Nye afgifter skader klima og sikkerhed

Regeringen overvejer at finansiere en afgiftsfritagelse af elbiler ved at indføre afgifter på sikkerhedsudstyr. FDM ser gerne, at der kommer flere elbiler på markedet. Men det skal ikke finansieres af bilisterne, og da slet ikke ved at gøre det dyrere at vælge sikre biler.

FDM er imod, at man vil indføre afgifter på sikkerhedsudstyr.
FDM Mener

Elbiler har de senere år været fritaget for afgifter. Fritagelsen udløber imidlertid slutningen af 2015, og hvis ikke salget af elbiler skal gå helt i stå, skal der ske en afklaring snarest muligt. Derfor sidder regeringen lige nu og regner på, hvordan en fremtidig afgiftsfritagelse skal finansieres. Siden 2012, hvor ordningen første gang blev forlænget, har det i praksis været dieselbilejerne, der igennem forhøjelsen af den såkaldte udligningsafgift har holdt for. Det er dog en på alle måder dårlig løsning – herunder også for klimaet. 

For siden afgiftsændringen er andelen af solgte dieselbiler faldet, fordi forbrugerne nu køber benzinbiler i stedet for. Det er uheldigt, fordi dieselbiler generelt er mere energieffektive end benzinbiler – og dermed også mere klimavenlige. Resultatet af færre solgte dieselbiler er derfor en opbremsning i faldet af CO2-udledningen fra nyregistrerede biler i Danmark.  

LÆS OGSÅ: Høj registreringsafgift giver mindre velfærd

Øget salg af elbiler skal ikke betales af bilister

FDM ønsker, at der kommer gang i salget af grønne biler herunder også elbiler, og at de forbrugere, som ønsker at købe en mere energivenlig bil, får økonomisk mulighed for det. Omvendt må vi som bilejernes forbrugerorganisation også sige fra, hvis man politisk endnu engang vælger en snæver løsning og sender regningen for afgiftsfritagelse af elbiler videre til alle andre bilister via højere afgifter.

Der er derfor grund til bekymring, når nogle af Folketingets partier foreslår at finansiere afgiftsfritagelsen af elbiler ved dels at mindske brændstoffradraget og dermed gøre de mest energieffektive biler dyrere, dels ved at fjerne det fradrag der i dag findes på en række sikkerhedsudstyr som eksempelvis bilradioer og selealarmer.

At man overhovedet har afgifter på sikkerhedsudstyr og dermed trafiksikkerhed, hvad enten det er typegodkendt med køretøjet eller ej, mener FDM er ganske uforståeligt. Det er det, fordi både vi, politikerne og samfundet som hele ønsker at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Derfor er det et mere end dårligt signal at sende, at sikkerhedsudstyr i biler, som er med til at redde liv i trafikken, skal betales to til tre gange afhængig af, om det bliver afgiftsbelagt med 105 eller 180 procent registreringsafgift.

LÆS OGSÅ: Nej tak til norske tilstande

Bilradio og selealarm øger trafiksikkerheden

En undersøgelse fra DTU fra 2012 viser, at man i 2010 kunne have halveret antallet af dræbte bilførere i trafikken, hvis alle biler involveret i uheld var modeller fra samme år – altså spiller sikkerhedsudstyr en stor rolle i trafiksikkerheden. Det er FDMs opfattelse, at både bilradioen, som mange bruger aktivt til at få trafikoplysninger om uheld og kødannelse, og selealarmen er med til at redde liv i trafikken, idet det forholder sig sådan, at ca. hver fjerde trafikdræbte i bil sandsynligvis havde overlevet, hvis personen havde husket sikkerhedsselen.

Bilisterne skal ikke betale mere

Danske bilister er Europas højst beskattede. Alene sidste år betalte de sammenlagt 45 milliarder kroner i skatter og afgifter, hvilket ifølge De Økonomiske Vismænd er tre gange mere, end bilisme koster samfundet i blandt andet vejslid, miljø- og klimaeffekter, trafikulykker mv. Bilisterne betaler altså allerede ekstra høje beløb til samfundets kasser, og det forekommer derfor ganske urimeligt, at pilen endnu engang peger på bilisterne, når der skal findes ekstra penge til nye tiltag – hvad enten det handler om beskatning af sikkerhedsudstyr eller højere priser på de mest brændstoføkonomiske biler. 

Derfor vil FDM også holde skatteministeren op på hans tidligere udtalelser om, at han og regeringen ikke ønsker at beskatte bilisterne yderligere. Hvis regeringen ønsker, at flere danskere i højere grad skal vælge grønnere biler, så kræver det en nedsættelse og omlægning af registreringsafgiften, således det bliver attraktivt at købe de mest brændstoføkonomiske biler eller de nyeste teknologier – herunder også elbilen. Men at det skal ske ved at lægge afgifter på sikkerhed er som at lægge afgifter på sund fornuft, og det er en rigtig dårlig idé. 

LÆS OGSÅ: Bilafgifterne skal ned, ikke op