Værs’go’: 90 km/t.

Den første landevej i en ny pulje har nu fået hævet fartgrænsen til 90 km/t. En del flere strækninger er på vej.

En af de nye 90-tavler ved Slagelse.
Trafik

90 km/t. bliver nu en mere almindelig fartgrænse på danske landeveje. 9. september kom de første 90-tavler op på Slagelse Omfartsvej.

Slagelsevejen på rute 22 får følgeskab af 16 andre strækninger på tilsammen 150 km landevej med den nye, højere fartgrænse.

Det er resultatet af en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Permanent fartgrænse

Den nye påmindelsestavle.
Nu tages denne nye undertavle i brug. Den skal minde om, at når 90 ophører, så er det de normale 80 km/t., der gælder. Fotos: Torben Arent

Nogle landeveje, som ikke er motortrafikveje, har i et stykke tid haft 90 km/t., men det har været som del af et langvarigt forsøg. Nu kommer fartgrænsen permanent.

Samtidig med den højere fartgrænse debuterer et nyt skilt. Ved afslutningen af strækningerne opsættes en særlig tavle, der informerer trafikanterne om, at de skal sætte farten ned til 80 km/t.

Se mere: 100 km/t. til Sjællands Odde

- De seneste måneder har vi arbejdet på at opgradere strækningerne rent trafiksikkerhedsmæssigt, så de er klar til de højere hastighedsgrænser, siger afdelingsleder Ivar Sande fra Vejdirektoratet.

Kort efter Slagelse-vejen fik en kort strækning sydøst for Viborg 90 km/t.

Fartgrænserne på disse strækninger vil blive hævet i takt med, at Vejdirektoratet har gennemført denne forbedring. Det vil være gjort i løbet af 2020.

Kort over 90-strækninger.
På disse landeveje bliver fartgrænsen sat op til 90 km/t. frem til 2020.

Rumleriller og lavere fartgrænser

Opgraderingen i sikkerhed drejer sig især om rumleriller i vejmidten og ved kantlinjen, bedre plads til cyklisterne, overhalingsforbud, lavere fartgrænser ved større kryds samt autoværn.

Enkelte steder skal der fjernes beplantning og andre faste genstande, der står inden for den udvidede sikkerhedszone.

FDM er tilfreds med de øgede fartgrænser udvalgte steder, hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Erfaringer fra både Danmark og udlandet viser, at hvis bilisterne oplever, at fartgrænser tager udgangspunkt i lokale forhold, er de mere tilbøjelige til at overholde dem.

FDM er også enig i, at der vil være steder på de nye strækninger, særligt omkring større kryds, hvor fartgrænsen bør sænkes, f.eks. med dynamiske hastighedstavler, der aflæser trafikken.

Se mere: Regeringen vil hæve fartgrænsen udvalgte steder