Smartere afgifter giver bedre biler

Nyt oplæg til politikerne viser, hvordan vi kan få bedre, billigere, sikrere og mere miljøvenlige biler, hvis de høje danske bilafgifter lægges om.

FDM Mener

2015 var et ganske særligt år for de danske bilister. Det var året, hvor registreringsafgiften for første gang nogensinde blev sat ned, uden at andre bilafgifter samtidig blev sat op. Det var også året, hvor en årelang afgiftsundtagelse for fuldt ud batteridrevne elbiler blev stoppet.

Det er en sjælden begivenhed, når politikerne tør tage låget af den Pandoras æske, som bilafgifterne er. Derfor taler meget for, at der kan gå lang tid, før der igen er politisk vilje til at gøre mere ved bilafgifterne. Og dog. Sagen er nemlig, at elbilsalget – helt som forventet – er gået i stå. Derfor er der i sidste års aftale om elbiler en klausul om, at skete det, skal der ses på vilkårene igen.

LÆS OGSÅ: Elbilsafgift - ny lap på en lappeløsning

Fokus på miljø og sikkerhed

FDM var yderst tilfreds med sidste års nedsættelse af registreringsafgiften, men det var ikke nok til at få et rigtig velfungerende dansk bilmarked, hvor forbrugerne i højere grad kan vælge bil efter behov, og hvor sikkerhed og miljø ikke straffes, men fremmes. FDM har derfor i mere end et år i samarbejde med Dansk Industri (DI), Bilbranchen og De Danske Bilimportører arbejdet på et fælles oplæg til, hvordan et smartere afgiftssystem kan se ud. Et afgiftssystem, der vil give danskerne bedre biler.

LÆS MERE: Nyt oplæg viser vejen til smartere bilafgifter

Tre veje til lavere afgifter

Det handler overordnet om tre ting. Vi anbefaler et afgiftssystem, hvor afgiften er beregnet ud fra bilens tekniske egenskaber – ikke dens værdi. Hvor afgiften betales løbende over bilens levetid og ikke som i dag, hvor hovedparten lægges, når der skal nummerplader på bilen. Og sidst, men ikke mindst, skal vi have lavere afgifter, der på sigt afspejler de samfundsomkostninger, der er ved bilismen. Hvert element kan i princippet stå alene, men kun hvis de supplerer hinanden, opnås den fulde effekt.

Som afgiftssystemet er skruet sammen i dag, betales der en passende lav afgift på de billigste og mindste biler og en alt for høj afgift på dyrere og lidt større biler. Især de nyeste og teknisk mest avancerede biler, hvor brugbarhed, miljøhensyn og sikkerhed går op i en højere enhed, brandbeskattes i Danmark. 

Tænk langsigtet

Medmindre det højere formål med bilafgifterne er at tvinge befolkningen ned i små biler, som ofte er for små til familien Danmark, og at det hverken skal gøre noget synderlig godt for miljøet eller sikkerheden, ja, så er det svært at se logikken i det nuværende afgiftssystem. Lige så svært er det at finde en politiker, der mener, at den nuværende afgiftsmodel er optimal – eller logisk for den sags skyld.

Derfor har danskerne ikke brug for endnu en lappeløsning til efteråret, når politikerne formentlig igen skal se på elbilerne. Der er brug for en langsigtet plan for, hvordan bilafgifterne kan indrettes, så det gavner såvel den enkelte som samfundet. Det vil være en større manøvre, og derfor opfordrer FDM regeringen til at lade det indgå i de kommende planer for den danske økonomi.

LÆS OGSÅ: Hvis der var registreringsafgift på mælk og brød