Hårdere straffe til vanvidsbilister

Nye love skærper straffen for vanvidsbilisme. Samtidig betyder ændring, at uskyldige bilejere ikke længere risikerer at miste bilen.

Hårdere straffe til vanvidsbilister
Bilist

Hammeren falder fremover lidt hårdere over vanvidsbilister. Et bredt flertal i Folketinget har netop vedtaget den seneste af flere love, der skærper straffen for vanvidsbilisme.

Tidligere på året vedtog man blandt andet, at fordoble strafferammen for uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, mens den ved forsætligt at volde fare for andres liv eller førlighed i forbindelse med færdselslovsovertrædelser samt flugtbilisme skærpes med 50 procent.

Ved uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder forhøjes strafferammen fra 8 til 10 års fængsel.

Med den senest vedtagne lov bliver det lettere at tage bilen fra vanvidsbilisten og dem, der måtte stå i ledtog med denne. De nye regler om konfiskation træder i kraft 31. marts.

”Vi skal ikke finde os i vanvidsbilisme og den utryghed, det skaber i trafikken. Derfor bakker FDM op om de nye hårde straffe,” siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange.

Lovforslag ændret efter kritik

Det er dog ikke kun, de skærpede sanktioner, FDM hilser velkommen, men også at lovforslaget er blevet ændret siden førstebehandlingen tilbage i februar.

I regeringens oprindelige udspil blev der nemlig langt op til, at alle biler brugt til vanvidsbilisme skulle konfiskeres og sælges.

Det mødte kritik fra FDM, leasingbranchen og advokatrådet m.fl., der mente, at det vil være et indgreb i den private ejendomsret, hvis uskyldige bilejere, der låner deres bil ud i god tro, risikerer at få konfiskeret og solgt deres bil.

En holdning EU-domstolen deler. I en dom fra januar i år slog domstolen fast, at konfiskation og salg af uskyldig tredjeparts køretøj er et uforholdsmæssigt og uantageligt indgreb over for dennes ejendomsret.

”Lige så meget som vi støtter strengere straffe til vanvidsbilister, lige så kritiske har vi været over for den del af forslaget, som med konfiskation og salg af bil risikerede at ramme uskyldige bilejere. Derfor er vi glade for, at man fra politisk side har lyttet til kritikken og ændret loven, så en uskyldig bilejer uforvarende ikke risikerer at miste sin bil,” siger Dennis Lange.

Ejer vanvidsbilisten selv bilen, vil bilen som udgangspunkt altid blive konfiskeret.

Pas på, hvem der låner bilen

Den nye skrappere lov betyder også, at en bil kan blive konfiskeret og solgt, hvis det vurderes, at bilens ejer med sit kendskab til låner kunne vide, at den ville blive brugt til vanvidskørsel.

”Derfor bør man være opmærksom på, hvem man låner sin bil ud til. Bare fordi man har justeret reglerne for konfiskation, betyder det ikke, at man som ejer er fritaget ansvar. Ved man for eksempel, at låner tidligere har haft et anstrengt forhold til færdselsloven, risikerer man stadig, at bilen bliver konfiskeret,” siger Dennis Lange, og tilføjer:

”Det kan vi ikke have noget imod. Kan det bevises, at bilens ejer på forhånd har været vidende om risikoen for, at bilen vil blive brugt til at køre vanvidskørsel, så er konfiskation og salg selvfølgelig på sin plads. Vi hverken kan eller skal have ondt af vanvidsbilister eller dem, der står i ledtog med dem.”

Brug for rådgivning?

Kontakt FDM