Synsrapporten

I synsrapporten er noteret fejl, der evt. medfører, at køretøjet ikke opfylder lovens krav. Du må selv beslutte, hvordan fejlene skal repareres.

I synsrapporten er noteret fejl, der evt. medfører, at køretøjet ikke opfylder lovens krav.
Viden

For at kunne beskrive fejlene præcist og ensartet bruger personalet udtryk og betegnelser i rapporten, der kan være en smule tekniske. Derfor informerer FDMs testassistenter dig kort om fejlene og deres betydning for køretøjet.

Hvis testassistenten under synet af køretøjet har fundet forhold, der på længere sigt har indflydelse på sikkerheden, vil han notere det på rapporten som en servicebemærkning. Bemærkningerne vil ikke forhindre, at køretøjet godkendes. En servicebemærkning skal opfattes som rådgivning, og du bestemmer selv, hvordan du vil bruge den.

Bestil syn hos FDM

Godkendelsen betyder ikke nødvendigvis, at køretøjet er fejlfrit 

Hvilke regler gælder ved bilsyn

20. maj 2018 trådte nye EU-regler for periodisk bilsyn i kraft. Det betyder, at en række fejl, der tidligere blev ”betinget godkendt” ved et periodisk syn, nu kategoriseres som "væsentlige fejl" og skal kontrolleres ved et omsyn.

Det gælder bl.a. ved forkert indstillede forlygter, hvis mønsterdybden på dækkene er slidt ned til under 1,6 mm på personbiler, eller hvis udstødningsrøret er utæt.

Hos FDM koster et omsyn 99 kr. for medlemmer (hvis FDM har synet bilen) og 150 kr. for andre.

Hvad betyder en godkendt synsrapport

Synsresultatet "godkendt" betyder, at der ikke er fundet fejl af betydning for færdselssikkerhed og miljø. Når køretøjet er godkendt, skal du ikke fortage dig mere i forbindelse med synet.

Hvad betyder en betinget godkendt synsrapport

Når der er fundet fejl og mangler, som skal rettes, bliver køretøjet "betinget godkendt". Kontrol med at reparationen er korrekt udført, kræver ikke særlig køretøjsmæssig indsigt. Det betyder, at reparationen ikke skal kontrolleres ved et omsyn. Du skal selv sørge for at få udbedret konstaterede fejl og mangler, og køretøjet er først lovligt derefter.

Hvornår skal et køretøj til omsyn

Et køretøj skal til omsyn, hvis følgende er tilstede:

  • Fejl, som skønnes at indebære en færdselssikkerhedsmæssig risiko
  • Når kontrol af udbedring af fejlene kræver særligt måleudstyr
  • Når der på grund af fejlenes antal eller karakter skønnes at foreligge et særligt behov for fornyet kontrol og når fejl, der er anført på synsrapporten fra sidste syn ikke er afhjulpet, eller fejl opstået ved afhjælpning, medmindre der er tale om mindre væsentlige fejl. Synsresultatet ” Kan godkendes efter omsyn ” betyder, at køretøjet inden for en måned fra det første syn skal fremstilles til et omsyn.
  • Synsresultatet "Betinget godkendt" og "Kan godkendes efter omsyn" er suppleret med enten tilladelse til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation, dvs. fra synsstedet til reparatør, eller med køreforbud, der betyder, at køretøjet slet ikke må anvendes, før de konstaterede fejl er udbedret.

Hvad betyder en ikke godkendt synsrapport

Hvis køretøjet på baggrund af konstaterede fejl er i så dårlig i stand, at en fuldstændig opregning af samtlige konstaterede fejl er ekstraordinært tidskrævende, bliver bilen ikke godkendt til syn. De væsentligste og mest markante fejl skal dog nævnes i synsrapporten.

Hvis et køretøj har fået synsresultatet "Køretøjet er ikke godkendt", sender synsvirksomheden besked til det SKAT, der beder politiet om at inddrage køretøjets nummerplader.

Hvordan klager man over et syn

Hvis du har spørgsmål – eller hvis du overvejer at klage over synsresultatet – kan du rette henvendelse til:

  • Den medarbejder, der har udført synet,
  • Lederen på synsstedet, eller (om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.
  • Klageinstans: Færdselsstyrelsen

Hvornår skal veteranbiler til syn

Hvis din bil er mere end 40 år gammel, kan du registrere den til veterankørsel. Så skal du kun have den til syn hvert 8. år, til gengæld må du kun bruge den til lejlighedsvis kørsel.

Læs mere: Regler for veteranbiler