Så meget er benzinprisen steget i 2021

Prisen på råolie er fordoblet det seneste år. Det mærkes på brændstofpriserne, der er på det højeste niveau i over et år. De høje priser ventes at vare ved det meste af 2021.

Prisen på brændstofprisen er den højeste i et år.
Bilist

Det er siden årsskiftet blevet lidt dyrere at køre benzinbil. Helt præcis 1,15 kroner pr. liter, hvis man ser på listepriserne hos Q8. Her var listeprisen på en liter 95 oktan benzin mandag den 22. marts 11,29 kroner pr. liter.

Tilsvarende kostede en liter diesel 9,59 kroner pr. liter mod 8,82 kroner ved årsskiftet. Dermed når brændstofpriserne det højeste niveau siden 1. marts sidste år.

Der er dog tale om såkaldte pumpepriser. Altså den du møder ude på standeren, og som typisk ligger omkring en kroner under den vejledende listepris. Ifølge Drivkraft Danmark, der er brancheorganisation for olieselskaberne, lå listeprisen mandag på 12,59 og 10,89 kroner for henholdsvis en liter benzin og en liter diesel. For benzin er det en stigning på 2,20 kroner siden marts 2020.

Udviklingen i benzin- og dieselpriser
Listeprisen på benzin og diesel er den højeste siden 1. marts 2020, viser tal fra Drivkraft Danmark. (Grafik: FDM)

Olieprisen er fordoblet

Når prisen på brændstof skyder i vejret, skyldes det dels, at udrulningen af effektive coronavacciner rundt om i verden øger forventningerne til vækst, dels at Rusland og de olieproducerende lande i OPEC begrænser produktionen. Det har betydet, at prisen på en tønde råolie er mere end fordoblet det seneste år.

”Flere lande holder i øjeblikket deres produktion i kort snor. Så længe de gør det, vil prisen stige en smule. Spørgsmålet er, om de høje priser kan få sammenholdet til at knirke og nogle lande til at skrue op for hanerne,” siger cheføkonom i Sydbank, Søren V. Kristensen.

Han suppleres af forbrugerøkonom i FDM, Ilyas Dogru:

”Den lave efterspørgsel under corona har afspejlet sig i faldende brændstofpriser. Men nu stiger efterspørgslen, jo mere samfundet åbner og i takt med, at folk kører mere rundt. Derfor vil priserne alt andet lige stige – og toppen ser vi først, når vi når en normaliseret hverdag. De lovende vacciner har dog allerede hjulpet priserne op,” siger Ilyas Dogru.

Dyrere at tage bilen på arbejde

De høje brændstofpriser vil også kunne mærkes på dit kørselsfradrag.

Skatterådet har nemlig i år nedsat taksterne for både kørsels- og befordringsgodtgørelse med henvisning til en forventning om lavere brændstofpriser.    

Prisen for en liter benzin er dog allerede nu på niveau med Skatterådets prognose, mens yderligere prisstigninger må kunne forventes.

”Med udrulningen af coronavacciner vil en mere logisk forventning være, at forbruget, og dermed prisen, vil øges i 2021. Det er alt andet lige mindre godt for dem, der får kørselsfradrag og måske stiller deres bil til rådighed for arbejdsgiver. De står i en mindre gunstig situation,” siger Ilyas Dogru.

Ifølge cheføkonom i Sydbank Søren V. Kristensen skal vi forvente, at benzinprisen vil stige en smule endnu og generelt ligge på et højt niveau det meste af året.

Tank med FDM-rabat