Synsrapporten: Disse regler gælder ved bilsyn

I synsrapporten er noteret fejl, der evt. medfører, at køretøjet ikke opfylder lovens minimumskrav. Se, hvad du skal være opmærksom på.

Værksted hvor mekaniker gennemgår papirer med en bilist.
Viden

I 2018 trådte nye EU-regler for periodisk bilsyn i kraft. Det betyder, at en række fejl, der tidligere blev ”betinget godkendt” ved et periodisk syn, nu kategoriseres som "væsentlige fejl" og skal kontrolleres ved et omsyn.

Det gælder bl.a. ved forkert indstillede forlygter, pærer der ikke lyser, hvis mønsterdybden på dækkene er slidt ned til under 1,6 mm på personbiler, eller hvis udstødningsrøret er utæt, osv.

For at kunne beskrive fejlene præcist og ensartet bruger personalet udtryk og betegnelser i synsrapporten, der kan være en smule tekniske. Hos FDM sørger testassistenten for, at du kort bliver informeret om deres betydning for køretøjet.

Hvis en testassistent under synet af køretøjet har fundet forhold, der på længere sigt har indflydelse på sikkerheden, vil han, hvis kunden ønsker det, notere det på synsrapporten som en servicebemærkning. Bemærkningerne vil ikke forhindre, at køretøjet godkendes. En servicebemærkning skal opfattes som rådgivning, og du bestemmer selv, hvordan du vil bruge den. 

Illustration af underoverskriftHvad betyder en 'godkendt' synsrapport?

Synsresultatet "godkendt" betyder, at der ikke er fundet fejl af betydning for færdselssikkerhed og miljø.

Når køretøjet er godkendt, skal du ikke fortage dig yderligere i forbindelse med synet. Skulle du imod forventning få en ny indkaldelse eller en rykkerskrivelse fra Færdselsstyrelsen, så kontakt synsstedet.

Du kan evt. notere dig, hvornår køretøjet skal synes igen.

Illustration af underoverskriftHvad betyder en 'betinget godkendt' synsrapport?

Når der er fundet fejl og mangler, som skal rettes, bliver køretøjet "betinget godkendt". Kontrol, med at reparationen er korrekt udført, kræver ikke særlig køretøjsmæssig indsigt. Det betyder, at reparationen ikke skal kontrolleres ved et omsyn. Du skal selv sørge for at få udbedret konstaterede fejl og mangler, og køretøjet er først lovligt derefter.

Illustration af underoverskriftHvornår skal et køretøj til omsyn?

Et køretøj skal til omsyn, hvis følgende er tilstede:

  • Fejl, som skønnes at indebære en færdselssikkerhedsmæssig risiko
  • Når kontrol af udbedring af fejlene kræver særligt måleudstyr
  • Når der på grund af fejlenes antal eller karakter skønnes at foreligge et særligt behov for fornyet kontrol, og når fejl, der er anført på synsrapporten fra sidste syn, ikke er afhjulpet, eller fejl opstået ved afhjælpning, medmindre der er tale om mindre væsentlige fejl. Synsresultatet ”Kan godkendes efter omsyn” betyder, at køretøjet inden for en måned fra det første syn skal fremstilles til et omsyn.
  • Synsresultatet "Betinget godkendt" og "Kan godkendes efter omsyn" er suppleret med enten tilladelse til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation, dvs. fra synsstedet til reparatør, eller med køreforbud, der betyder, at køretøjet slet ikke må anvendes, før de konstaterede fejl er udbedret.

Illustration af underoverskriftHvad betyder en 'ikke-godkendt' synsrapport?

Hvis køretøjet på baggrund af konstaterede fejl er i så dårlig i stand, at en fuldstændig opregning af samtlige konstaterede fejl er ekstraordinært tidskrævende, bliver bilen ikke godkendt til syn. De væsentligste og mest markante fejl skal dog nævnes i synsrapporten.

Hvis et køretøj har fået synsresultatet "Køretøjet er ikke godkendt", sender synsvirksomheden besked til det SKAT, der beder politiet om at inddrage køretøjets nummerplader.

Illustration af underoverskriftHvordan klager man over et syn?

Hvis du har spørgsmål – eller hvis du overvejer at klage over synsresultatet – kan du rette henvendelse til:

  • Den medarbejder, der har udført synet.
  • Lederen på synsstedet, eller (om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.
  • Klageinstansen Færdselsstyrelsen.

Læs mere: Sådan klager du over syn, Færdselsstyrelsen (eksternt link)

Illustration af underoverskriftHvornår skal veteranbiler til syn?

Bilen kan registreres til veterankørsel fra den er 30 år gammel. Når bilen er registreret til veterankørsel, skal næste syn af bilen ske, når den er 35 år gammel. Når bilen bliver registreret til veterankørsel, skal den ikke længere synes hvert andet år. Det skyldes blandt andet, at bilen nu kun må bruges lejlighedsvist.

Læs mere: Regler for veteranbiler

Skal du have synet din bil?

Husk, FDM tilbyder at syne din bil. Hvis du er medlem af FDM, kan du få rabat på et evt. omsyn.

Bestil bilsyn