Få overblikket: Ejerafgift på din bil

Hvis du ejer en bil, så er ejerafgift en del af de faste omkostninger, du ikke kan komme uden om. Men hvilken type ejerafgift skal du betale, hvor finder du taksterne, og hvad er i det hele taget værd at vide om ejerafgifter? Få svarene her.

Modelbil på bord med mønter og lommeregner.
Viden

Ejerafgift er et beløb, du som registreret bilejer eller -bruger bliver opkrævet for bilen. Ejerafgift er ikke en afgift, du kun betaler én gang (som registreringsafgift), men er en udgift, du har løbende gennem dit bilejerskab. Afgiften opkræves typisk halvårligt.

Hvilke typer ejerafgift findes?

Der findes tre forskellige typer ejerafgift. De tre typer ejerafgift er hhv. vægtafgift, grøn ejerafgift og CO2-ejerafgift. Om du skal betale den ene eller den anden type ejerafgift afhænger af, hvornår din bil første gang er indregistreret. Er din bil indregistreret før 1. juli 1997 betales vægtafgift, er din bil indregistreret før første juli 2021 betales (med enkelte undtagelser) grøn ejerafgift, og er din bil indregistreret fra og med 1. juli 2021 betales CO2-ejerafgift. Illustration 

De tre typer ejerafgift kaldes også samlet for ”periodiske afgifter” – det er f.eks. denne overordnede betegnelse, du typisk vil støde på f.eks. på skat.dk.

Herunder kan du læse mere om de tre periodiske afgifter: CO2-ejerafgift, grøn ejerafgift og vægtafgift.

Skillestreg

Illustration>> Hvad er CO2-ejerafgift?

Er din bil indregistreret første gang 1. juli 2021 eller herefter, så skal du betale CO2-ejerafgift.

CO2-ejerafgiften har fået sit navn efter, at det er udledningen af CO2, der er det afgørende for, hvor meget du skal betale i ejerafgift.

Ideen er, at jo mere din bil udleder af CO2, jo mere skal du betale i ejerafgift.

CO2-ejerafgiften bliver således beregnet ud fra, hvor mange gram CO2 din bil udleder pr. kilometer.

Skillestreg

Illustration>> Hvad er grøn ejerafgift?

Er din bil indregistreret første gang mellem 1. juli 1997 og 30. juni 2021, så skal du (med enkelte undtagelser) betale grøn ejerafgift.

Grøn ejerafgift har fået sit navn efter, at det er din bils brændstoføkonomiske egenskaber, der er det afgørende for, hvor meget du skal betale i ejerafgift.

Ideen er, at jo længere din bil kører pr. liter brændstof, jo lavere bliver det beløb, du skal betale i ejerafgift.

Grøn ejerafgift bliver således beregnet ud fra, hvor langt din bil kører på en liter brændstof.

Hvad så med biler, der ikke kører på brændstof?

Loven om grøn afgift (der rigtigt hedder brændstofforbrugsafgiftloven) er udtænkt og indført i en tid, hvor der stort set udelukkende var brændstofbiler på vejene.

Det har ikke været helt uproblematisk at få den stadigt stigende del af den danske bilpark, der helt eller delvist kører på el til at passe ind i den ”brændstofforbrugs-logik”, som loven om grøn afgift bygger på.

Løsningen har i praksis været, at den enkelte elbil eller plugin-hybridbil har fået omregnet sit elektriske energiforbrug til et hypotetisk benzinforbrug.

Hvordan denne beregning er foretaget, og hvilke forbrugstal der er lagt til grund, har udviklet sig gennem årene. Men vil du vide, hvor meget du som elbilejer eller plugin-hybrid-ejer konkret skal betale – og er du nysgerrig på beregningen bag – så kan du hente mere information på skat.dk.

Læs mere: Sådan beregnes grøn ejerafgift for elbiler og plugin-hybrider (eksternt link)

Skillestreg

Illustration>> Hvad er vægtafgift?

Er din bil indregistreret første gang før 1. juli 1997, så skal du betale ejerafgiften vægtafgift.

Vægtafgiften er oprindeligt indført helt tilbage i 1910. Den fik sit navn efter, at det er bilens slid og belastning på vejene, der er afgørende for, hvor meget du skal betale i ejerafgift.

Ideen er, at jo tungere den bil, du kører i, er, jo mere slider den på vejene, og jo mere skal den koste dig i ejerafgift.

Vægtafgiften skeler dog ikke kun til vægt, men også brændstoftype. Vægtafgiften bliver således beregnet ud fra, hvor tung din bil er, samt hvilket brændstof, den kører på.

Betaler veteranbiler fuld vægtafgift?

Du betaler væsentligt mindre i vægtafgift for en veteranbil. Hvis du vil vide mere om de gældende regler for veteranbiler, kan du med fordel læse vores artikel om netop det emne.

Læs mere: Sådan er reglerne for veteranbiler 

Skillestreg

Illustration af underoverskriftHvad er udligningsafgift?

Ejer du en dieselbil – eller kører din bil evt. på gas – så skal du også betale den såkaldte udligningsafgift oven i den ejerafgift, du betaler.

Findes der andre lignende afgifter?

Udligningsafgift er et eksempel på en afgift, der kun betales af nogle, og som afhænger af køretøjets type.

Der findes andre afgifter, der afhænger af enten køretøjet eller den måde, man bruger køretøjet på, eksempelvis partikeludledningsafgift (gælder for dieseldrevne køretøjer under en vis tilladt totalvægt uden godkendt partikelfilter), vejbenyttelsesafgift (gælder for lastbiler til godstransport over en vis tilladt totalvægt) og privatbenyttelsesafgift (gælder for køretøjer på papegøjeplader).

Læs mere: Om andre afgifter ud over periodiske afgifter (eksternt link) 

Illustration af underoverskriftHvor meget skal du betale i ejerafgift?

Vil du vide, hvilken ejerafgift du ville skulle betale for en given bil – og hvad beløbet lyder på – så kan du på skat.dk finde en vejledende beregner, der kan hjælpe dig.

Beregn ejerafgift: Prøv beregner (eksternt link)

I beregneren på skat.dk bliver du blandt andet bedt om at indtaste dato for første indregistrering af bilen, og hvor mange gram CO2 bilen udleder pr. kilometer.

Hvis du ikke på forhånd kender de oplysninger, kan du f.eks. finde dem ved at slå bilen op i Motorregisteret.

Du finder oplysningerne ved at følge linket herunder og indtaste registreringsnummeret (nummerpladen) på den bil, du ønsker at kende detaljerne på. Under faneblad nummer to med overskriften "Tekniske oplysninger" vil du under overskrifterne "Forbrug (afgiftsgrundlag)" og "Målt forbrug" kunne finde relevante oplysninger om CO2 udledt pr. kilometer.  

Søg i Motorregisteret: Find oplysninger om bil (eksternt link)

Illustration af underoverskriftHvor kan du også finde oplysninger om ejerafgift?

Det er også muligt at finde oplysninger om ejerafgift ved at søge andre steder end i Motorregisteret. Du kan f.eks. slå en bil op på hjemmesiden tjekbil.dk.

Hvis du indtaster bilens nummerplade, kan du under kategorien "Økonomi" se ejerafgiftstypen, beløbet og hvor ofte beløbet skal betales.  

Søg på tjekbil.dk: Find oplysninger om bil (eksternt link)

Stiger ejerafgifterne årligt?

Frem mod 2026 vil satserne for vægtafgift, grøn ejerafgift og CO2-ejerafgift årligt stige, frem til det vedtagne afgiftsniveau er nået. 

Vær opmærksom på, at afgifterne ikke stiger med det samme beløb hvert år. Vil du kende de helt aktuelle takster, så fremgår de Skatteministeriets hjemmeside. Følg link herunder, og scroll ned ad siden for at finde skemaet med de opdaterede beløb.

Læs mere: Se aktuelle takster (eksternt link)

Illustration af underoverskriftKan den samme bilmodel koste noget forskelligt i ejerafgift?

Ja, den samme bilmodel kan godt koste noget forskelligt i ejerafgift. Det er fordi, det er køretøjets første registreringsdato, der afgør, hvilken type ejerafgift du skal betale.

Det er ikke afgørende om bilen er indregistreret første gang i Danmark eller i udlandet. Det er datoen for registrering og ikke geografien, der er afgørende.

Du kan finde bilens indregistreringsdato ved at fremsøge oplysninger i f.eks. Motorregisteret eller på hjemmesiden tjekbil.dk.

Hvilke konsekvenser er der ved ikke at betale ejerafgift?

Det er skattemyndighederne, der opkræver ejerafgift. Manglende betaling vil i første omgang afstedkomme rykkere og rykkergebyrer. I yderste konsekvens kan dine nummerplader på bilen blive klippet, hvis du ikke betaler din ejerafgift.

Hvornår skal man ikke længere betale ejerafgift?

Ejerafgiften følger ejerskabet af bilen. Hvis du sælger din bil, vil det være den nye ejer eller registrerede bruger, der skal betale ejerafgiften på bilen.

Hvis du afmelder dit køretøj, skal du ikke længere betale ejerafgift af det.

Brug for råd og vejledning?  

Husk, at du som medlem af FDM kan få bilteknisk rådgivning og juridisk rådgivning om bl.a. om love, regler, nye afgifter og dine rettigheder som bilist og forbruger.

Få rådgivning