Er biler kun sikre for mænd?

Kvinders sikkerhed er gennem mange år blevet ignoreret, når bilindustrien har konstrueret biler. Det hævder en omdiskuteret britisk bog, der især skyder skylden på brugen af "mandlige" crashtestdukker. Vil en kvindelig crashtestdukke bag rattet gøre en forskel?

Kvindelig chrashtestdukke
Bilist

Uheldet sker, før du når at registrere det. Heldigvis har bilens sikkerhedssele holdt dig tilbage i sædet, dens airbags har "pakket dig ind", og konstruktionen har opsamlet energien på en måde, så dine ben ikke belastes for hårdt af sammenstødet. Med andre ord er du sluppet billigt. Men kun hvis du er en mand.

Sikkerheden i biler er nemlig meget bedre for mænd end for kvinder. Faktisk viser tal, at kvinder i USA har 47 procent højere risiko for at komme alvorligt til skade i en trafikulykke og 17 procent højere risiko for at blive dræbt end mænd. Det kan man læse i forfatteren Caroline Criado Perez’ bog "Usynlige kvinder", hvor hun bl.a. går kritisk til den ringere sikkerhed i biler for kvinder end for mænd.

Bogcover: Usynlige kvinder
I bogen ”Usynlige kvinder” kritiserer forfatteren, Caroline Criado Perez, bl.a., at bilers sikkerhed er udviklet til mænd, og at kvinder derfor er mere udsatte ved ulykker. Bogen er fra 2019 og udkom på dansk i 2021.

Årsagen er ifølge forfatteren, at bildesign alt for længe har taget udgangspunkt i mænd – både hvad angår størrelse, vægt, kropsbygning og muskulatur. Det betyder blandt andet, at kvinder, som ofte er mindre end mænd, må rykke sædet længere frem for at kunne nå pedalerne og se ud ad ruden. Dermed er de ringere beskyttet i tilfælde af en kollision.

Det samme gælder sikkerhedsselerne, der siden 1950’erne har reddet i tusindvis af liv. Også de er ifølge bogen designet til mænd, mens mange kvinder i et forsøg på at få plads til brysterne placerer selen forkert. For gravide passer selerne slet ikke. Risikoen for piskesmældsskader er også højere for kvinder, der har mindre muskler på hals og overkrop end mænd. Alligevel er det ikke noget, designet af bilens sæder tager højde for, skriver forfatteren i "Usynlige kvinder".

Skyldige dummies

Den skæve sikkerhed skyldes i høj grad én ting: dukkerne, der bruges til crashtest. De er nemlig "mænd", lyder kritikken. For kvinder er ikke bare nedskalerede mænd – de har også en anden fordeling af bl.a. muskelmasse og knogletæthed, og derfor kan man ikke bare overføre sikkerheden mellem kønnene.

Men hvis forskellen er så åbenlys, hvorfor har man så ikke for længst gjort det til et krav at bruge "kvindelige" kollisionsdukker? Det skete først i USA for godt 10 år siden, og stadig i dag testes "kvinderne" kun på passagersædet og ikke førersædet. Heller ikke i EU er der krav om crashtest med en kvindelig kollisionsdukke bag rattet.

Bogens kritik af kvinders sikkerhed i biler affødte en del opmærksomhed – også herhjemme, hvor den i 2021 udkom på dansk, og flere medier tog den op og henvendte sig til FDM. Spørgsmålet er, hvorfor bilindustrien så åbenlyst har ignoreret kvinders sikkerhed i biler? Og om der overhovedet er hold i kritikken?

Kvindelige dukker

Bilteknisk redaktør i FDM Søren W. Rasmussen kan ikke helt genkende, at sikkerheden i biler skulle være kønsdiskriminerende. Han har ved flere lejligheder set, hvordan bilproducenterne arbejder med sikkerheden.

– Kvinder har krav på den samme gode sikkerhed som mænd, og det mener jeg også, at bilproducenterne arbejder for. De har igennem flere år arbejdet målrettet på at forbedre sikkerheden generelt, og det er også kommet kvinder til gode. At påstå, at bilindustrien bevidst ignorerer kvinders sikkerhed, er helt forkert, siger Søren W. Rasmussen.

Testassistent justerer chrashtest-dummy i bil
Euro NCAP har de senere år brugt både "mande"- og "kvinde"-dukker i deres chrashtest. De kommende år vil de blive udskiftet med endnu mere avancerede testdukker.

Hos svensk-kinesiske Volvo har sikkerheden altid været en del af mærkets DNA. Her har man i årtier indsamlet viden om uheld med Volvos egne biler og registrerer skader på mænd og kvinder. Det har gjort det muligt at udvikle sikkerheden konkret for kvinder, eksempelvis systemer, der beskytter bedre i tilfælde af en sidekollision og mod piskesmæld. Volvo indførte også allerede midt i 1990’erne en "kvindelig" testdukke, der ikke bare er en mindre "mand", men som er antropometrisk korrekt med en kvindelig kropsbygning og former. Siden er der kommet en gravid dukke til. Volvo tester begge dukker på alle bilens pladser.

Søren W. Rasmussen har set lignende dukker anvendt hos bl.a. Mercedes-Benz.

Mindre forskel på sikkerhed

En af dem, Caroline Criado Perez retter sin kritik mod, er europæiske Euro NCAP. Den uvildige organisation, som FDM er en del af igennem paraplyorganisationen FIA, har siden 1997 testet nye bilers sikkerhed. Heller ikke her er man enig i, at kvinders sikkerhed ignoreres af bilindustrien.

– Hvis vi går tilbage til 1980’erne og længere, er det korrekt, at sikkerheden for kvinder i mange biler var dårligere. Det er der flere forklaringer på. Men hvis vi ser på, hvordan den har udviklet sig, siden Euro NCAP begyndte at teste biler, og især de seneste 20 år, er der i dag så godt som ingen forskel, og den, der er, arbejder både vi og industrien på at forstå og forbedre, siger generalsekretær i Euro NCAP Michiel van Ratingen.

Det bakkes op af en undersøgelse fra august sidste år fra amerikanske National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Den viste, at kvinders risiko for at miste livet i en trafikulykke i forhold til mænds i sammenlignelige ulykker er faldet de sidste 20 år. Jo nyere bilen er, jo mindre er forskellen. Konkret faldt den samlede forskel mellem kønnene fra 18 til 6,3 procent for biler fra 2010 til 2020. Ser man alene på biler mellem årgang 2015 og 2020, er forskellen i dødsrisiko på 2,9 procent – 5,3 procent for forsædepassageren og 0,5 procent for føreren.

Kvindelig og mandlig chrashtestdukke i bil med et menneskebarn i mellem dem
Volvo har udviklet en "kvindelig" testdukke, som de i årtier har brugt i deres chrashtest.

NHTSA forklarer udviklingen med skærpede krav til sikkerhedsseler og airbags, men også kampagner for at få flere til at bruge sikkerhedsselerne.

Større dukkefamilie

Euro NCAP har gennem årene løbende udvidet familien af testdukker, der i dag kommer i forskellige størrelser. Siden 2015 har dukkefamilien inkluderet en mindre kvindedukke, som kollisionstestes bag rattet og på bagsædet.

– Diskussionen kommer nemt til at handle om, hvilke testdukker man bruger. Men de er kun et af flere værktøjer, vi bruger til at vurdere bilers sikkerhed. Derfor skal man passe på med kun at fokusere på dem, siger Michiel van Ratingen.

I Euro NCAP’s road map med punkter, hvor organisationen frem mod 2030 vil udvikle sin test, fremgår en udskiftning af de nuværende testdukker til den seneste generation dukker, der i højere grad afspejler diversiteten i befolkningen, bl.a. tilføjes der en ny kvindedukke. Lige så vigtigt vil Euro NCAP  – ligesom bilproducenter gør det i dag – supplere de fysiske crashtest med virtuelle test, hvor computere beregner risikoen for skader og belastning.

– Hele formålet med Euro NCAP er at sikre forbrugerne en bred og uvildig test af nye bilers sikkerhed. Men vores crashtest har sine begrænsninger. Ved at vi nu får mulighed for at computersimulere forskellige sammenstød og korrigere både køn, alder, højde og vægt på fører og passagerer, vil vi bedre og hurtigere kunne beregne, hvordan en menneskekrop ville reagere i et givent sammenstød, siger Michiel van Ratingen.

Amerikanske forhold

Bogen om de "usynlige kvinder" baserer sig i høj grad på amerikanske data og forskning. Derfor har Motor spurgt amerikanske Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), hvordan de ser på kritikken. IIHS er en uafhængig forbrugerorganisation, som tester nye bilers sikkerhed.

Her har kvindelige kollisionsdukker siden 2003 været en del af testprogrammet. I frontaltesten af biler bruger IIHS dog en mandedukke for at teste bilens sikkerhedssele og airbag med den størst mulige belastning. IIHS anerkender, at der historisk har været et gab i sikkerheden mellem mænd og kvinder, og at kvinder stadig har en højere risiko for at komme til skade i trafikuheld end mænd, bl.a. er kvinder mere udsatte for at få skader på benene. Men forskellen er de senere år blevet meget mindre, i takt med at biler er blevet mere sikre.

Gravid chrastest-dukke i bil
Volvos testdukke-familie tæller også en gravid dukke, MAMA-2B.

IIHS holdt for nylig et seminar om emnet med deltagelse af trafikforskere og fagfolk fra hele verden. Her var en af konklusionerne, at man er nødt til at se bredere på kvinder i trafikuheld end at tro, at sikkerheden forbedres, blot man bruger kvindelige kollisionsdukker.

– Det er nærliggende at forklare kvinders højere risiko for skader i trafikuheld med brugen af mandlige testdukker, men virkeligheden er mere kompleks, siger vicepræsident for Vehicle Research hos IIHS Jessica Jermakian.

Hun har set nærmere på ulykkerne med kvinder for bedre at forstå "gabet". Ifølge hende skyldes det bl.a., at kvinder i USA ofte kører i mindre og ældre biler, mens mange amerikanske mænd kører i store pickupper eller SUV’er, hvor de sidder langt mere sikkert. Undersøgelser viser også, at der ofte er kvinder bag rattet i de biler, der påkøres bagfra eller fra siden, og at de typisk kører med en lavere hastighed end bilen, der rammer. Dermed absorberer de mere energi fra sammenstødet med større risiko for skader til følge.

Simuleringer er fremtiden

Men Jessica Jermakian har også set på sammenlignelige virkelige trafikuheld med biler af samme størrelse og vægt. Her viser det sig, at risikoen for de kritiske og livstruende skader på overkrop og hoved er stort set ens, hvad enten der sidder en mand eller kvinde bag rattet. Det samme gælder for nyere biler med et moderne sikkerhedsniveau. Kvinder er dog stadig mere udsatte for skader på benene og har større risiko for lettere skader som knoglebrud. Hvad årsagen til det er, arbejder man både hos IIHS og i bilindustrien på at forstå, så sikkerheden også på det punkt kan blive forbedret.

Gruppe af chrashtest-dukker.
Chrashtestdukker har siden 1950'erne været vigtige i udviklingen af bilers sikkerhed. I dag "aflastes" de af virtuelle chrashtest.

– Diskussionen kommer nemt til at handle om køn, men i virkeligheden handler det om at forbedre sikkerheden for alle, mænd, kvinder, børn, ældre, overvægtige osv., og her ved vi, at brugen af de nuværende testdukker har forbedret sikkerheden for alle – også kvinderne, siger Jessica Jermakian, der mener, det er forkert at tale om, at bilindustrien eller organisationer som IIHS og Euro NCAP har ignoreret kvinders sikkerhed.

Ligesom hos Euro NCAP vil en stor del af testarbejdet hos IIHS i fremtiden ske ved computerberegninger og -simuleringer, der langt bedre kan teste sikkerheden på tværs af køn, alder, højde og vægt.

– Det vil have stor symbolsk betydning, hvis man begyndte at sætte flere kvindedukker bag rattet i crashtest, men det vil ikke være det, der alene fører til bedre sikkerhed for kvinder, som det i sidste ende handler om, siger hun.

Hvilket sikkerhedsudstyr skal din bil have?

Du må aldrig gå på kompromis med sikkerheden. Som medlem af FDM kan du altid få hjælp af eksperter, der har den nyeste viden om bilers sikkerhed og de forskellige sikkerhedssystemer.

Kontakt rådgivningen