Hvem er dækket af din bilforsikring?

Det er den faste bruger af bilen, der bør stå som ejer af en bilforsikring. Er I flere om at bruge bilen, kan det være, at det skal tilføjes forsikringspolicen.

Det er den faste bruger af bilen, der bør stå som ejer af en bilforsikring.
Viden

Når et forsikringsselskab giver et tilbud om en bilforsikring, sker det bl.a. ud fra, hvem forsikringstageren er. Prisen på forsikringen fastsættes ud fra bilmærke, motorstørrelse, bilens pris, bopæl og antal skadefri år, som forsikringstageren kan dokumentere.

Hvis den, der tegner bilforsikringen, ikke er den samme, som bruger bilen fast, skal forsikringsselskabet have det at vide.

Illustration af underoverskriftHvad gælder for ægtefælle eller samlever?

Er der tale om ægtefælle eller samlever på samme folkeregisteradresse, medfører det umiddelbart ingen forskel i præmieberegningen eller i udbetaling af erstatning, selv om bilen overvejende benyttes af den ægtefælle eller samlever, som ikke står på policen.

Men tjek for en sikkerheds skyld op med forsikringsselskabet.

Illustration af underoverskriftHvad gælder for hjemmeboende børn?

Hjemmeboende børn må gerne benytte familiens bil, men er den unge bilens faste bruger, skal forsikringsselskabet have det at vide. Den unge behøver ikke stå som ejer af bilen eller som forsikringstager, men skal skrives på policen som fast bruger.

Det vil ofte udløse en højere forsikring, da den unge ikke har optjent mange års skadefri kørsel, som normalt betyder en lavere pris.

Den unge optjener dog ingen anciennitet og må starte på dyreste præmietrin den dag, hvor han eller hun selv køber sin første bil.

Illustration af underoverskriftHvornår dækker bilforsikringen ikke?

Hvis forsikringsselskabet ikke har fået de korrekte oplysninger, kan du risikere at stå helt eller delvist uden dækning, hvis der sker et uheld. Hvis prisen oprindeligt skulle have været tre gange højere end det betalte, vil det betyde, at du kun vil få en såkaldt pro rata erstatning på 1/3 af det beløb, du ellers havde krav på.

Du risikerer også, at dit forsikringsselskab politianmelder dig, og du risikerer at få en dom for bedrageri.

Illustration af underoverskriftSkal du vælge kaskoforsikring?

Hvis du ønsker at holde prisen for forsikringen nede, kan du vælge at købe en relativt billig bil i første omgang, betale den kontant, så den ikke skal kaskoforsikres og så optjene anciennitet. Hvis du køber en relativ billig bil, kan det være ekstra vigtigt at få den tjekket hos FDM, så du ved, at sikkerheden er i orden.

Læs også: Hvornår skal du tegne kaskoforsikring?

Brug for forsikring?

Husk, at du som medlem af FDM kan få adgang til forsikringer, der dækker bil, hus, indbo og meget mere.

Få forsikring​​​​