Ejerafgift for elbil

Ejerafgiften på elbiler beregnes ud fra de samme satser som for benzindrevne biler.

Ejerafgift for elbiler
Viden

Elbiler, der koster ca. 480.000 kr., skal ikke betale registreringsafgift i 2021. Efter 2021 falder batterifradraget med 400 kr. om året, og det udfases i 2025. 

Ud over det falder bundfradraget fra 170.000 kr. løbende med 2.500 kr., således det ender på 160.000 kr. i 2025. Det betyder overordnet, at elbiler op til 450.000 kr. reelt vil været afgiftsfritaget i en årrække endnu.

Ejerafgift som benzindrevne biler

De satser, som brugere af elbiler skal betale ejerafgift af, er de samme satser som gælder for ejerafgift for benzindrevne personbiler. Brugere af el-biler betaler dermed ikke den særlige udligningsafgift, som brugere af dieseldrevne personbiler betaler.

Sådan beregner du afgiften

For at fastslå hvilken afgift der skal betales for den enkelte elbil, skal elbilens forbrug omregnes fra Wh (Watt pr. time) til km/l. Dette gøres for, at man kan bruge samme afgiftsparametrer som for benzindrevne biler. Hvis ikke du kender elbilens ejerafgift, kan den beregnes på to måder:

Wh-forbrug

Hvis der for elbilen eksisterer oplysninger (fra producenten) om forbrug af Wh pr. kilometer, kan dette omregnes til kilometer pr. liter med følgende formel:

Det oplyste forbrug af Wh pr. kilometer divideres med 91,25 for at finde frem til, hvad bilen kører pr. 100 km. 

Eksempel: Ifølge producenten af en konkret elbil har denne et forbrug på 200 Wh pr. km. Regnestykket er dermed: 

200 Wh/91,25 = 2,19 pr. 100 km.

Efterfølgende skal dette tal omregnes til km/l. Det sker ved at dividere 100 med resultatet:

100/2,19 =  45,66 km pr. liter

Denne elbil beregnes altså til at køre 45,66 km/l, hvilket betyder, at den ender i den billigste sats for ejerafgift.

Egenvægt

Foreligger der ikke oplysning om energiforbruget målt i Wh pr. kilometer, fastsættes energiforbruget i liter benzin pr. 100 km ud fra bilens egenvægt.

Bilens egenvægt ganges med 0,001. Herefter lægges en fast variabel på 0,1 til tallet. For en elbil med en egenvægt på 1400 kg, bliver regnestykket derfor:

1400x0,001 = 1,4

1,4+0,1= 1,5 l pr. 100 km.

For at finde ejerafgiften, skal der omregnes til km/l. Det sker ved at dividere 100 med resultatet:

100:1,5 = 66,67 km/l.

Denne elbil beregnes altså til at køre 66,67 km/l, hvilket betyder, at den ender i den billigste sats for ejerafgift.

Læs mere: Se hvordan de nye bilafgifter beregnes

Har du brug for hjælp? 

Som medlem af FDM har du adgang til bilteknisk og juridisk rådgivning også i forbindelse med køb af bil.

Bliv medlem af FDM