Leasing af bil: Få styr på leasingbegreberne

Der er efterhånden en del markedsføringsbegreber inden for leasing-området. Begreberne dækker over meget forskellige koncepter og dermed også vilkår. Sæt dig grundigt ind i konceptet, og tag gerne FDM med på råd, inden du beslutter dig.

Bilnøgler afleveres i forbindelse med leasing af bil.
Viden

Privatleasing er en moderne betegnelse for at leje en bil i en længere periode - normalt over 6 måneder. Privatleasing må som udgangspunkt ikke forveksles med andre variationer af leasing.

Når du køber en bil, har du en række rettigheder via købelovens bestemmelser. Disse rettigheder gælder ikke, når du vælger at leje/lease bilen. Derfor skal du være ekstra opmærksom på hvilken aftale, du er ved at indgå, da det er i leasingkontrakten, at dine rettigheder skal stå.

Det kan være svært at overskue de mange markedsføringsbegreber, der dækker over meget forskellige aftaler. Herunder finder du en gennemgang af en række af de begreber, du kan møde. Læs fra toppen eller klik på overskriften og hop direkte til emnet:

Privatleasing, Knækleasing, Finansielleasing/flexleasing, Minileasing/billeje, Splitleasing, Brugtbilleasing/releasing

Skillestreg

Illustration af underoverskriftHvad er privatleasing?

Begrebet "privatleasing" dækker ofte over en aftale om at leje en bil i mere end 6 måneder, oftest i 1-3 år. Leasingkontrakterne kan have vidt forskellige vilkår, men en del leasingselskaber bruger i dag FDMs og Finans og Leasings fælles kontrakt, hvilket giver dig en høj grad af tryghed, når du leaser. Hvis forhandleren ikke bruger FDMs leasingkontrakt, kan du altså ikke være helt sikker på samme grad af tryghed.

Læs mere: FDM Leasingkontrakt

Privatleasing med en FDM Leasingkontrakt dækker ofte over:

 • Aftale om 1-3 års leasing
 • Der betales en såkaldt engangs/førstegangs/ekstraordinærydelse, som du ikke får igen
 • Aftale om maks. kilometer
 • Der betales for overkørte kilometer
 • Der kan være aftale om underkørte kilometer, som kan betales retur
 • Månedlige ydelser
 • Reklamationsret, der ligner købelovens
 • Fabriksgaranti på bilen i hele leasingperioden
 • Løbende vedligeholdelse/servicering
 • Ret til at opsige aftalen med 1 måneds varsel efter 5 eller 11 måneder (alt efter de samlede omkostninger for aftalen)
 • Der skal betales for skader ved returnering af bilen
 • Du hæfter ikke for bilens restværdi

Hop tilbage til artiklens top

Skillestreg

Illustration af underoverskriftHvad er knækleasing?

Her er blot tale om en variant af almindelig privatleasing, da det drejer sig om samme kontrakttype.

Knækket betyder, at din leasingydelse bliver opdelt, således at du betaler en høj del af ydelsen i den første del af leasingperioden, hvorefter ydelsen falder i den sidste del af perioden. Knækleasing motiverer altså til at beholde bilen i hele perioden i stedet for at opsige aftalen undervejs.

Hop tilbage til artiklens top

Skillestreg

Illustration af underoverskriftHvad er finansielleasing/flexleasing? 

Finansielleasing - kan også kaldes flexleasing - må ikke sammenlignes med traditionel privatleasing. Det er ofte de dyrere biler, der udbydes som flexleasing. Det drejer sig ofte om brugte biler, der er importeret til Danmark.

Finansielleasingkontrakternes (flexleasing) vilkår varierer meget og vil ofte være mere risikable end privatleasing. Du skal særligt være opmærksom på, at du normalt selv hæfter for, at bilen efterfølgende kan afsættes for et aftalt beløb. Du står desuden selv for løbende vedligeholdelse og udgifter til bilens reparationer, da bilen som udgangspunkt ikke har fabriksgaranti.

Finansielleasing/flexleasing dækker ofte over:

 • Varierende leasingperioder
 • Der betales et depositum
 • Leasing af en brugt, importeret bil
 • Du står selv for løbende vedligeholdelse og reparationsudgifter
 • Normalt ingen fabriksgaranti
 • Du skal ofte selv sælge bilen efter endt leasingperiode og indestår for bilens restværdi, hvilket indebærer en risiko

Hop tilbage til artiklens top

Skillestreg

Illustration af underoverskriftHvad er minileasing/billeje?

Minileasing er som udgangspunkt almindelig billeje. Minileasing eller billeje er for en kortere periode og op til 6 måneder.

Minileasing eller billeje dækker typisk over:

 • Ofte ingen engangsydelse
 • Lejeaftale på kort tid - fra nogle timer op til normalt maks. 6 måneder
 • Kontrakten er ofte uopsigelig
 • Faste antal kilometer
 • Der betales for overkørte kilometer

Hop tilbage til artiklens top

Skillestreg

Illustration af underoverskriftHvad er splitleasing?

Ved splitleasing leaser du en bil, hvor kontrakten og udgiften til bilen deles mellem firma- og privatkørsel. Splitleasing er normalt på erhvervsleasingkontrakt og bør derfor kun overvejes i dialog med en revisor og en juridisk rådgiver, da dine forbrugerrettigheder er minimale.

Hop tilbage til artiklens top

Skillestreg

Illustration af underoverskriftHvad er brugtbilleasing/releasing?

Her leaser du som udgangspunkt en bil, der allerede har en del år og kilometer på vejene, og hvor nyvognsgarantien ofte er udløbet.

Da der er tale om en brugt bil, ofte uden nyvognsgaranti, er det vigtigt, at du undersøger, hvordan du er stillet i forhold til vedligeholdelse og servicering af bilen.

Læs mere: Privatleasing af brugte biler

Hop tilbage til artiklens top

Skillestreg

Illustration af underoverskriftTip: Få kontrakten gennemgået

Uanset hvilken type leasing, du er interesseret i, er det vigtigt, at du gennemgår kontrakten og vilkårene grundigt, inden du leaser. FDM kan hjælpe dig med at definere dine behov inden for privatleasing og vurdere hvilken aftale, der passer til dig.

Send gerne kontrakten til gennemlæsning og juridisk vurdering hos FDM Rådgivning, før du skriver under.

Har du brug for hjælp? 

Husk, at du som medlem af FDM kan få rådgivning af juridiske eksperter også vedr. leasing af bil. 

Få rådgivning