Effektiv pletfjerner skal opløse trafikpropper

Generende trafikpropper på motorvejene og farlige, sorte pletter på landevejene bliver nu fjernet. Forholdsvis små beløb kan gøre en stor forskel mange steder, og det glæder FDM på bilisternes vegne. Se om du får glæde af nogen af dem.

Fire 'trængselspletter' skal nu fjernes.
Trafik

Det er ikke altid, der skal bruges milliarder for at få bedre trafik. 100 mio. kr. de næste to år kan formentlig fjerne eller mindske daglig trængsel for tusinder af bilister. Sikkerheden forbedres også ved at fjerne et anal sorte pletter.

Der er nu sat navne på projekter, der har en høj eller meget høj samfundsnytte, og som får glæde af pengene.

Her skal lokale trafikpropper fjernes

Lagergårdsvej i Gentofte.
Mellem Motorring 3 og Helsingørmotorvejen skal der nu bygges to spor på hele den lokale vej, der forbinder de to motorveje.

 

 

•  Forbindelsen mellem Motorring 3 nordgående og Helsingørmotorvejen ind mod København

•  Frakørsel 5 (Værebrovej) nordgående på Hillerødmotorvejen

•  Frakørsel 46 Aarhus N, fra Østjyske Motorvej (nordgående) til Djurslandmotorvejen

•  Frakørsel 59 Fredericia S på Taulovmotorvejen

Se mere: Fyn får sekssporet motorvej

Her bliver sorte pletter (ulykkesramte steder) fjernet

•  Struer, krydset Bredgade

•  Ans, Ansvej/rute 26 (rundkørsel)

•  Vilsund, Vildsundvej/Åsvej

•  Tønder, kryds ved Tyvse, Koldingvej (rundkørsel)
 

Godt med fokus på mindre vejprojekter

FDM finder, at det er en god politisk aftale.

Når det er sagt, efterlyser FDM stadig en mere overordnet plan for udbygning af vejene.

- FDM har i en årrække opfordret politikerne til også at se på de mange mindre vejprojekter, hvor der ofte for små midler kan laves ændringer, der lokalt kan mindske trængslen og forbedre sikkerheden, siger afdelingschef i FDM, Torben Lund Kudsk.

Se mere: Vejene har brug for en ny masterplan i 2018

- Når det er sagt, efterlyser FDM stadig en mere overordnet plan for udbygning af vejene. Hvis der for alvor skal gøres noget ved den hastigt stigende trængsel, er det investeringer i en helt anden størrelsesorden, der skal til, pointerer han.