FDM godkender din slutseddel

Tag forbehold for at FDM kan godkende din bilhandel, når du handler bil hos en forhandler. Kun tre slutsedler fik ikke bemærkninger ved FDMs gennemgang i 2018. Upload din slutseddel til FDM og få en juridiske gennemgang.

Husk at få FDM til at læse din slutseddel igennem for dig
Viden

Du kan ikke fortryde dit bilkøb, når først du har underskrevet slutsedlen. Medmindre du i slutsedlen fra bilforhandleren tager forbehold for, at FDM kan godkende handlen. Hvis du tilføjer et forbehold for, at FDM kan godkende handlen, kan vi gennemgå slutsedlen for dig og sikre dine rettigheder.

I 2018 havde vi bemærkninger til alle slutsedler, vi gennemgik – på nær tre. Det er både hos større og mindre forhandlere, at der forekommer fejl og ulovligheder i slutsedlerne. 

Indsend slutseddel

Skriv ikke under før du har taget forbehold

Tilføj dette forbehold til slutsedlen før du skriver under:

”Købers underskrift på købsaftalen er betinget af FDMs godkendelse af handlen i dens helhed. Indsigelser skal være meddelt sælger senest fem hverdage efter at købsaftalen er underskrevet”

Hvis du køber brugt bil hos en forhandler, kan du også medbringe FDMs tillæg til slutseddel, hvor forbeholdet allerede er fortrykt.

Hent her: FDMs tillæg til slutseddel

Du kan også få teksten på din mobil ved at sende en SMS med teksten: bilkøb til 1919. Datatakst for SMS afhænger af dit mobilabonnement.

Indsend slutseddel

Når du har underskrevet slutsedlen med forbehold hos forhandleren, skal hele slutsedlen sendes til FDM hurtigst muligt. FDM vil så inden 24 timer fra modtagelsen (1.hverdag) gennemgå slutsedlen for dig. Husk at sende alle sider til FDM - også hvis der er tekst på bagsiden af forhandlerens slutseddel.

Hvis du allerede er medlem af FDM, er kontrol af slutsedlen allerede en del af dit medlemskab. Hvis du ikke er medlem, skal du tegne et medlemskab for at få FDM til at vurdere din slutseddel. Med dit medlemskab kan du til enhver tid bruge FDM rådgivning, hvor jurister og teknikere kan hjælpe dig både før og efter dit bilkøb.

Se hvad FDM tjekker i slutsedlen

Købers underskrift på købsaftalen er betinget af FDMs godkendelse af handlen i dens helhed. Indsigelser skal være meddelt sælger senest fem hverdage efter at købsaftalen er underskrevet

 

Hvad gør FDM ved slutsedlen?

Så snart slutsedlen modtages sikrer FDM en juridisk gennemgang af slutsedlen. FDM undersøger bl.a. om bilforhandleren er sortlistet eller under konkurs. Selve bilen undersøges for restgæld, om alle oplysninger om bilen er korrekte, og der er svar på alle de nødvendige oplysninger i slutsedlen. FDM vurderer også, om vilkårene i dit tilbud er lovlige og rimelige.

En stor del af de slutsedler FDM gennemgår har så urimelige vilkår, at købet bliver frarådet medmindre slutsedlen bliver ændret på væsentlige punkter. Nogle bilhandler bliver helt frarådet, når FDM har læst slutsedlen igennem.

Læs mere: Få alt skrevet ned i en slutseddel

Fem dages indsigelsesfrist

Med ”forbehold for FDMs godkendelse” sikrer du, at du kan gøre indsigelse, hvis FDM efter nærmere undersøgelse af slutsedlen fraråder dig at handle bilen. Dette skal meddeles til bilforhandleren inden 5 dage efter, at du har underskrevet slutsedlen. Sørg for at fremsende det skriftligt, så der ikke senere opstår tvivl.

Vælger du at gå i dialog med forhandleren om en ny købsaftale, anbefaler FDM, at du også sender den nye aftale til gennemsyn hos FDM, så du sikrer, at alle vilkår kan godkendes. Reagerer du ikke over for forhandleren inden for 5 dage, er din købsaftale bindende - uanset om FDM kan anbefale slutsedlen eller ej.

Se hvordan FDM kan hjælpe dig til at gøre et trygt bilkøb

Hvis forhandleren protesterer

Det er selvfølgelig muligt, at forhandleren protesterer mod dit forbehold i slutsedlen. I så fald bør du overveje, hvorvidt du ønsker at gennemføre bilkøbet hos denne forhandler. Der er masser af andre biler og forhandlere på markedet. Et bilkøb er ofte en stor investering, og hvis du ikke sikrer dig de bedste vilkår, kan bilkøbet vise sig at blive endnu dyrere end beregnet, hvis der opstår problemer med levering eller teknik efterfølgende.

Har du spørgsmål til din slutseddel, er du velkommen til at kontakte FDMs rådgivning, hvor du kan få juridisk hjælp som en del af dit medlemskab.

Indsend slutseddel