Tjekliste når du køber forsikring

Når du skal købe en forsikring for din bil eller motorcykel, skal du huske at overveje dine behov, så du har den rigtige forsikringsdækning.

Overvej dine behov, så du har den rigtige forsikringsdækning.
Viden

Når du skal købe forsikring, skal du huske at overveje dine behov, så du har en dækning, der matcher dine behov.

Alle motorkøretøjer skal være ansvarsforsikrede for at være lovligt indregistrerede. Ellers skal du betale dagsgebyr på 250 kr pr. dag for ikke at have ansvarsforsikring.

Bilens ansvarsforsikring omfatter også skader forvoldt med fx påhængskøretøj. Men så skal forsikringen være udvidet til også at omfatte trækkrogen. Husk derfor at give forsikringsselskabet besked, hvis din bil har trækkrog.

Læs mere om lovkravene til bilforsikring

Kaskoforsikring

Ud over den obligatoriske ansvarsforsikring, kan du overveje, om du skal have kasko på din forsikring. Det er valgfrit, men dækker fx tyveri af bilen, indbrud, skader på bilen, udstyr mm. Kaskoforsikringen dækker også selvforskyldte skader på egen bil.

Der kan dog være forskel i, hvilket udstyr, der er omfattet af bilens kaskoforsikring. Forsikringen dækker som udgangspunkt i Danmark og i de lande, hvor SOS-forsikringen dækker.

Har du optaget lån med sikkerhed (pant eller ejendomsforbehold) i køretøjet, skal bilen eller motorcyklen også være kaskoforsikret. Er den ikke det, eller ophører kaskodækningen, forfalder resten af lånet til øjeblikkelig indfrielse.

Få tilbud på FDM Bilforsikring

Lånebil

Det afhænger af det enkelte forsikringsselskab, om der via kaskoforsikringen er låne-/erstatningsbil med i dækningen. Det er ikke en selvfølge, at man ved reparation kan få en låne-/erstatningsbil stillet til rådighed.

Nyværdierstatning

Indenfor det første år betaler de fleste selskaber nyværdierstatning, hvis en kaskoforsikret bil skades for mere end halvdelen af bilens nyværdi på skadestidspunktet. Du skal dog være første registrerede ejer af bilen.

Det er normalt kun personbiler, der er omfattet af denne dækning, men den kan også omfatte varebiler forsikret til privat personkørsel. Tjek, hvad der gælder i det selskab, hvor du tegner forsikring.

Førerpladsforsikring

Du kan overveje, om du vil have en førerpladsforsikring, som er en ulykkesforsikring, der giver bilens fører erstatning ved færdselsuheld, hvor der ikke er en modpart. Der vil være mulighed for at udvide ulykkesforsikringen til også at omfatte passagerer i bilen.

Friskadedækning og selvrisiko

Der kan være en såkaldt friskadedækning, der betyder, at en anmeldt skade ikke medfører højere præmie eller betaling af selvrisiko. Nogle forsikringer har en højere selvrisiko, hvis bilens fører i uheldsøjeblikket er under en vis alder. Tjek, hvad der gælder i det selskab, hvor du tegner bilforsikring.

Forsikringspræmie

Du kan i nogle tilfælde betale en mindre forsikringspræmie, hvis du aftaler med forsikringsselskabet, at du f.eks. kører maximalt 15.000 km om året. Overskrides dette tal, får du ikke fuld kaskodækning ved skader, men kun en forholdsmæssig del, svarende til den for lave præmie.

Sammenlign tilbud om forsikring

Selvom forsikringsbetingelserne hos forsikringsselskaberne kan se ret ens ud, er der mindre forskelle, som kan få betydning den dag uheldet er ude. Du bør derfor ikke kun se på prisen, når du sammenligne forsikringstilbud.

Du skal også sikre dig, at forsikringsselskabet vil kaskoforsikre en bil som din. Nogle selskaber har begrænsninger i, hvilken type biler, de vil forsikre. Også din alder og bopæl har betydning for både forsikringspræmie og for, om bilen overhovedet kan kaskoforsikres. I andre tilfælde falder forsikringspræmien, når forsikringstager er over en vis alder.

Læs også: Sådan sparer du på bilforsikringen

Fortrydelsesret

Du har fortrydelsesret på 14 dage, når du har indgået en aftale om forsikring. Den løber fra den dag, hvor du på skrift har fået besked om fortrydelsesretten. Du skal give forsikringsselskabet besked om, at du har fortrudt den indgåede aftale inden fristens udløb. Derefter er aftalen bindende med de opsigelsesvarsler, der er beskrevet i din forsikringsaftale.

Læs også: FDM Bilforsikring kåret til Bedst i test