Hvem er dækket af din bilforsikring?

Det er den faste bruger af bilen, der bør stå som ejer af en bilforsikring. Er I flere om at bruge bilen, kan det være, at det skal tilføjes forsikringspolicen.

Det er den faste bruger af bilen, der bør stå som ejer af en bilforsikring.
Viden

Når et forsikringsselskab giver et tilbud om en bilforsikring, sker det bl.a. ud fra, hvem forsikringstageren er. Forsikringspræmien fastsættes ud fra bilmærke, motorstørrelse, bilens pris, bopæl og antal skadefri år, som forsikringstageren kan dokumentere. Hvis den, der tegner bilforsikringen, ikke er den samme, som bruger bilen fast, skal forsikringsselskabet have det at vide.

Læs også: FDM Bilforsikring kåret til Bedst i test

Ægtefælle eller samlever

Er der tale om ægtefælle eller samlever på samme folkeregisteradresse, gør det ingen forskel i præmieberegningen eller i udbetaling af erstatning, selv om bilen overvejende benyttes af den ægtefælle eller samlever, som ikke står på policen. Men tjek for en sikkerheds skyld op med forsikringsselskabet.

Læs også: Lovkrav til bilforsikring

Hjemmeboende børn

Hjemmeboende børn må gerne benytte familiens bil, men er den unge bilens faste bruger skal forsikringsselskabet have det at vide. Den unge behøver ikke stå som ejer af bilen eller som forsikringstager, men skal skrives på policen som fast bruger. Det vil ofte udløse en højere forsikringspræmie, da den unge ikke har optjent mange års skadefri kørsel, som normalt betyder en lavere forsikringspræmie.

Den unge optjener dog ingen anciennitet og må starte på dyreste præmietrin den dag, hvor han eller hun selv køber sin første bil.

Læs også: Hvordan dækker forsikringen med en 17-årig bag rattet

Uden dækning

Hvis forsikringsselskabet ikke har fået de korrekte oplysninger, kan du risikere at stå helt eller delvist uden dækning, hvis der sker et uheld. Hvis præmien oprindeligt skulle have været tre gange højere end den betalte præmie, vil det betyde, at du kun ville få en såkaldt pro rata erstatning på 1/3 af det beløb, du ellers havde krav på. Du risikerer også, at dit forsikringsselskab politianmelder dig og du risikerer at få den dom for bedrageri.

Køb bil uden kasko

Hvis du ønsker at holde forsikringspræmien nede, kan du vælge at købe en relativt billig bil i første omgang, betale den kontant, så den ikke skal kaskoforsikres og så optjene anciennitet. Hvis du køber en relativ billig bil, kan det være ekstra vigtigt, at få den tjekket hos FDM, så du ved, at sikkerheden er i orden.

Læs også: Hvornår skal du tegne kaskoforsikring