21 er grænsen 0,0 promille.
I de fleste stater er det desuden forbudt at køre med en åben flaske eller dåse med øl, vin eller spiritus. I nogle stater må chauførerer under 21 end ikke medbringe lukkede flasker eller dåser med øl, vin eller spiritus - med mindre der er en forældre eller værge med i bilen.

Lygteføring

I ca. halvdelen af staterne skal motorcykler køre med mindst nærlyset tændt døgnet rundt.

Køb udstyr til bilferien i USA:

Besøg FDMshop.dk

Vigepligt

Føreren af ethvert køretøj, der nærmer sig et kryds, der ikke er kontrolleret af trafiklys eller politiet, skal holde tilbage for køretøjer, der kommer fra højre. Vigepligten i og ved rundkørsler varierer fra stat til stat.

I de fleste stater, er det tilladt at svinge til højre, selvom, der er rødt. Det gælder dog ikke i New York City, og hvor der er skiltet om forbud. Det er et krav, at bilen stopper helt op ved signalet, og holder tilbage for fodgængere og andre trafik i krydset, inden der svinges til højre.

Afstribning

Hvide striber adskiller kørebanerne for kørsel i samme retning, gule striber adskiller baner, hvor der køres i modsat retning.

Skiltning

Det veludbyggede vejnet i USA er delt op i flere kategorier:

  • Interstate Higways
  • Federal Highways 
  • State Routes
  • Country Routes.

Interstate Highways er markerede med skilte, der er røde/blå/hvide.

Skolebusser

Det er forbudt at overhale eller køre forbi gule skolebusser, hvor passagerer er ved at stå på eller af bussen.

Parkering

I mange byer er der indført betalingsparkering. Man kan typisk betale med mønter eller kreditkort. Vær opmærksom på evt. restriktioner.

I landdistrikterne må man ikke parkere på selve landevejene

Bliver bilen slæbt væk pga. ulovlig parkering, betaler ejeren selv afgiften.

Handicapparkering

Der er i alle stater særlige pladser til handicapbiler, som er markeret med et kørestolsymbol. Kun biler med et internationalt handicapbevis må benytte disse pladser. Skiltet skal hænges fra bakspejlet, så det er synligt fra alle sider.

Handicapbevis udstedt i Danmark accepteres ikke nødvendigvis i alle stater.

Camping

Det er forbudt at campere eller overnatte uden for offentlige eller private campingpladser. Det er dog muligt at købe "Wilderness Permits" fra park rangers i nationalparker, der tillader at campere uden for organiserede campingpladser.

Kørsel med påhængskøretøj

Vær opmærksom på om du lovligt må køre med din trailer eller campingvogn.

Læs mere om reglerne for kørsel med anhænger i udlandet

Hastigheder

I USA fastsætter hver enkelt stat sine egne hastighedsgrænser. Derfor skal man være meget opmærksom på skiltningen. 

Uheld

Alle uheld med personskade skal straks anmeldes til politiet, sheriffen eller en motorvejspatrulje. Selvom der kun er tale om materielle skader (dog over et vist beløb, der varierer fra stat til stat), skal en skriftlig rapport om ethvert uheld indgives til den lokale "Motor Vehicle Division" inden for den tidsramme, der er fastsat i den stat, hvor ulykken fandt sted. Føreren skal være opmærksom på lovgivningen i staten, som han eller hun kører i.

Ring 911 for ambulance, politi og brandvæsen.

Læs mere: Uheld på kør selv-ferien

Bjergpas

De bjergpas, man kører igennem på Interstate Highways, er åbne året rundt med enkelte undtagelser i meget dårligt vejr. Bjergpas på mindre veje er som regel lukkede fra tidligt efterår til sent forår.

Vejhjælp

Som medlem af FDM kan du benytte dig af den amerikanske bilklub AAA's vejhjælp. Du skal ringe til et lokalt AAA kontor, som du kan slå op i den lokale telefonbog, eller til dette gratis nummer: 1-800 AAA HELP som svarer til 1-800 222 4357

Lejer du bil i USA, vil der som regel være en vejhjælpsaftale for udlejningsselskabet, som man kan benytte sig af. Forhør dig hos selskabet, hvilken service, du har mest ud af at anvende.