Ansættelsesprocessen

Her kan du få indblik i, hvordan ansættelsesprocessen hos FDM forløber.

ansættelse

Vores ansættelsesproces er tilrettelagt på en måde, som skal sikre, at både du og FDM får det bedst mulige grundlag for at træffe den rigtige beslutning.

Når du indsender din ansøgning accepterer du denne ansættelsesproces.

Din ansøgning

Din ansøgning vil blive behandlet fortroligt og er kun tilgængelig for FDMs HR afdeling og den rekrutterende leder/ansættelsesudvalget.
Du kan finde vores ledige stillinger her og sende din ansøgning direkte fra vores online formular med en vedhæftet ansøgning, CV og relevante eksamenspapirer.

Den rekrutterende leder/ansættelsesudvalget gennemgår ansøgningerne, beslutter hvem der skal til samtale og inviterer til samtale pr. mail eller telefon (evt. via HR). Vi gør opmærksom på, at vi af og til også anvender internettet (såsom Google), sociale medier (LinkedIn, Facebook mv.) og andre relevante elektroniske medier i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Er du ikke blandt dem, der inviteres til samtale, vil du modtage et afslag pr. mail.

Læs mere: God råd til din ansøgning

1. samtale

Ved første samtale vil du møde den rekrutterende leder og af og til også en medarbejder fra afdelingen eller en anden person fra ansættelsesudvalget. Du vil få et indblik i FDMs historie, organisation, produkter og høre meget mere om FDM som arbejdsplads og om jobbet.

Vi vil være interesseret i at høre om din motivation for at søge om jobbet, dine faglige og personlige kompetencer, din erfaring, og de resultater du har opnået i tidligere ansættelser.

Vi vil være interesseret i at høre om din motivation for at søge om jobbet, dine faglige og personlige kompetencer, din erfaring, og de resultater du har opnået i tidligere ansættelser. Du vil også få mulighed for at få svar på de spørgsmål, du har til jobbet og FDM som arbejdsplads.

På baggrund af samtalen og dine kvalifikationer i øvrigt vurderer den rekrutterende leder hvilke kandidater, der i særlig grad passer til stillingen og beslutter, hvem der indkaldes til 2. samtale. Hvis du ikke indkaldes til 2. samtale, vil du modtage et afslag pr. telefon eller pr. mail. Du er velkommen til at kontakte den rekrutterende leder, hvis du ønsker en uddybning af afslaget.

Læs mere: FDM som arbejdsplads

2. samtale

Formålet med samtalen er at få et bredere og mere detaljeret billede af dig som person i en arbejdsmæssig sammenhæng. Vi vil også spørge ind til, hvilke overvejelser du har gjort dig siden sidst og til eventuelle spørgsmål, der er dukket op.

Afhængig af hvilken stilling du søger, kan der indgå test i forbindelse med 2. samtalen. Alle tests behandles strengt fortroligt og for ikke- ansatte kandidater destrueres de senest ½ år efter, vi har afsluttet rekrutteringsprocessen. Såfremt du ansættes, gemmer vi dine besvarelser hos HR.

Oftest anvender vi en personlighedstest, som giver et billede af dine personlige præferencer og kompetencer i en arbejdsmæssig sammenhæng. Testen besvarer du hjemmefra via et link, som vi sender til dig pr. mail. Under samtalen vil du få en tilbagemelding på testen af en certificeret HR-medarbejder.

Tilbagemeldingen foregår som en dialog mellem dig, HR-medarbejderen og den rekrutterende leder/ansættelsesudvalget. Til enkelte stillinger anvendes endvidere en eller flere omtankeprøver.

Reference

Inden vi træffer den endelige beslutning om ansættelse, tager vi reference hos en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere. Ved indhentning af referencer spørger vi bl.a. ind til opgaver, performance og leverancer. Det sker naturligvis efter aftale med dig.

Ansættelse

Hvis du ikke får tilbudt stillingen efter 2. samtale, vil du modtage et afslag telefonisk af den rekrutterende leder.

Introduktion

Din leder har, inden du starter, sørget for at sammensætte et skræddersyet onboardingforløb til dig, så du får den bedst mulige start i FDM. Igennem den første tid vil vi i samarbejde med dig sørge for, at du bliver godt integreret og bliver en del af fællesskabet, både i din egen afdeling men også på tværs af organisationen. Det er vigtigt for os, at du bliver klædt rigtig godt på i forhold til at løse dine opgaver, at du oplever dit nye arbejde som meningsfuldt og ikke mindst at have valgt helt rigtigt mht. at starte hos FDM. Derfor vil du i den første tid have tæt kontakt med din leder i form af 1:1 samtaler, hvor I kan blive klogere på hinanden, hvordan det går og løbende forventningsafstemme, ligesom du vil få tildelt en buddy, som du altid kan gå til.

Følg FDM på LinkedIn