Nu må campister holde farten på 100 km/t.

Efter en forsøgsperiode på fem år gøres den danske Tempo 100-ordning nu permanent. FDM efterlyser, at dansk Tempo 100 skal gælde i Tyskland. Transportministeren vil drøfte sagen med sin tyske kollega.

Danske Tempo 100-ordning er nu gjort permanent
Bilist

Bilister med en campingvogn eller trailer på krogen kan stadig få lov til at sætte fartpiloten på 100 km/t. Vel at mærke, hvis de har en dansk Tempo 100-godkendelse.

Et flertal i Folketinget har nemlig vedtaget at gøre forsøgsordningen med dansk Tempo 100 permanent fra 1. maj

Tempo 100-ordningen har kørt siden 2016 efter tysk forbillede og betyder, at køretøjer op til 3.500 kg kan få lov at køre 100 km/t. med et påhængskøretøj – campingvogn eller trailer – mod normalt 80 km/t., hvis de opfylder en række krav til bl.a. bremser og dæk.

Samtidig skal påhængskøretøjet synes hvert andet år for at opretholde godkendelsen.

Det har siden ordningens indførelse været aftalt, at transportministeren senest i folketingsåret 2020-2021 skulle fremsætte forslag om revision af loven.  

”Ønsket var, at de trafiksikkerhedsmæssige data, der ville foreligge efter en periode på ca. fire år, skulle undersøges, og at loven på den baggrund skulle evalueres med henblik på at vurdere i hvilket omfang, at færdselssikkerheden var blevet påvirket af Tempo 100-ordningen,” som der står i lovforslaget.

Minister: En rigtig god ordning

”Tempo 100-ordningen for påhængskøretøjer er en rigtig god ordning, som giver bilisterne mulighed for at køre lidt hurtigere med påhængskøretøjer på motorvejene, uden at det sætter færdselssikkerheden over styr. Tempo 100-ordningen er en god mulighed for de bilister, der ønsker at køre lidt hurtigere på motorvejene med deres påhængskøretøjer, jeg finder det derfor positivt, at revisionsbestemmelsen er blevet ophævet,” skriver transportminister Benny Engelbrecht (S) i et svar til FDM.

FDM er også tilfredse med, at ordningen nu er gjort permanent.

”Ligesom vi fra begyndelsen har været glade for den danske Tempo 100-godkendelse, er vi for, at den nu er blevet permanent. Som en evaluering sidste år slog fast, har ordningen ikke givet dårligere trafiksikkerhed, og derfor har der heller ikke været brug for en revision af godkendelsen,” siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange.

Gælder kun i Danmark

Selvom den danske og den tyske Tempo 100-godkendelse til forveksling ligner hinanden, gælder den danske Tempo 100-godkendelse ikke i Tyskland og omvendt.

Danske bilister skal altså stadig have en tysk Tempo 100-godkendelse for lovligt at kunne køre 100 km/t. med deres campingvogn i Tyskland. Den kan de få i Danmark.

FDM har tidligere efterlyst, at man fra politisk side arbejder for en gensidig anerkendelse af Tempo 100 hen over grænsen. Ifølge Færdselsstyrelsen er man fra tysk side imidlertid ikke interesseret i det.

Vil drøfte aftale med tysk ministerkollega

FDM har derfor spurgt transportministeren, om han vil tage en gensidig dansk-tysk anerkendelse af Tempo 100 op med sin tyske kollega.

”Det har indtil videre ikke været muligt at indgå en aftale om gensidig anerkendelse med de tyske myndigheder. Jeg vil dog ved lejlighed tage kontakt til min tyske kollega og afsøge muligheden for en dansk/tysk aftale om Tempo 100 for påhængskøretøjer, så det fremadrettet ikke kræver en dobbelt godkendelse at krydse grænsen med sin trailer eller campingvogn. Og så skal man huske, at man i mange danske synshaller også kan få godkendt sit påhængskøretøj til Tempo 100-kørsel i Tyskland,” skriver Benny Engelbrecht i sit svar.

Ifølge Færdselsstyrelsen havde i alt 9.239 påhængskøretøjer ved udgangen af 2020 en dansk Tempo 100-godkendelse. Alene sidste år blev der givet 1.526 tilladelser.

Bliv Tempo 100 godkendt