Udvidet garanti forhindrede kæmpe regning

En blinkende AdBlue-lampe kunne have kostet et FDM-medlem dyrt. Men værkstedet skal både bevise og informere om, at en reparation ikke er dækket af garantien. En dom fra byretten reddede bilejeren

Udvidet garanti forhindrede kæmpe regning
Bilist

Værkstedet krævede 44.609,78 kr. af et FDM-medlem for reparationer på hans Mercedes GLK fra 2015, som han købte brugt i maj 2017. Den havde kørt ca. 25.000 km, og han købte sam­tidig en udvidet garanti på to år.

I 2018 begyndte AdBlue-lam­pen at lyse med besked om, at bi­len kun kunne køre ca. 1.000 km yderligere. Bilen kom på værksted, hvor udskiftning af en NOx-sen­sor ikke fjernede problemet. Ad flere omgange blev det lokaliseret til AdBlue-tanken, der var blevet udvidet, og det viste sig, at den in­deholdt to forskellige væsker.

Hvem har skylden?

FDM-medlemmet, der ikke ønsker at stå frem med navn, be­dyrede, at han aldrig havde hældt noget i AdBlue-tanken. Det blev kun påfyldt ved service, og dæks­let sidder bag i bilen, så han havde slet ikke været i nærheden af det.

Bilen blev repareret, og bileje­ren var af den overbevisning, at re­parationerne blev lavet på garan­tien, og at han ikke skulle betale. Det havde værkstedet fortalt ham.

Men den udlægning afviste værk­stedet. De mente derimod, at re­parationerne ikke var omfatte­de af garantien, da der var andet end AdBlue i tanken, og de send­te ham opkrævningen på de næ­sten 45.000 kr.

Bliv medlem af FDM

Værkstedets ansvar

Sagen endte først i Ankenævn for Biler og senere i byretten, der kom frem til, at FDM-medlem­met ikke skulle betale. Værkstedet kunne ikke bevise, at han var klar over, at han selv skulle betale for reparationerne, og de kunne heller ikke bevise, at den forkerte væske i AdBlue-tanken ikke var hældt på ved et værkstedsbesøg.

”Man skal ikke finde sig i at modtage en regning fra værkste­det, hvis der stadig er garanti på bilen, medmindre den erhvervs­drivende både beviser, at skaden ikke er dækket af garantien, og har gjort dette klart for kunden inden reparation. Juridisk er der ikke noget overraskende i dom­men, da det er helt fast praksis at fritage kunden for pligt til at betale under sådanne omstæn­digheder. Vi glæder os selvfølge­lig på vores medlems vegne over, at denne praksis med byrettens dom er blevet cementeret yder­ligere”, forklarer advokat i FDM Casper Schad.

Er forlængelse af garanti en god idé?

Vil du minimere risikoen for dyre reparationer, anbefaler FDM, at du køber biler med ny­vognsgarantier, der er længere end den lovpligtige reklamati­onsret på to år. Har bilen kun to års garanti, kan man overveje at købe en garantiforlængelse.

”Den dækker dog ikke nød­vendigvis helt det samme som nyvognsgarantien. Derfor bør man læse betingelserne grun­digt, evt. med hjælp fra FDMs rådgivning, inden man siger ja. Men den kan være god at have, som det fremgår af FDM-medlemmets sag”, siger advokat i FDM Casper Schad.

Der er ofte også mulighed for at købe en service- og repa­rationsaftale, men her skal du igen være opmærksom på, hvor meget der er dækket. Desuden er du bundet til at benytte bestemte værksteder til både service og reparation, så længe forsikringen løber.