Elbiler i busbanen

Fra 1. april har kommunerne fået mulighed for at lade elbiler og andre såkaldte nul-emissionsbiler køre i busbanen. Det er op til den enkelte kommune, om de vil gøre brug af muligheden.

Elbiler og andre såkaldte nul-emissionsbiler må køre i udvalgte busbaner
Trafik

Kommunerne får nu mulighed for at tillade elbiler og andre nul-emissionsbiler at køre i busbanerne. Det er dog op til hver enkelt kommune, at beslutte om de vil gøre brug af muligheden.

Hvis busbanen er åben for elbiler mv., vil det blive markeret med et grønt symbol på vejbanen. Er der ikke et symbol, er det ikke tilladt at køre i busbanen.

Dette grønne icon skal i busbanen for at elbiler og lavemissionsbiler må køre der
Dette grønne symbol skal være på vejbanen, for at elbiler og andre nul-emissionsbiler må køre i busbanen.

Nye tider for bilister

Når elbilerne begynder at bruge busbaner kan det skabe nye ukendte situationer for både de bilister, der kører i busbanen og de øvrige bilister. 

Nul-emissionsbilister skal lære, hvilke regler der skal overholdes som bruger af busbanen. Fx skal man ved lyssignal følge bussignalet, hvis der er et sådant, og ikke det almindelige lyssignal.

"Det bliver spændende at følge, hvor mange kommuner, der vil gøre brug af den nye mulighed og på hvilke strækninger. Samtidig med at vi gerne vil fremme den grønne omstilling, skal vi sikre, at den øvrige trafik også har tilfredsstillende fremkommelighed", siger Dennis Lange, juridisk konsulent i FDM. 

Læs her: Skal jeg købe en elbil?

Erfaringer fra Norge viser, at når andelen af elbiler øges markant, bliver den generelle trængsel ikke afhjulpet ved, at elbiler må køre i busbanen. Tværtimod er den kollektive trafik i Norge blevet udfordret af de mange elbiler i busbanerne, så man er blevet nødt til at justere på reglerne. I myldretiden må man derfor kun køre i busbanen, hvis man er mere end én person i bilen, så den kollektive trafik ikke sænkes uforholdsmæssigt meget.

Ønsker du at vide mere om el- og hybridbiler?
Kontakt FDM rådgivning

Definition på nul-emissionsbiler

Nul-emissionsbiler udleder ikke luftforurening og Co2 i driften, det vil sige, at det pt. er biler på brint eller el.

Forskel fra kommune til kommune

Det kan blive en udfordring for bilisterne, at der er forskellige regler fra kommune til kommune. Samtidig giver det dog en mulighed for individuelt at vurdere behov og hvilke vejstrækninger, der egner sig til kørsel i busbanerne.

"Når man gør det op til den enkelte kommune at beslutte, om det skal være tilladt at køre i busbaner, er der selvfølgelig den risiko, at reglerne varierer på tværs af kommunegrænser, og at det dermed kan være forvirrende for bilisterne, der jo ikke nødvendigvis er bevidste om, at de passerer en kommunegrænse. På den anden side kan kommunerne have meget forskellige behov og har nu mulighed for at planlægge trafikafviklingen og de grønne incitamenter efter egne behov og eventuelle udfordringer", siger Dennis Lange. 

Se mere: Hvad er forskellen på plugin-hybrid og hybrid

Gælder ikke plugin hybrid

I det oprindelige udkast til de nye regler, var det planen, at også lav-emissionsbiler som plugin hybrid fik fordel af de nye regler. Dette er ikke blevet en del af det endelige regelsæt, der kun omfatter el- og brintbiler. 

"Det er ærgerligt, at bilejere med en plugin hybrid ikke kan drage fordel af de nye regler. En plugin hybrid, der kan køre på el i byen, belønnes i denne sammenhæng ikke med de samme fordel som en elbil. Vi kan frygte, at det kan få nogle bilejere, der endnu ikke kan se dem selv i en elbil, at fravælge plugin hybriden til fordel for en traditionel benzin- eller dieselbil. Det er der ikke meget grøn omstilling over", siger Dennis Lange.