FDM skifter navn

Foreningen Forenede Danske Motorejere skifter navn og vil fremover blot hedde FDM. FDM er for længst blevet en organisation for alle bilister – uanset bilens drivmiddel og om man ejer, leaser eller deler sin bil.

Fremover hedder fremover blot FDM
Medlemsnyt

Bilisternes forbruger- og interesseorganisation får nyt navn.

Efter 112 år som Forenede Danske Motorejere har et enstemmigt repræsentantskab besluttet at ændre foreningens navn, som fremover vil være FDM. Dermed er det officielle navn det samme som det, organisationen er blevet kaldt i offentligheden i mange år.

”FDM er ikke bare mere mundret, men også det navn, vi for de fleste er kendt under. Siden 1969 har vi brugt de tre bogstaver i vores logo og i al vores kommunikation. Vi er stolte af vores historie og det fundament, Forenede Danske Motorejere og forkortelsen FDM har, men som forening repræsenterer vi i dag langtfra kun motorejerne,” siger FDMs adm. direktør, Thomas Møller Thomsen, og tilføjer:

”FDM er for længst blevet alle bilisters organisation uanset drivmiddel, og uanset om man ejer, lejer, deler eller leaser sin bil eller kombinerer den med andre transportformer. På den måde står M’et i dag lige så meget for mobilitet. Det er baggrunden for, at vi har valgt at ændre vores navn.”

En moderne forbrugerorganisation

FDM varetager i dag 254.000 medlemshusstandes interesser og leverer en række ydelser og services, som de mange medlemmer kan gøre brug af.

”FDM driver både testcentre, rejsebureau, webshop, vejhjælp, forsikringsselskab og køretekniske anlæg, ligesom vi har juridisk og teknisk rådgivning, udgiver Motor og fdm.dk og har en række andre medlemsfordele. Det gør vi, fordi vi gerne vil være en moderne forbruger- og interesseorganisation, der igennem tilbud og services kan gøre det lidt nemmere, billigere og måske endda sjovere at være bilist,” siger Thomas Møller Thomsen.

Medlemskab dækker børn op til 21 år

Selvom FDM officielt ændrer navn, optages navnet Forenede Danske Motorejere som binavn for at bevare den historiske relation til organisationen.

Ud over at ændre navnet hæver FDM også aldersgrænsen for hjemmeboende børn, der er omfattet af husstandens medlemskab. Fremover er alle hjemmeboende børn under 21 år også omfattet af medlemskabet sammen med medlemmets ægtefælle/samlever.

Læs FDMs årsberetning for 2020