Hvornår kører man vanvidskørsel?

Med ny lovgivning kan politiet nu konfiskere og sælge biler, der bruges til vanvidsbilisme. Men hvornår er noget egentlig vanvidsbilisme? FDM giver dig svaret.

Vanvidskørsel
Bilist

Dommerhammeren rammer nu vanvidsbilisterne lidt hårdere.

En ny lov har siden 31. marts nemlig givet politiet mulighed for ikke bare at beslaglægge, men også at konfiskere biler i forbindelse med vanvidsbilisme. Det betyder, at bilerne bliver solgt, og pengene går i statskassen. Det kan også ske, selvom det ikke er bilens ejer, der har siddet bag rattet.

Siden loven trådte i kraft 31. marts og frem til 2. juni, har politiet foreløbig beslaglagt 166 køretøjer i forbindelse med vanvidsbilisme. Af dem har 68 en anden ejer end føreren af bilen, da den blev stoppet. Hvor mange af sagerne, der også ender med konfiskation og dermed salg af bilen, er endnu uklart. De første sager ventes først for retten senere i år.

Ifølge Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har den primære årsag til beslaglæggelse været for høj fart, men der er også tilfælde med spirituskørsel og hensynsløs kørsel iblandt.

Kører du vanvidsbilisme, eller låner du din bil ud til én, der gør, risikerer du altså at miste bilen.

Hvad er vanvidsbilisme?

Men hvornår kører man egentlig vanvidskørsel?

Ifølge færdsels- og straffeloven defineres vanvidskørsel som:

  • Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km/t.
  • Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover
  • Spirituskørsel med en promille over 2,00

Derudover er det også vanvidskørsel, hvis man:

  • Udviser særlig hensynsløs kørsel - det kan fx være, hvis man i tæt trafik gentagne gange overskrider fuldt optrukne spærrelinjer og dermed skaber farlige situationer, eller hvis man kører imod færdselsretningen på en motorvej
  • Forsætlig forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed - det kan fx være, hvis man kører bilen ind på cykelstien for at forskrække cyklisterne, eller hvis man bevidst påkører fodgængere i et fodgængerfelt

Spirituskørsel kan være vanvidskørsel

Det er også vanvidskørsel, hvis man uagtsomt forvolder betydelig skade på nogen eller begår uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Der er tale om særligt skærpende omstændigheder, hvis det sker i forbindelse med:

  • Spirituskørsel
  • Narkokørsel
  • Hvis føreren på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde
  • Særlig hensynsløs kørsel - som beskrevet ovenfor

”De situationer, der betegnes som vanvidskørsel, er som udgangspunkt de særligt grove færdselsforseelser, som det heldigvis kun er et fåtal af bilisterne, der kunne finde på,” siger chefkonsulent i FDM Dennis Lange, og fortsætter:

”Det understreger netop grovheden og det hensynsløse ved vanvidskørsel. Noget, vi som samfund hverken kan eller skal acceptere. Der er typisk tale om bilister uden for pædagogisk rækkevidde, der ingen respekt har for andres sikkerhed. Den slags, mener FDM naturligvis, skal straffes hårdt.”