Vil du være med

I henhold til FDMs vedtægter skal der den 1.-14. oktober hvert år afholdes repræsentantskabsvalg. Valget til FDMs repræsentantskab gælder for fire år ad gangen.

Vores vedtægter og valgregulativ definerer reglerne for, hvordan valget afvikles.

Er du interesseret i at stille op til FDMs repræsentantskab eller at blive konstitueret, kan du nedenfor læse mere om, hvordan du gør.

Hvor kan jeg stille op
Hvornår er der valg næste gang i min kreds
FDMs vedtægter
FDMs valgregulativ

 

Anmeld dit kandidatur

1. Anmeld dit kandidatur

Ønsker du at stille op til FDMs repræsentantskab, og opfylder du nedenstående opstillingskriterier, skal du kontakte FDMs direktionssekretariat for at anmelde dit kandidatur.  

Kriterier:

  • Du skal være personligt medlem af FDM – og din husstand skal have været medlem i min. ét år.
  • Du skal have folkeregisteradresse i det lokalområde, hvor der er valg.
  • Du må ikke være lønnet medarbejder i FDM.
  • Du må ikke være fyldt 70 år den 1. september i valgåret.

Der skal desuden være mindst 10 stillere, der bakker op om dit kandidatur.
Du kan læse mere om stillere og kandidatpræsentation nedenfor.

 

 

2. Præsentér dig selv

Når FDM har bekræftet, at du opfylder opstillingskriterierne, og du har bekræftet dit kandidatur, får du adgang til FDMs kandidatsite. Her udfylder du en kandidatpræsentation, hvor du fortæller lidt om dig selv, samt hvorfor du ønsker at blive en del af FDMs repræsentantskab. Du skal også uploade et vellignende foto. Informationen er væsentlig for de stillere, du inviterer til at bakke op om dit kandidatur, og desuden for vores medlemmer, hvis der bliver kampvalg, og de skal stemme. I så fald offentliggøres din kandidatprofil på FDMs valgsite i forbindelse med valget.

 

Indhent stillere

3. Indhent stillere

Når du har oprettet din kandidatprofil, kan du begynde at finde stillere.
Du skal bruge mindst 10 gyldige stillere, der alle skal bekræfte, at de ønsker at bakke op om dit kandidatur.

En stiller er gyldig, når han/hun:

  • er personligt medlem af FDM (person, som medlemsskab er registeret under).
  • har folkeregisteradresse inden for det lokalområde, hvor du stiller op.
  • har betalt forfaldent kontingent.

Det er vigtigt, at repræsentantskabsmedlemmer i FDM har et kendskab til lokalområdet og er de lokale medlemmers repræsentant – derfor skal du bruge stillere for at stille op til repræsentantskabet.

FDM udleverer ikke oplysninger om medlemmer, men du har mulighed for at få hjælp til at søge stillere på flere måder. Du kan f.eks. kontakte din kredsformand, som kan hjælpe med inspiration til, hvordan du kan finde stillere lokalt, eller du kan kontakte FDMs direktionssekretariat på dirsek@fdm.dk.

 

4. Validering

Når du har oprettet din kandidatpræsentation og mindst 10 stillere har bekræftet, at de bakker op, validerer vi dit kandidatur. Når vi har godkendt mindst 10 af dine stillere, er du godkendt som kandidat til repræsentantskabsvalget, og du vil umiddelbart efter opstillingsfristen blive meddelt, om du er valgt til repræsentantskabet ved fredsvalg, eller om der skal afholdes kampvalg.

 

Sådan stemmer du

5. Valg

Hvis antallet af opstillede kandidater ikke overstiger antallet af ledige pladser, betragtes kandidaterne som (gen)valgt uden afstemning – et såkaldt fredsvalg.

Hvis der er flere opstillede kandidater end det antal repræsentantskabsmedlemmer, der kan vælges i et lokalområde, afholdes der kampvalg. I tilfælde af kampvalg modtager samtlige stemmeberettigede medlemmer i lokalområdet skriftlig meddelelse med information om afstemning. FDM afholder repræsentantskabsvalg elektronisk.

6. Konstituering

Udover det ordinære repræsentantskabsvalg, har du mulighed for at ansøge om konstituering. Din kreds skal indstille dig til bestyrelsen, som kan konstituere dig. Du kan dog ikke konstitueres inden for 12 måneder forud for næste ordinære repræsentantskabsvalg i din kreds.

Ligesom ved det ordinære valg skal du opfylde valgbarhedskriterierne for at komme i betragtning til konstituering (se øverst på siden).

Ønsker du at blive konstitueret i dit lokalområde, skal du henvende dig til din kredsformand eller kontakte FDMs direktionssekretariat, som du ligeledes kan kontakte, hvis du har brug for mere information.

Du finder kontaktoplysninger på FDMs kredsformænd nederst på siden her.