Frakendt kørekort: Sådan er reglerne

Du kan få frakendt dit kørekort betinget eller ubetinget, og det kommer an på forseelsen. I yderste konsekvens kan du få førerretten frakendt for altid. Her er reglerne.

Biler på vej med for høj hastighed forbi hastighedsmåler.
Viden

Får du frakendt kørekortet betinget, kan du beholde kørekortet, hvis du består den kontrollerende køreprøve inden for en frist, som fastsættes af politiet.

Herudover må du ikke begå en ny trafikforseelse i 3 år, som kan resultere i en frakendelse. Gør du det, mister du kørekortet ubetinget for en periode på mindst seks måneder.

Illustration af underoverskriftHvad betyder betinget frakendelse af kørekort?

Du får normalt en betinget frakendelse af dit kørekort, hvis du for eksempel har:

 • Tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, har voldt skade på person eller ting, eller du har været til fare.
 • I muligt omfang har undladt at yde hjælp til personer, der kan være kommet til skade
 • Kørt med en hastighed på 160 km i timen eller derover.
 • Overskredet den generelle hastighedsgrænse med mere end 60 pct.
 • Overskredet hastighedsgrænsen ved vejarbejder med mere end 40 pct.
 • Kørt spirituskørsel med en promille på over 0,50 - dog maksimalt 1,20 promille.
 • Fået tre klip i kørekortet inden for tre år fra første klip. Klip i kørekortet gives bl.a. for at køre over for rødt lys, køre i nødsporet, mod færdselsretningen, ved overskridelse af spærrelinje eller ved hastighedsoverskridelser på mere end 30 pct.

Læs mere: Her er forseelserne, som giver klip i kørekortet

Illustration af underoverskriftHvad betyder ubetinget frakendelse af kørekort?

Hvis du får dit kørekort frakendt ubetinget, sker det for et tidsrum fra seks måneder og op til 10 år. Ved en ubetinget frakendelse af kørekortet, skal du aflevere kørekortet til politiet og må således ikke køre bil i frakendelsesperioden.

Du kan få kørekortet igen, når frakendelsesperioden er gået, og du har bestået en kontrollerende køreprøve. Er det på grund af spirituskørsel, du har fået frakendt kørekortet, skal du også gennemgå et kursus i alkohol og trafik.

Du kan få kørekortet frakendt ubetinget, hvis du for eksempel:

 • Har kørt spirituskørsel med en promille på mere end 1,20.
 • Med vilje har voldt skade på andres person eller ting, været til fare eller i øvrigt har ført motordrevet køretøj på særlig hensynsløs måde.
 • Tidligere har mistet kørekortet betinget og har begået et nyt forhold i prøvetiden.
 • Får seks klip i kørekortet inden for en periode på tre år fra første klip.

Illustration af underoverskriftHvad er en kontrollerende køreprøve?

En kontrollerende køreprøve består af både en teoriprøve og en praktisk prøve. Er frakendelsen sket på grund af spirituskørsel, skal du også gennemgå et kursus i alkohol og trafik.

Der er ikke krav om, at du skal have køreundervisning. De fleste vil dog have brug for et par timers genopfriskning. De timer skal du selv betale for, ligesom du også selv skal betale for selve prøven og for leje af skolevogn ved aflæggelse af praktisk prøve. Hvis du ikke består prøven, bliver dit kørekort inddraget, indtil prøven er bestået.

Læs mere: Fornyelse af kørekort

Illustration af underoverskriftHvordan får nye bilister kørselsforbud?

For nye bilister gælder en særlig regel om kørselsforbud. Hvis du inden for de tre første år, efter du har fået dit første kørekort, overtræder færdselsloven, vil du ved andet klip i kørekortet få et kørselsforbud. 

Hvis du får et kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få kørekortet igen, når du har deltaget i en særlig køreundervisning og derefter har bestået en kontrollerende køreprøve.

Er kørselsforbuddet sket på grund af spirituskørsel, skal du gennemgå et kursus i alkohol og trafik.

I yderste konsekvens kan du frakendes førerretten for altid. Det kan ske, hvis du f.eks. har:

 • Begået grove kørselsfejl.
 • Været skyld i alvorlig personskade.
 • Tidligere har begået færdselslovsovertrædelser af en sådan karakter, at en frakendelse af førerretten for bestandig skønnes påkrævet af hensyn til færdselssikkerheden og retshåndhævelse.

Har du brug for hjælp? 

Husk, at du som medlem af FDM kan få rådgivning af biltekniske og juridiske eksperter, hvis du har spørgsmål til bl.a. regler for kørekort og dine pligter og rettigheder som bilist.

Få rådgivning