Hvornår er din bil totalskadet?

Din bil kan blive så skadet, at det ikke kan betale sig at reparere den. Det kaldes totalskadet. Se, hvor grænsen går, og hvad du kan gøre, hvis du er uenig i forsikringsselskabets vurdering.

Bil med skadet front holder stille på en vej.
Viden

Et uheld kommer sjældent alene. Er din bil blevet skadet, kan du være så uheldig, at den bliver erklæret for totalskadet.  

Det betyder, at du får udbetalt en erstatning (kontanterstatning) svarende til, hvad bilen vurderes til at være værd fratrukket en evt. selvrisiko.

Alt efter hvem der er skyld i uheldet, kan du få skaden dækket, hvis du har kaskoforsikring på bilen eller modpartens ansvarsforsikring dækker.

Læs mere: Hvad dækker ansvar- og kaskoforsikring?

Illustration af underoverskriftHvordan vurderes en bil som totalskadet?

En bil er totalskadet, når det vurderes, at det vil være for dyrt at reparere den i forhold til, hvor meget bilen vurderes til at være værd. Det er den såkaldte reparationsgrænse, der er afgørende. Hvis en bil repareres udover reparationsgrænsen, vil det som helt klart udgangspunkt udløse betaling af ny registreringsafgift.

Siden 2020 har reparationsgrænsen været defineret på følgende måde:

  • Personbiler, hvor skaden er opgjort til mere end 75 % af handelsværdien, betegnes som totalskadet
  • Forsikringsselskaberne skal give ejeren et tilbud om kontanterstatning svarende til totalskade, hvis skaden på køretøjet opgøres til mellem 65 % og 75 %
  • Personbiler skal repareres, hvis skaden gøres op til 65 % af handelsværdien

Hvis reparationsprisen er under 25.000 kr., kan det være en mulighed at lade køretøjet reparere, selvom reparationsprisen samtidig udgør mere end 75% af køretøjets handelsværdi. Det kan evt. aftales med forsikringsselskabet, at bilen i stedet skal totalskades. Men du har i givet fald ikke nødvendigvis krav på en kontanterstatning svarende til køretøjets handelsværdi, hvis det vil være billigere for forsikringsselskabet at reparere bilen.

Det er i sidste ende op til forsikringsselskabet at afgøre, om bilen skal repareres eller totalskades. Reparationen må dog under alle omstændigheder ikke overstige værdien af bilen. En bil, der er 17.000 kroner værd, må således højest repareres for 17.000 kroner.

Læs mere: Kan det altid betale sig at anmelde en skade?

Illustration af underoverskriftHvem opgør skaderne på en bil?

Det er dit forsikringsselskab, der takserer skadens omfang og værdi, og dermed vurderer om bilen er totalskadet eller kan repareres.

Ved taksering indgår en vurdering af bilen ud fra mærke og model, alder (årgang), kilometerstand, udstyr, bilens stand og markedet generelt.

Har du en nyere bil, der eksempelvis har en værdi på 250.000 kroner, kan den altså blive repareret for et højere beløb, inden den når reparationsgrænsen, end hvis din bil kun er 50.000 kroner værd.

Du kan ikke forvente at få en erstatning, der svarer til en tilsvarende bil hos en forhandler, da disse ofte indeholder forhandleravance og er klargjorte.

Er din bil under et år gammel, når skaden sker, vil du som udgangspunkt være berettiget til en erstatning, der svarer til, hvad samme bil koster fra ny. Bilen skal dog være skadet for mindst 50 % af bilens nyværdi.

Illustration af underoverskriftKan jeg klage over værdisætningen?

Hvis du ikke er enig i forsikringsselskabets vurdering af din bil, har du flere muligheder for at klage.

Du kan klage direkte til dit forsikringsselskab, som vil kunne inddrage en sagkyndig for en ny vurdering. Du skal være opmærksom på, at den sagkyndiges vurdering ofte er bindende og ikke kan ankes. I så fald vil det fremgå af den konkrete aftale om sagkyndigundersøgelsen.

Er det din kaskoforsikring, der skal dække skaden, og er du uenig i selskabets vurdering af opgørelsen, kan du også klage til Forsikringsankenævnet. Det koster et mindre gebyr.

Er du medlem af FDM, anbefaler vi dig at tage kontakt til vores rådgivning, hvor teknikere og jurister kan hjælpe med at se på, om forsikringsselskabets vurdering er korrekt.

Læs mere: Sådan kontakter du FDM rådgivning

 

Illustration af underoverskriftValg mellem kontanterstatning eller reparation?

Er bilen skadet for mellem 65-75 % af dens handelsværdi, skal forsikringsselskabet tilbyde en kontanterstatning.

Det er dog ikke altid til din fordel at vælge at få bilen erklæret totalskadet. I mange tilfælde vil den erstatning, du får for bilens handelsværdi, være mindre, end hvad bilen reelt er værd for dig.

Det kan være fordi, du ikke kan finde samme gode bil for den sum, du får udbetalt, ligesom de udgifter, du har haft til service, evt. vinterdæk og rustbeskyttelse eller finansiering, ikke indgår i kontanterstatningen. I de tilfælde kan det bedst betale sig at få bilen repareret.

Hvis din bil erklæres for totalskadet, altså hvis skaden er opgjort til mere end 75 % af handelsprisen, kan du ikke vælge at trække din anmeldelse til forsikringsselskabet tilbage. Dette kan have betydning, hvor du f.eks. har en bil, der har en værdi lige over 25.000 kr., og som i øvrigt fungerer upåklageligt, men hvor omfanget af malerarbejde efter en skade gør, at bilen vil blive erklæret totalskadet.

I sådan et tilfælde kan du ikke anmelde skaden og herefter fortryde din anmeldelse, fordi du hellere vil beholde bilen med lakskader i stedet for en erstatning svarende til bilens markedsværdi.

Læs mere: Skade på bilen kan forringe bilens værdi

Skal din bil reparationsforsikres?

Er din bils nyvognsgaranti udløbet, kan FDM Reparationsforsikring blive dit sikkerhedsnet, hvis bilen pludselig går i stykker og skal repareres. Der er frit værkstedsvalg og ingen selvrisiko.

Se forsikring