Sådan får du dit første kørekort

Du skal have køreundervisning hos en kørelærer, når du tager dit første kørekort. Undervisningen består af både teori og praktisk køreundervisning samt et førstehjælpskursus.

Mor og datter kører sammen i bil.
Viden

Du kan begynde køreundervisning tre måneder, før du fylder 17 år. Du kan dog tidligst tage teoriprøven en måned før, du fylder 17 år, og den praktiske køreprøve fra din 17-års fødselsdag.

For at få kørekort, skal du have et tilfredsstillende helbred. Bl.a. kan fysiske og psykiske handicap, syn og hørelse, epilepsi samt en række andre sygdomme påvirke muligheden for at få kørekort.

Læs mere: Kørekort til 17-årige

Lad være med at kaste dig over det første og bedste tilbud om køreundervisning. Undersøg hvilke tilbud der er og vurder dem i forhold til hinanden. Kig på kørelærerens hjemmeside.

Det er også en god idé at undersøge, om dine venner eller klassekammerater har erfaringer med de kørelærere, du overvejer at kontakte.

Læs mere: Hvor meget koster det første kørekort

Illustration af underoverskriftSkal du tage kørekortet hurtigt?

Det kan være fristende at overveje et lynkursus. Flere køreskoler tilbyder, at du ved en ekstrabetaling kan få kørekortet særlig hurtigt - måske endda på to-tre uger.

Vær opmærksom på, at sådan et tilbud vil være betinget af, at du består teori- og køreprøve første gang. Lever du ikke op til disse betingelser, ryger garantien for, at du kan få kørekortet på to-tre uger, og ekstrabetalingen kan dermed være spildt. Du skal stadig leve op til lovens krav om antal af lektioner.

I nogle politikredse kan der være ventetider på at få en tid til den praktiske køreprøve.

Illustration af underoverskriftSkal du betale forud for kørekort?

Overvej om det er en god idé at betale forud for din køreundervisning. Du kan risikere, at kørelæreren går konkurs, og så kan alle dine penge tabt. Det gælder også, hvis du bliver uvenner med kørelæreren eller blot vil skifte køreskole, fordi du flytter til den anden ende af landet.

Er pengene først betalt, har du ikke nødvendigvis krav på at få dem retur, hverken helt eller delvist, hvis du selv vælger at stoppe på køreskolen midt i forløbet.

En del køreskoler forlanger forudbetaling for at give rabat på undervisningen. Bliver du bedt om at forudbetale, kan du i stedet oprette en bankgaranti som sikkerhed.

Læs mere: Bankgaranti på forbrug.dk (eksternt link)

De kørelærere, der betaler den ubrugte del af pakken tilbage, hvis du stopper på køreskolen, omregner det, du har brugt af pakken til normalpriser, så du alene får en forholdsmæssig mindre del tilbage.

Hvordan kommer du i gang med kørekort?

Når du har fundet en kørelærer, skal du have vejledning om hele forløbet vedrørende undervisning, prøver og ansøgning om kørekort.

Kørelæreren udleverer bl.a. et ansøgningsskema, som du skal aflevere til borgerservice sammen med:

  • En lægeattest fra din læge. Vær opmærksom på, at en lægeattest koster penge.
  • Bevis for at du har bestået et færdselsrelateret førstehjælpskursus.
  • Opholdstilladelse/bevis, hvis du ikke er dansk statsborger.
  • Et vellignende foto.

Læs mere: Se regler for foto til brug i kørekort (eksternt link)

Illustration af underoverskriftHvad skal man bestå for at få kørekort?

For at få kørekort skal du have otte timers førstehjælp, teori- og køreundervisning:

Teoriundervisning

Teoriundervisningen foregår hos kørelæreren. Her får du gennemgået teorien, ligesom du kan få mulighed for at teste nogle teoriprøver. Du skal:

  • Minimum have 29 lektioners teori.
  • Bestå en teoriprøve, før du får lov at gå op til den praktiske køreprøve. Teoriprøven foregår hos politiet.

Du får besked, om du har bestået, med det samme. Du må højst have fem fejl for at bestå teoriprøven til almindelig bil. Vær opmærksom på, at det koster et nyt gebyr, hvis du ikke består teoriprøven og skal til prøve igen.

Køreundervisning

Du skal have:

  • Fire lektioner på en lukket bane, også kaldet "kravlegården".
  • Minimum 16 lektioner på de almindelige veje med en kørelærer ved din side.
  • Fire lektioner på køreteknisk anlæg, hvor du bl.a. lærer at undvige og køre på glatbane

Din køreundervisning skal være sammenhængende, følge lektionsplanen og må ikke være afbrudt i længere perioder. Holder du længere pauser, risikerer du at skulle begynde forfra på køreundervisningen.

Det er politiet, der står for den praktiske køreprøve. Inden for et år, efter du har bestået teoriprøven, skal du have bestået den praktiske køreprøve.

Til køreprøven vil du blive bedt om at gennemgå en del af bilens udstyr. Derudover skal du køre en tur med en køreprøvesagkyndig, som vurderer, om dine kørefærdigheder lever op til kravene til at kunne bestå køreprøven. Dumper du og skal til ny praktisk køreprøve, koster det et nyt gebyr.

Illustration af underoverskriftKan du klage over kørelærer?

Ja, det kan du godt. Mener du at have grund til at klage over kørelæreren, undervisningsforløbet, betalingen eller andet, skal du først klage til kørelæreren. Får du ikke noget ud af det, kan du klage til Ankenævn for Køreundervisning (eksternt link).

Hvilke udgifter er der til kørekort?
Der er mange udgifter forbundet med et kørekort, og derfor kan den samlede pris nemt løbe op i tusindvis af kr. Vi har skabt et overblik over de udgifter, som du forvente at skulle betale, før du får dit kørekort.

Læs mere: Hvor meget koster det første kørekort?

Vil du blive bedre bag rattet?​​​

FDM tilbyder dig målrettede kurser i køreteknik til bil, MC, campingvogn og trailer. Som medlem får du naturligvis rabat.

Bestil kørekurser