Her er vanvidsbilisternes danmarkskort

Politiet har beslaglagt 237 køretøjer for vanvidsbilisme. Flest i København, viser tal fra Rigspolitiet. Ingen tvivl om at politiets indsats virker, mener FDM.

Stærekasse på vej
Bilist

Det afskrækker tilsyneladende ikke alle bilister, at det nu kan koste dem bilen at køre vanvittigt.

Siden den nye lov mod vanvidsbilisme trådte i kraft 31. marts, har landets politikredse foreløbig beslaglagt 237 køretøjer i forbindelse med vanvidskørsel.

I 94 af tilfældene er føreren en anden end ejeren af køretøjet, som med den nye lov risikerer at miste sin bil, selvom vedkommende ikke selv sad bag rattet.

’Kun’ to vanvidsbilister på Bornholm

Ser man bort fra Bornholm, fordeler antallet af beslaglagte køretøjer sig nogenlunde ligeligt blandt landets 12 politikredse. På Københavns Vestegn havde 12 ud af 17 ’vanvidsbiler’ en anden bag rattet end bilens ejer. I Sydøstjyllands Politikreds var det 5 ud af 20 biler. Det viser en opgørelse fra Rigspolitiet af beslaglagte biler fordelt på politikredse.

Så mange biler har politikredsene beslaglagt* 

*Kilde: Rigspolitiet - tal pr. 14. juni 2021

Omkring 10 procent af de beslaglagte køretøjer er motorcykler, mens der også er to lastbiler iblandt. I begge tilfælde er føreren taget for spirituskørsel. De øvrige beslaglagte køretøjer er en blanding af både personbiler og varebiler på gule pladser. 

De beslaglagte personbiler er både hurtige biler med mange hestekræfter og mere almindelige personbiler.

Lidt mere end hver femte beslaglæggelse (22 pct.) et sket efter vanvidskørsel på landevej, resten i byområder og på motorvej. Rigspolitiet har endnu ikke haft mulighed for at adskille de to typer veje i deres indberetninger. 

”Lige da loven trådte i kraft, var høj fart årsag til de fleste beslaglæggelser, men det er begyndt at jævne sig ud, så vi nu i lige så høj tager bilen for spirituskørsel. Det sidste ser vi typisk mere af om sommeren,” siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Flest vanvidsbilister blandt unge mænd

Selvom der er kvinder blandt de 237 vanvidsbilister, politiet foreløbig har taget bilen fra, er der en overvægt af unge mænd i alderen 18-28 år.

”De unge mænd kører bare mere risikovilligt i trafikken, hvilket også fremgår af ulykkesstatistikkerne, hvor de er overrepræsenteret,” siger Christian Berthelsen, der ikke er overrasket over antallet af beslaglagte køretøjer. Og dog.

”Efter mange år i færdselspolitiet vidste jeg godt, at sagerne fandtes derude, og at vi står over for en stor udfordring med vanvidsbilisme. Alligevel overrasker det mig, at så mange fortsat kører vanvidskørsel, når de ved, at de nu risikerer at miste bilen,” siger Christian Berthelsen, og tilføjer:

”Skal vi vanvidsbilismen til livs, skal vi ikke bare sætte hårdt mod hårdt. Vi skal også arbejde ad et blødere spor hen mod en trafikkultur, hvor det er ufedt og socialt uacceptabelt at køre vanvittigt. Helt som vi kender det fra spiritusområdet. Lykkes vi med det, er vi nået langt.”

FDM: Vanvidsbilister skal straffes hårdt 

Også FDM har noteret sig det høje antal beslaglagte biler.

”Selvom politiet utvivlsomt har haft et øget fokus på vanvidsbilister siden lovens ændring, er det tankevækkende, at så mange biler er blevet beslaglagt. Der er ingen tvivl om, at politiets indsats er vigtig, da vi ikke skal tolerere vanvidskørsel, og vanvidsbilisterne skal fjernes fra vejene og straffes hårdt. I FDM håber vi, at det efterhånden går op for disse bilister, der synes uden for pædagogisk rækkevidde, at deres handlinger har konsekvenser. Ikke kun i forhold til hårdere straffe men også i forhold til eget og andres liv og førlighed,” siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange.

Brug for rådgivning?

Kontakt FDM rådgivning