Grænseplader til bilen

Skal din bil benyttes i udlandet, kan grænseplader være en brugbar løsning. Der er dog en række regler, du skal være opmærksom på.

Grænseplader kan være en løsning for din bil.
Viden

Personer, der bor her i landet, kan få tilladelse til at benytte grænseplader, hvis de i forbindelse med enten et længerevarende ophold i udlandet eller udvandring tager bilen med ud af landet. Både nye og brugte køretøjer kan registreres på grænseplader.

Køb af bil på grænseplader

Enhver større bilforhandler kan ansøge om grænseplader i forbindelse med køb og indregistrering af bilen. Nye biler på grænseplader sælges moms- og afgiftsfrit. Prisen kan variere, så det en god ide at forhøre sig hos flere forhandlere om prisen.

Grænsepladers gyldighedsperiode

Der gives tilladelse til kørsel med grænseplader i Danmark i op til 21 dage forud for udrejse og i forlængelse heraf til kørsel i udlandet i højst 6 måneder. Er ansøgeren allerede rejst ud af Danmark, gives der dog kun tilladelse til at benytte bilen på grænseplader i Danmark i op til 24 timer i forbindelse med afhentning af køretøjet hos forhandleren. Der må ikke være gået mere end to måneder, fra du er udrejst til du søger om tilladelse til kørsel på grænseplader.

Andre begrænsninger i brug af grænseplader

Køretøjer på grænseplader kan ikke omregistreres til anden ejer, ligesom grænseplader ikke kan overføres til en anden bil. Der udstedes desuden en tidsbegrænset registreringsattest. Er der tale om en brugt bil, der er underlagt periodisk syn, gives tilladelsen ikke for en periode, der rækker ud over næste synsdato. Biler på grænseplader må ikke benyttes i Danmark, nårførst bilen har forladt Danmark, medmindre der betales dansk registreringsafgift.

Grænseplader i udlandet

Kørsel på grænsenummerplader i udlandet, afhænger helt af, hvad der gælder i det land, hvor bilen skal benyttes. FDM opfordrer derfor til, at du undersøger, hvilke regler der gælder i de enkelte lande, også afhængigt af karakteren og varigheden af dit ophold i udlandet. Kræves det, at bilen omregistreres kort tid efter, at du tager ophold i et andet land, er det en god ide alene at søge om grænseplader for den tilsvarende korte periode. Forsikring af danske biler på grænsenummerplader er ret dyrt, så her kan være penge at spare.

Aflevering af grænseplader

Når tilladelsen for grænsepladerne udløber, skal grænsepladerne afleveres til et af SKAT’s motorcentre. Sker det ikke, kan SKAT orientere de udenlandske myndigheder om, at køretøjet ikke længere er gyldigt registreret i Danmark.

ANSØG: Om grænseplader hos SKAT

Ansøgningsblanketten skal underskrives og sendes til et af SKAT’s fire motorcentre sammen med de bilag, der er nævnt på ansøgningsblankettens forside.