FDM slutseddel

Det kan være dyrt at overse fejl og mangler, når du skriver under på bilkøbet. Derfor kan FDM-medlemmer få gennemgået slutsedlen fra forhandleren, inden handlen bliver bindende. Tag forbehold for FDMs godkendelse og send din slutseddel ind.

Du kan downloade en FDM slutseddel, der matcher dit køretøj, nederst på siden. 

Indsend slutseddel til FDM
Er du ikke allerede FDM medlem?

Start med at melde dig ind i FDM lige her. Du skal efterfølgende bruge dit medlemsnummer (som du finder i kvitteringsmailen), når du skal indsende slutsedlen til FDM. 

Sådan gør du...

  1. Meld dig ind i FDM (hvis du ikke allerede er FDM-medlem)
  2. Download en FDM slutseddel, der matcher dit køretøj, her
  3. Udfyld FDM slutsedlen eller forhandlerens slutseddel. Inden du skriver under, skal du få indføjet et forbehold for FDMs godkendelse i slutsedlen. Det er allerede fortrykt på:  FDMs tillæg til forhandlerens slutsedlen, som du kan hente her. Du kan også selv skrive forbeholdet ind på forhandlerens slutseddel: "Købers underskrift på købsaftale er betinget af FDMs godkendelse af handlen i dens helhed. Indsigelser skal være meddelt sælger senest fem hverdage efter at købsaftalen er underskrevet"
  4. Skriv under på slutseddel
  5. Indsend slutseddel til FDM her
  6. FDM gennemgår slutsedlen på en lang række væsentlige oplysninger, som skal være en del af din slutseddel. Desuden tjekkes det, at slutsedlen er korrekt, så der ikke opstår problemer efterfølgende.
  7. Inden 24 timer fra modtagelsen (1. hverdag) vil FDM gennemgå slutsedlen for dig. Du får du en rapport, hvor det vil fremgå, om FDM kan godkende eller vil fraråde din handlen, og om FDM vil anbefale, at slutsedlen ændres. 
  8. Inden 5 dage efter at du har underskrevet slutsedlen, skal du vende retur til bilforhandleren