Ny miljøtest rammer dieselbiler hårdt

Mange dieselbiler vil ikke kunne bestå fremtidig miljøtest, viser undersøgelse fra tyske ADAC. Forbrugerne har krav på klar besked om bilers forbrug og udledning, mener FDM.

Bilist

En lang række nye dieselbiler udleder så mange skadelige stoffer, at de vil få et større forklaringsproblem i forhold til den miljøtest, der træder i kraft i Europa om to år. Det viser en stor test af 79 dieselbiler, som FDMs tyske søsterklub ADAC har lavet.

ADAC har sammenholdt bilernes udledning af de skadelige nitrogenoxider, også kaldet NOx’er, i den eksisterende NEDC-test (New European Driving Cycle) med den kommende WLTC-test (Worldwide harmonized Light-duty Test Procedure). Den nye test gælder fra 2017 og vil gøre det sværere for nye biler at leve op til den europæiske typegodkendelses krav om højest at udlede 80 mg NOx pr. kilometer.

SE MERE: Se skema i stort format

LÆS OGSÅ: Miljøtest har længe været upræcise

Stor forskel på testresultater
Tyske ADAC har sammenholdt 79 dieselbilers udledning af de skadelige NOx'er i den eksisterende NEDC-test med den kommende WLTC-test, der træder i kraft i 2017.
Tyske ADAC har sammenholdt 79 dieselbilers udledning af de skadelige NOx'er i den eksisterende NEDC-test med den kommende WLTC-test, der træder i kraft i 2017.

Resultatet viser, at flere af bilerne målt efter den kommende WLTC-test udleder op mod ti gange så mange NOx’er i forhold til NEDC-testen. Faktisk ville kun få af de 79 biler umiddelbart kunne bestå den nye test.

”Vi vidste godt, at der var en forskel på resultatet af de to test. At biler i daglig brug har svært ved at leve op til deres testresultat, har vi kunnet konstatere i de EcoTest, som ADAC siden 2003 har lavet på vegne af bilklubberne. Men at forskellen er stor, som undersøgelsen viser, kommer bag på os. Derfor er vi også tilfredse med, at der fra 2017 kommer nye test, som i langt højere grad afspejler bilernes virkelige udledninger og brændstofforbrug,” siger afdelingschef i FDM, Torben Lund Kudsk.

LÆS OGSÅ: Ny emissionstest af biler på vej

Udleder mere i virkeligheden

Den aktuelle test af de 79 dieselbiler viser dog kun forskellen på bilernes NOx-udledning målt i de to laboratorietest. Hvor meget bilerne reelt udleder i trafikken, er ikke testet, men det anslås at være endnu mere.

Netop dieselbilers udledning af kvælstofoxider er de senere år kommet i fokus, efter at flere rapporter har påpeget deres sundhedsskadelige effekter.

”Hvis alle biler overholdt EUs officielle NOx-grænse, ville vi have løst de værste sundhedsmæssige virkninger. Forbrugerne har ret til at forvente, at alle producenter gør dette,” har ADACs testleder professor Dr. Reinhard Kolke udtalt til engelske The Guardian i forbindelse med undersøgelsen. En linje FDM bakker op om.

”At man som forbruger ikke kan få klar besked om bilens reelle brændstofforbrug og udledning af eksempelvis NOx’er, er naturligvis ikke godt nok. Derfor har FDM og de øvrige europæiske bilklubber længe efterlyst mere valide og troværdige test. Fra politisk side i EU har man imidlertid ikke haft samme vilje til at skærpe testkravene før nu, hvor VW-sagen ruller,” siger Torben Lund Kudsk.

LÆS OGSÅ: Europæiske dieselbiler kan snyde i miljøtest

Forbrugerne er taberne

FDM mener, at EUs fodslæben i forhold til en ny test står i kontrast til de stramninger, man de senere år har vedtaget, når det gælder luftkvaliteten. Formår bilproducenterne ikke at lukket gabet mellem bilernes reelle forbrug og kravene til brændstofforbrug og miljøegenskaber, kan det betyde, at forbrugerne bliver de store tabere.

”Der er ingen tvivl om, at bilproducenterne frem mod 2017 har travlt. Lykkes de ikke med at få skabt mere troværdige forbrugstal, som lever op til de gældende krav, kan vi bilklubberne imellem godt være bekymret for, at man fra politisk side vedtager restriktioner, som igen vil begrænse mobiliteten. Det er vi naturligvis ikke interesseret i, for uden bilen går både Danmark og Europa i stå,” siger Torben Lund Kudsk.
 

LÆS OGSÅ: 11 mio. biler har snydechip