Vil du være med

I henhold til FDMs vedtægter skal der den 1.-14. oktober hvert år afholdes repræsentantskabsvalg. Valget til FDMs repræsentantskab gælder for fire år ad gangen.

Vores vedtægter og valgregulativ definerer reglerne for, hvordan valget afvikles.

Er du interesseret i at stille op til FDMs repræsentantskab eller at blive konstitueret, kan du nedenfor læse mere om, hvordan du gør.

Hvor kan jeg stille op
Hvornår er der valg næste gang i min kreds
FDMs vedtægter
FDMs valgregulativ

 

Anmeld dit kandidatur

1. Anmeld dit kandidatur

Ønsker du at stille op til FDMs repræsentantskab og opfylder du nedenstående opstillingskriterier, skal du kontakte FDMs direktionssekretariat og meddele dit kandidatur.  

Kriterier:

  • Du skal være personligt medlem af FDM – og have været det i min. ét år regnet fra starten af husstandens medlemskab.
  • Du skal have folkeregisteradresse i det lokalområde, hvor der er valg.
  • Du må ikke være lønnet medarbejder i FDM.
  • Du må ikke være fyldt 70 år den 1. september i valgåret.

Opstillingsfristen – inkl. indsendelse af stillerliste samt kandidatpræsentation – er            1. september kl. 12.

Du kan læse mere om stillere og kandidatpræsentation nedenfor.

 

2. Indhent stillere

Når du har bekræftet dit kandidatur, kan du begynde at finde stillere.
Du skal bruge mindst ti gyldige stillere, der alle skal udfylde og underskrive din stillerliste.

En stiller er gyldig, når han/hun:

  • er personligt medlem af FDM (person, som medlemsskab er registeret under).
  • har folkeregisteradresse inden for det lokalområde, hvor du stiller op.
  • har betalt forfaldent kontingent.

Det er vigtigt, at repræsentantskabsmedlemmer i FDM har et kendskab til lokalområdet og er de lokale medlemmer repræsentant – derfor skal du bruge stillere for at stille op til repræsentantskabet.

FDM udleverer ikke oplysninger om medlemmer, men du har mulighed for at få hjælp til at søge stillere på flere måder. Du kan f.eks. kontakte din kredsformand, som kan hjælpe med inspiration til, hvordan du kan finde stillere lokalt, eller vi kan oplyse, at du søger stillere på siden her.

 

Hent stillerliste (pdf)
Kandidatpræsentation

3. Præsentér dig selv

Vi vil gerne vide lidt om dig, og hvorfor du ønsker at blive en del af FDMs repræsentantskab. Den information er også væsentlig for vores medlemmer, hvis der bliver kampvalg, og de skal stemme. I så fald offentliggør vi den på her på vores hjemmeside forud for valget. Foruden din præsentation, skal du også sende os et vellignende portrætfoto i høj opløsning.

 

Hent kandidatpræsentation (pdf)

4. Validering

Når du har indsendt din stillerliste og din kandidatpræsentation, validerer vi dit kandidatur. Når vi har valideret, at du opfylder kriterierne, er du godkendt som kandidat til repræsentantskabsvalget, og du vil efter opstillingsfristen, 1. september, blive meddelt, om du er valgt til repræsentantskabet ved fredsvalg, eller om der skal afholdes kampvalg .

 

Sådan stemmer du

5. Valg

Hvis antallet af opstillede kandidater ikke overstiger antallet af ledige pladser, betragtes kandidaterne som (gen)valgt uden afstemning – et såkaldt fredsvalg.

Hvis der er flere opstillede kandidater end det antal repræsentantskabsmedlemmer, der kan vælges i et lokalområde, afholdes der kampvalg. I tilfælde af kampvalg modtager samtlige stemmeberettigede medlemmer i lokalområdet skriftlig meddelelse med information om afstemning. FDM afholder repræsentantskabsvalg elektronisk.

6. Konstituering

Udover det ordinære repræsentantskabsvalg, har du mulighed for at ansøge om konstituering. Din kreds skal indstille dig til bestyrelsen, som kan konstituere dig. Du kan dog ikke konstitueres inden for 12 måneder forud for næste ordinære repræsentantskabsvalg i din kreds.

Ligesom ved det ordinære valg skal du opfylde valgbarhedskriterierne for at komme i betragtning til konstituering (se øverst på siden).

Ønsker du at blive konstitueret i dit lokalområde, skal du følge samme procedure som ved valg. Har du brug for mere information kan du kontakte FDMs direktionssekretariat.