Hvad er bilers Euronorm?

Alle benzin- og dieselbiler er typegodkendt efter en Euronorm fra 1-6. Den fortæller noget om bilens miljøegenskaber. Diesel- og benzinbiler har hver deres Euronorm, som løbende skærpes med nye krav til bilers udledning af skadelige stoffer.

Euronormen fortæller noget om bilens miljøegenskaber.
Viden

De fleste bilister kender bilens forbrugstal, som fortæller, hvor langt den kører på en liter brændstof. Anderledes forholder det sig med bilens Euronorm.

Euronormen angiver bilens miljøegenskaber, og hvor meget den må udlede af skadelige stoffer, som partikler og NOx’er målt i gram pr. kilometer.

NOx er betegnelsen for de såkaldte kvælstofilter, som er sundhedsskadelige for mennesker, og som dannes ved forbrænding ved høje temperaturer. For eksempel i bilers motorer.

Den første Euronorm - Euro 1 - blev indført i 1993. Siden er miljøkravene løbende blevet skærpet. Det har betydet, at forureningen fra skadelige stoffer er faldet i Europa, selvom trafikken er steget.

Læs også: Hvad er WLTP? (eksternt link)

Euronorm for dieselbiler

Diesel Gælder fra (nye biler) Gælder fra (biler i produktion) Testcyklus NOx (mg/km)
Euro 1 1. juli 1992 1. jan. 1993 NEDC -
Euro 2 1. jan. 1996 1. jan. 1997 NEDC -
Euro 3 1. jan. 2000 1. jan. 2001 NEDC 500
Euro 4 1. jan. 2005 1. jan. 2006 NEDC 250
Euro 5a 1. sept. 2009 1. jan. 2011 NEDC 180
Euro 5b 1. sept. 2011 1. jan. 2013 NEDC 180
Euro 6b 1. sept. 2014 1. sept. 2015 NEDC 80
Euro 6c - 1. sept. 2018 WLTP 80
Euro 6d-Temp* 1. sept 2017 1. sept. 2019 WLTP 80
Euro 6d* 1. jan. 2020 1. jan. 2021 WLTP 80

*For Euronorm 6d-Temp og 6d gælder en korrektionsfaktor for det emissionstal, der måles ved den mobile Real Driving Emissions test (RED). Det betyder, at laboratorieværdien må ganges med hhv. 2,1 (6d-Temp) og 1,43 (6d). 

Euronorm for benzinbiler

Benzin Gælder fra (nye biler) Gælder fra (biler i produktion) Testcyklus NOx (mg/km)
Euro 1 1. juli 1992 1. jan. 1993 NEDC -
Euro 2 1. jan. 1996 1. jan. 1997 NEDC -
Euro 3 1. jan. 2000 1. jan. 2001 NEDC 150
Euro 4 1. jan. 2005 1. jan. 2006 NEDC 80
Euro 5a 1. sept. 2009 1. jan. 2011 NEDC 60
Euro 5b 1. sept. 2011 1. jan. 2013 NEDC 60
Euro 6b 1. sept. 2014 1. sept. 2015 NEDC 60
Euro 6c - 1. jan. 2018 WLTP 60
Euro 6d-Temp 1. sept. 2017 1. jan. 2019 WLTP 60
Euro 6d 1. jan. 2020 1. jan. 2021 WLTP 60

Reguleres af EU

Det er EU, der igennem forordning regulerer Euronormen. Det betyder, at alle nye biler, der sælges i EU, skal overholde den gældende norm. Uanset hvor i verden de er produceret.

Diesel- og benzinbiler har hver deres Euronorm med forskellige krav til udledning. Det samme har varevogne, busser, lastbiler, motorcykler og knallerter.

Kun elbiler har ikke nogen Euronorm, da de ikke har nogen direkte udledning.

Læs også: Ny test af bilernes forbrug

Hvilken Euronorm, den enkelte bil lever op til, fremgår af bilens registreringsattest. Dog kun angivet i den overordnede gruppe, eksempelvis Euronorm 5. De seneste Euronormer har dog undergrupper, eksempelvis 6b, 6c eller 6d.

Vil du se, hvilken undergruppe din bil tilhører, kræver det, at du rekvirerer bilens COC-dokument via forhandleren eller importøren. Det kan være dyrt. Derfor arbejder FDM på, at bilens præcise Euronorm fremgår af registreringsattesten.

Læs også: Dieselbiler et blevet stuerene
Læs også: Dieselbil lige så ren som elbil i ny grøn test

Ny Euronorm fra 2020

Siden 1. september 2017 har alle nye typegodkendte benzin- og dieselbiler skullet levet op til den seneste Euronorm: 6d Temp (Temp står for temporary – på dansk ’midlertidig’). Fra 1. september 2019 skal alle nye biler der sælges opfylde Euronorm 6d-Temp. 

Fra 1. januar 2020 hæves barren for begge motortyper igen en smule til nu blot Euronorm 6d. Det betyder, at benzin- og dieselbiler højst må udlede henholdsvis 60 og 80 mg/km NOx.

Læs også: Mere realistiske brændstoftal

Alle nye typegodkendte biler skal leve op til den gældende Euronorm, mens biler, der allerede er i produktion, i en overgangsperiode kan nøjes med at opfylde den hidtidige Euronorm.

Selvom Euronorm 6d altså først træder i kraft fra 2020, lever flere nye biler i en række europæiske lande allerede op til de nye krav.

Læs også: Benzinbiler får partikelfilter

Tjek din egen bil

Du kan tjekke din egen bils Euronorm på Motorregisterets hjemmeside

Kan du ikke finde din bil her, kan du kontakte din mærkeforhandler.

Adgang forbudt for gamle biler

Bilers skadelige miljøpåvirkninger i især byerne har betydet et øget fokus på den enkelte bils Euronorm. Udledningen af skadelige stoffer har nemlig betydning for nærmiljøet, mens bilens forbrug, og dermed CO2-udledning, har betydning for klimaet.

Stadig flere byer i Europa er begyndt at skærpe miljøkravene til de biler, der må køre ind i byerne. Her tager man udgangspunkt i netop bilens Euronorm.

Læs også: Tyske byer strammer dieselgrebet

Skal du købe en brugt bil, kan det derfor være en god idé at være opmærksom på dens Euronorm. Flere steder i Europa er man nemlig ved at forbyde de ældste biler. Lever din bil ikke op til de gældende krav, risikerer du ikke at måtte køre ind i de byer, du vil besøge.

I flere tyske byer skal dieselbiler eksempelvis nu være mindst Euronorm 6 (fra 2014 og frem) for at køre ind, mens kravet til benzinbiler er Euronorm 3 (fra 2000 og frem).

Er du i tvivl om din bils Euronorm, kan du kontakte FDMs rådgivning:

Kontakt FDM

Læs også: Nyt mærke skal guide bilkøbere til grønne biler