Færdselsregler i USA

Se hvilke færdselsregler der gælder og få tip til, hvad du ellers skal være opmærksom på, når du skal på kør selv-ferie i USA.

Landskab og vej i USA.
Viden

Skal du på kør selv-ferie til et andet land – eller har du i forbindelse med en forretningsrejse brug for at leje bil og køre i udlandet – så er det godt at forberede sig på de færdselsregler, der gælder i det pågældende land. Her har vi samlet et overblik over de færdselsregler, der gælder i USA, samt andre nyttige informationer om at køre bil i landet.

Hver af de 50 stater, District of Colombia og de andre US-territorier har deres egne færdselsregler. Generelt har reglerne dog en del fællestræk, så der er ikke større vanskeligheder ved at køre fra en stat til en anden. Vær altid opmærksom på skiltning.

Skillestreg

IllustrationHvilke regler gælder for vigepligt i USA?

Føreren af ethvert køretøj, der nærmer sig et kryds, der ikke er kontrolleret af trafiklys eller politiet, skal holde tilbage for køretøjer, der kommer fra højre. Vigepligten i og ved rundkørsler varierer fra stat til stat.

I de fleste stater, er det tilladt at svinge til højre, selvom der er rødt. Det gælder dog ikke i New York City, og hvor der er skiltet om forbud. Det er et krav, at bilen stopper helt op ved signalet og holder tilbage for fodgængere og andre trafik i krydset, inden der svinges til højre.

Skillestreg

IllustrationHvilke krav er der til lygteføring i USA?

I ca. halvdelen af staterne skal motorcykler køre med mindst nærlyset tændt døgnet rundt.

Skillestreg

IllustrationHvad gælder for bøder i USA?

Bøder må ikke opkræves på stedet.

Skillestreg

IllustrationHvilke regler er der om brug af mobil i USA?

I flere stater og byer er det forbudt at tale i håndholdt mobiltelefon under kørsel. Nogle steder er det også forbudt at skrive sms'er.

Skillestreg

IllustrationHvad er promillegrænsen i USA?

Promillegrænsen er 0,8 i alle stater. For chauffører under 21 er grænsen 0,0 promille.
I de fleste stater er det desuden forbudt at køre med en åben flaske eller dåse med øl, vin eller spiritus.

I nogle stater må chauffører under 21 end ikke medbringe lukkede flasker eller dåser med øl, vin eller spiritus – med mindre der er en forælder eller værge med i bilen.

Skillestreg

IllustrationHvad skal man være opmærksom på ift. afstribning i USA?

Mht. afstribning gælder det, at hvide striber adskiller kørebanerne for kørsel i samme retning, og gule striber adskiller baner, hvor der køres i modsat retning.

Skillestreg

IllustrationHvad hedder de større veje i USA? 

Det veludbyggede vejnet i USA er delt op i flere kategorier:

Interstate Higways, Federal Highways, State Routes og Country Routes.

Interstate Highways er markerede med skilte, der er røde/blå/hvide.

Skillestreg

IllustrationHvilke regler gælder for at passere skolebusser i USA?

Det er forbudt at overhale eller køre forbi gule skolebusser, hvor passagerer er ved at stå på eller af bussen.

Skillestreg

IllustrationHvad gælder om parkering i USA?

I mange byer er der indført betalingsparkering. Man kan typisk betale med mønter eller kreditkort. Vær opmærksom på eventuelle restriktioner.

I landdistrikterne må man ikke parkere på selve landevejene.

Bliver bilen slæbt væk pga. ulovlig parkering, betaler ejeren selv afgiften.

Skillestreg

IllustrationHvilke regler gælder for handicapparkering i USA?

Der er i alle stater særlige pladser til handicapbiler, som er markeret med et kørestolssymbol. Kun biler med et internationalt handicapbevis må benytte disse pladser. Skiltet skal hænges fra bakspejlet, så det er synligt fra alle sider.

Handicapbevis udstedt i Danmark accepteres ikke nødvendigvis i alle stater.

Skillestreg

IllustrationBetaler man vejafgifter i USA?

Der er som hovedregel ikke afgift for kørsel på de amerikanske veje. Men der er dele af flersporede motorveje, broer og tunneler, hvor der opkræves vejafgifter. Disse er ofte benævnt "turnpikes".

Betalingsanlæg er generelt placeret i nærheden af store byer.

Skillestreg

IllustrationHvad gælder for camping i USA?

Det er forbudt at campere eller overnatte uden for offentlige eller private campingpladser.

Det er dog muligt at købe "wilderness permits" fra park rangers i nationalparker, der tillader at campere uden for organiserede campingpladser.

Skillestreg

IllustrationHvordan må man køre med påhængskøretøj i USA?

Vær opmærksom på, om du lovligt må køre med din trailer eller campingvogn.

Læs mere: Regler for kørsel med anhænger i udlandet

Skillestreg

IllustrationHvilke hastighedsgrænser gælder i USA?

I USA fastsætter hver enkelt stat sine egne hastighedsgrænser. Derfor skal du være meget opmærksom på skiltningen. 

Skillestreg

IllustrationHvad skal du gøre, hvis du er involveret i et trafikuheld i USA?

Alle uheld med personskade skal straks anmeldes til politiet, sheriffen eller en motorvejspatrulje. Selvom der kun er tale om materielle skader (dog over et vist beløb, der varierer fra stat til stat), skal en skriftlig rapport om ethvert uheld indgives til den lokale "Motor Vehicle Division" inden for den tidsramme, der er fastsat i den stat, hvor ulykken fandt sted.

Føreren skal være opmærksom på lovgivningen i staten, som han eller hun kører i.

Ring 911 for ambulance, politi og brandvæsen.

Læs mere: Uheld på kør selv-ferien

Skillestreg

IllustrationEr bjergpas lukkede om vinteren i USA?

De bjergpas, du kører igennem på Interstate Highways, er åbne året rundt med enkelte undtagelser i meget dårligt vejr. Bjergpas på mindre veje er som regel lukkede fra tidligt efterår til sent forår.

Skillestreg

IllustrationHvad er værd at vide om vejhjælp i USA?

Som medlem af FDM kan du benytte dig af den amerikanske bilklub AAA's vejhjælp. Du skal ringe til et lokalt AAA-kontor, som du kan slå op i den lokale telefonbog. 

Du kan også kontakte dette gratis nummer: 1-800 AAA HELP, som svarer til 1-800 222 4357.

Lejer du bil i USA, vil der som regel være en vejhjælpsaftale for udlejningsselskabet tilknyttet, som du kan benytte dig af. Forhør dig hos selskabet, hvilken service, du har mest ud af at anvende. Skillestreg

IllustrationKan der gælde andre regler om autostole i udlandet?

Der kan være forskellige regler for autostole og for hvordan børn skal fastspændes i bilen i andre lande. Se vores samlede oversigt, så du ved, hvilke regler du skal følge i USA.

Læs mere: Regler for autostole i andre lande Skillestreg

Mangler du noget til kør selv-ferien?

I FDMshop.dk finder du et bredt udvalg af gode produkter og udstyr til kør selv-ferien. Du behøves ikke være medlem af FDM for at handle i FDMshop.dk. 

Besøg FDMshop.dk