Alexander, medarbejder i FDM
Mit navn er Alexander, jeg er 28 år og jeg har været junior solution architect i FDM siden 2022.
Jeg startede i FDM som studentermedhjælper, sidenhen praktikant og junior forretningsudvikler, inden jeg startede på min kandidat i IT-design og applikationsudvikling.

Skillestreg

Hos FDM arbejder jeg med

… at understøtte FDMs forretningsbehov med IT løsninger. Jeg laver bl.a. performanceoptimering af systemerne, og jeg sørger for, at data er konsistente på tværs af vores forskellige systemer. Jeg er også involveret i estimering af systemforandringer, hvor jeg er med til at finde ud af, hvad der skal laves, og hvordan vi laver det bedst muligt.

Ligeledes sørger jeg for, at kodningen bliver acceptance-testet af brugerne i forretningen, og jeg sørger for, at kodningen, som vores off shore udviklere i Pakistan laver, opfylder de standarder og den kvalitet, vi bruger i FDM.

Min hverdag hos FDM byder på

… god vidensdeling, en uformel stemning og godt samarbejde med designere og frontend-udviklere. I min afdeling samles vi ofte flere forskellige roller for at sparre om en faglig udfordring, uden at det behøver at være struktureret i et møde.

Mit arbejde hos FDM er spændende, fordi

… der er en unik synergi, fordi FDM har en høj grad af konsolidering af IT. Alle IT ressourcerne er samlet under én afdeling med ansvaret for de forskellige systemer i bl.a. marketing, kundeservice og økonomi.

Det er en meget unik produktportefølje, jeg arbejder med. Jeg har tid til at fokusere på at løse forretningsbehovet uden at bruge tid på at håndtere opdateringer til servere og opdateringer til systemer, da det hele er cloudbaseret. Vi har nogle gode forudsætninger på plads i form af vores Infrastructure as code (IaC) setup, der tillader, at jeg kan bruge mere tid på at udvikle og optimere vores microservices og mindre tid på at kæmpe med infrastrukturen bagved.

I min stilling, hvor jeg er tæt på forretningen og helt nede i maskinrummet af IT, får jeg lov til at se værdien i mit arbejde, og det motiverer mig virkelig. Jeg sidder på første parket til at se, når ting virker, som jeg har været med til at lave. 

Det er sjovt at gå på arbejde, fordi

… stemningen er god. Det handler ikke bare om at holde gang i gryderne, men der er god plads til at kunne nørde med IT og finde den gode løsning, og ikke kun den hurtige løsning. Jeg er en sparringspartner for forretningen, fordi jeg er med til at rådgive om, hvilken forretningsværdi der skabes ved at udføre en opgave, kontra hvor mange ressourcer opgaven tager.

FDM er en god arbejdsplads for mig, fordi

… jeg har meget medbestemmelse ift., hvad der er den gode IT-løsning. Det er jo ikke, fordi FDM er en kæmpe virksomhed med flere tusinde ansatte, men FDM laver jo bare virkelig mange ting, og der er virkelig meget i produktporteføljen. Det kræver, at man kan få det hele til at spille sammen IT mæssigt.