Er en elbil en miljøvenlig bil?

Er elbiler så gode for vores miljø og klima, som man siger? Nogle tror det, andre tvivler. For selvom elbiler ikke har et udstødningsrør, så kommer der også drivhusgassen CO2 fra en elbil. Det store spørgsmål er, hvor stor CO2-udledning elbiler er skyld i – nu og om nogle år.

Tesla Model 3 i naturen
Bilist

Alle taler om, at vi skal køre i elbil, fordi de kører godt, men især af hensyn til drivhuseffekten. Men hvor gode er elbiler egentlig for klimaet, når det kommer til stykket? Det korte svar: Det kan man ikke sige entydigt.

Det lidt længere svar: Det ser ud til, at batteridrevne elbiler generelt er noget eller meget bedre end benzin- og dieseldrevne biler, som verden ser ud i dag, og de har potentiale til at blive væsentlig bedre over tid.

Men der er også undersøgelser, som siger, at elbiler i dag udleder mere CO2, når alt tælles med. Under alle omstændigheder har debatten vist, at elbiler i meget lang tid fremover langtfra er CO2-fri.

Læs også: FDMs tema om elbiler

Det lange – og formentlig mere korrekte – svar finder du her.

Der findes nemlig intet facit, men temmelig mange undersøgelser, der viser noget fuldstændig forskelligt. Det er undersøgelser, som det seneste års tid er delt flittigt på sociale medier og i debatfora, tilsyneladende især af folk, der er meget entusiastiske omkring elbiler eller det helt modsatte.

Elbiler belaster også klimaet
Så stor CO2-udledning er forskellige biltyper skyld i pr. km over hele deres levetid ifølge Klimarådet. Det er dagens danske strøm, som indgår i beregningen. Klimarådets beregning omfatter fremstilling af benzin/diesel og en anslået levetid for batterierne på 200.000 km. Men elbiler kan være mere klimavenlige, end graferne viser.

Elbiler sviner også

Pointen i undersøgelserne er, at nok kommer der slet ingen forurening – for det lokale miljø eller det globale klima – når elbilen kører, men strømmen skal komme et sted fra. Og det gælder også strømmen/energien til den energikrævende fremstilling af batterier.

Problemet er, at svaret på spørgsmålet om elbilers klimavenlighed i voldsom grad afhænger af de forudsætninger, man putter ind i ligningen. Man kan groft sagt komme frem til det resultat, man ønsker.

Læs også: Alle Motors tests af elbiler

Først og fremmest: Hvor grøn er den strøm, elbilen lades op med? Og omtrent lige så vigtigt: Hvor meget og hvor meget „sort“ energi bruges der på at fremstille elbilernes batteri? Og hvor stort et batteri er der tale om?

Og for at gøre det endnu mere besværligt: Hvor lang tid/hvor mange km skal batteriets miljøbelastning „afskrives“ over? Og kan det genbruges som stationært batteri, hvor energisektoren og ikke elbilen skal bebyrdes med noget af CO2-afskrivningen? Endelig kan der også være en vis usikkerhed eller skævvridning, når konventionelle bilers samlede udledning opgives. Energiforbruget til udvinding og raffinering af benzin-/diesel-brændstof er ikke med i alle undersøgelser.

VWs forskellige biler
VW har fået udarbejdet en vugge til grav-analyse af, hvor meget CO2 der kommer fra en Golf med hhv. elmotor og dieselmotor. El-Golfen (36-kWh-batteri) er med dagens europæiske strømproduktion lidt bedre. Dens elektriske efterfølger, ID.3, har potentiale til at blive mindst fem gange bedre på lang sigt. 

Kamp om sandheden om CO2

Der florerer undersøgelser, som når frem til, at elbiler samlet set har en større CO2-udledning end benzin- og dieseldrevne biler. Bl.a. en lidt ældre amerikansk undersøgelse, som konkluderede, at lille Mitsubishi Space Star er mindre CO2-forurenende end en stor Tesla Model S.

Og en tysk undersøgelse, som mener, at en Tesla Model 3 gennem sit liv udleder mere CO2 (156-181 gram/km) end en Mercedes-Benz C-klasse med dieselmotor (129 gram/km). Fælles for dem er, at der indgår meget „sort“ strøm til både batterifremstilling og opladning.

På længere sigt kan også klimabelastningen ved fremstilling af batterier blive meget mindre.

En noget mere retvisende undersøgelse kommer interessant nok fra VW, der har fået lavet en standardiseret livscyklusundersøgelse af to ellers ens biler, en elektrisk Golf og en dieseldrevet Golf. Dertil af ID.3, næste generation elbil. Her er strømmen et europæisk gennemsnit. VW’s konklusion er, at den elektriske Golf er bedst for klimaet fra vugge til grav. Dog ikke dramatisk.

119 gram CO2 udleder den elektriske Golf pr. km. Dieselversionen når op på 140 gram. Det er tilsyneladende baseret på den forældede NEDC-norm for brændstofforbrug. Bruges i stedet den nye WLTP-norm, som er tæt på reel kørsel, når Golf med dieselmotor op på 167 gram. Eludgaven er altså ca. 30 procent bedre for klimaet. Forspringet ville være væsentlig større, hvis strømmen havde været dansk – og det vil vokse yderligere med tiden.

Tesla lades op
Med tiden bliver den strøm, vi lader elbilerne op med, stadig "renere". Derfor vil elbilerne – også dem, der er fremstillet i dag – stå for mindre udledning af CO2 i fremtiden.

Elbil overhaler dieselbil

Dansk strøm (til kørslen) indgår netop i den nok mest relevante undersøgelse, Motor har kunnet finde. Den kommer fra Klimarådet og er udarbejdet i efteråret 2018. Her ligger en elbil på ca. 90 gram CO2 pr. km. En god dieselbil lander på ca. 165 gram, mens en moderne benzinbil ryger op på ca. 210 gram. Elbilen er altså her ca. 45 procent mere klimavenlig end dieselbilen.

En benzin-plugin-hybrid ligger på niveau med dieselbiler (faktisk en anelse over), når hybriden i regnestykket kun kører på strøm 40 procent af tiden.

Der er to væsentlige forhold, der trækker i hver sin retning. Det ene er batteriets størrelse. Klimarådet har regnet med et batteri på 40 kWh. Men mange af de nye elbiler er udstyret med batterier på omkring 60 kWh En stor Tesla er helt oppe på 100 kWh. Dermed bliver miljøbelastningen ved batteriproduktion 50-150 procent større end Klimarådets eksempler.

Elbiler og klimaet
Sådan kan det se ud i 2030 for hhv. en ny elbil og en ny dieselbil, når den danske strømproduktion er tæt på CO2-fri. Elbilen er da lige under 50 gram, mens dieselbilen kun er forbedret til knap 150 gram. 

VIDEO: Se klimaræset mellem diesel og el over bilens første 100.000 kørte kilometer

Renere fremtid på el

Det andet forhold er, at strømmen (først og fremmest i Danmark, men også i Europa) bliver grønnere. Målet er tæt på 0 gram CO2 ved elproduktion i 2030 i Danmark og i 2050 i EU.

På længere sigt kan også klimabelastningen ved fremstilling af batterier blive meget mindre. I dag fremstilles battericeller primært i Asien med generelt temmelig „sort“ strøm. Ud over at lande som Sydkorea og Kina vil bevæge sig i en grønnere retning, er der stort fokus på at få fremstillet cellerne i Europa og da i høj grad med grøn energi.

Læs også: Overvejer du en elbil?

Det gælder bl.a. svenske North­volt, som formentlig skal drive en stor batterifabrik for Volkswagen. Også Tesla er på vej mod CO2-lav batteriproduktion med opførelsen af batterifabrikker drevet af solenergi i Nevada. Benzin- og dieselbilerne, der­imod, kan ikke forbedre sig meget.

Batterier har andre miljøproblemer end CO2. Udvindingen af litium og især kobolt foregår til dels under problematiske forhold, når det gælder arbejdsmiljø og natur. Men det er en helt anden historie.

Det korte svar efter en lang snak om elbilers klimaaftryk: Elbiler er ikke grisebasser, men er i dag heller ikke ligefrem helt uskyldsrene miljøengle. Men det bliver de.

Bliv medlem af FDM

Elbiler vinder i længden

Vi har samlet nogle vigtige konklusioner fra Klimarådets rapport og andre undersøgelser:

  • Elbiler er en rigtig god idé for klimaet.
  • Regnestykket for, hvor klimavenlige elbiler totalt set er, afhænger i voldsom grad af, hvor grøn eller sort strømmen til elbilernes kørsel og batterifremstilling er.
  • Elbiler er i dag langtfra klimaneutrale. Men de udleder allerede nu og ved danske forhold knap halvt så meget CO2 som en dieselbil.
  • Da batteriet er en stor klimasynder, er regnestykket meget følsomt over for batteristørrelsen. Man bør derfor ikke vælge større batteri, end man har brug for.
  • Elbilers batteri kan være med til at balancere elnettet i en stadig mere ustabil elproduktion, og elbiler, der står til langtidsladning, kan opsamle strøm, der ellers ville være gået til spilde.
  •  Set isoleret for Danmark er elbiler rigtig gode for vores CO2-regnskab, da hverken batterierne eller bilerne fremstilles i Danmark.
  • På længere sigt er elbiler en klar klimavinder og ikke til at komme uden om. Fra omkring 2030 er planen, at dansk elproduktion er nede på nærmest 0 gram CO2 pr. kWh