Nye regler om forbrugerklager forringer forbrugernes klagemuligheder

Nye klageregler giver forbrugerne mulighed for at klage inden for flere brancher. Til gengæld bliver det dyrere at klage. Og man kan stadig ikke klage over P-afgifter, da politikerne her frygter, at der vil komme for mange klager.

FDM Mener

Pr. 1. oktober 2015 træder der nye regler om behandling af forbrugerklager i kraft. Ændringerne betyder blandt andet, at vi som forbrugere nu også kan klage over fiskehandlere og bagere. Hvis altså bare købet af torsk eller vaniljekranse udgør mindst 1.000 kr., som er minimumsgrænsen for at klage. Alt i alt udvides klagemulighederne med ca. 45 nye brancheområder.

Til gengæld for den udvidede klageadgang må forbrugerne se frem til, at det bliver dyrere at klage, ligesom sagsbehandlingen risikerer at komme til at tage længere tid.

Det koster at klage

I Forbrugerklagenævnet, som drives af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, indføres der tvungen mediation, før en sag kan behandles i Forbrugerklagenævnet. Her vil en uvildig tredjepart forsøge at forlige sagen parterne imellem. Mediationen skal afsluttes senest tre måneder efter, at sagen er oplyst. Det betyder altså, at den uvillige erhvervsdrivende, som ikke har kunnet komme til enighed med sin kunde, kan forhale løsningen i op til tre måneder, uden at det får konsekvenser.

Forbrugeren skal betale 100 kr. for mediationen, uanset om han eller hun får medhold. Heller ikke i den situation, hvor den erhvervsdrivende reelt ikke ønsker at deltage i mediationen, får forbrugeren gebyret tilbage.

LÆS MERE: Tre år er bedre end to

De erhversdrivende slipper billigere

Men gebyret er ikke den eneste fordyrelse. Hvis sagen ikke løses ad frivillig vej via mediation, kan forbrugeren indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet. Her stiger klagegebyret for forbrugeren dog fra 160 kr. til 400 kr. Til gengæld får forbrugeren her gebyret tilbage, hvis vedkommende får helt eller delvist medhold.

Men hvor gebyret stiger for forbrugerne, falder gebyret til gengæld for de erhvervsdrivende, som taber deres sager. I nogle tilfælde mere end halveres den erhvervsdrivendes gebyr. Man belønner altså de erhvervsdrivende, som på bekostning af forbrugere og mere ærlige kolleger i branchen overtræder reglerne og bliver dømt. En logik man vist skal have været folkevalgt på Christiansborg i rigtig mange år for at kunne gennemskue.

Ikke muligt at klage over P-afgifter  

For bilisterne betyder de nye ændringerne mindre. Tvister om køb og reparation af biler behandles fortsat efter de nuværende regler i Ankenævn for Biler, som FDM driver sammen med den seriøse del af branchen. Men for leasingtagere, campingvognskøbere eller bilister, som har købt tilbehør til bilen, kan man altså se frem til øgede omkostninger og risikere længere sagsbehandlingstid.

På trods af at Forbrugerklagenævnets kompetence blev udvidet med op til 45 brancheområder, herunder fisk og kager, blev der ikke plads til at behandle klager over kontrolafgifter pålagt af de private parkeringsselskaber. Det skyldes, at private P-afgifter trods alt stadig er mindre end 1.000 kr., der er minimumsgrænsen for at kunne klage til Forbrugerklagenævnet.

LÆS MERE: Parkeringsafgift - hvad gør jeg?

Frygter antallet af P-klager

Men hvor man fraviger minimumsgrænsen på vareområder som tøj og sko, var der ikke den samme velvilje, da det kom til bilisterne. Man vurderede simpelthen, at det ville blive for dyrt – altså at der ville komme for mange klager over kontrolgebyrer udstedt af private P-selskaber. Set med andre briller kunne det også tages til indtægt for, at en forventning om et stort antal klager er udtryk for, at der er et stort behov for klagemuligheder på området. Men så var der jo ikke blevet råd til at nedsætte gebyrerne for de erhvervsdrivende, som overtræder reglerne…

I stedet kan man så glæde sig over, at man fremover kan klage over sine køb af fisk, hvis det er for længe siden at torsken har slået med halen, eller hvis vaniljekranse ikke er runde. Bare man vel og mærke har købt for mere end 1.000 kr.

LÆS MERE: Bilejernes retssikkerhed på spil