Få styr på leasingformerne

Der er efterhånden en del markedsføringsbegreber inden for leasing-området. Begreberne dækker over meget forskellige koncepter og dermed også vilkår. Sæt dig grundigt ind i konceptet, og tag gerne FDM med på råd, inden du beslutter dig.

Markedsføringsbegreber inden for leasing, dækker over forskellige koncepter og vilkår.
Viden

Privatleasing er en moderne betegnelse for at leje en bil i en længere periode - normalt over 6 måneder. Privatleasing må som udgangspunkt ikke forveksles med andre variationer af leasing.

Når du køber en bil, har du en række rettigheder via købelovens bestemmelser. Disse rettigheder gælder ikke, når du vælger at leje/lease bilen. Derfor skal du være ekstra opmærksom på hvilken aftale, du er ved at indgå, da det er i leasingkontrakten, at dine rettigheder skal stå.

Det kan være svært at overskue de mange markedsføringsbegreber, der dækker over meget forskellige aftaler. Så her er en gennemgang af en række af de begreber, du kan møde:

 • Privatleasing
 • Knækleasing
 • Flexleasing
 • Billeje/minileasing
 • Splitleasing
 • Brugtbil- eller releasing

Privatleasing

Begrebet "privatleasing" dækker ofte over en aftale om at leje en bil i mere end 6 måneder - oftest i 1-3 år. Leasingkontrakterne kan have vidt forskellige vilkår, men en del leasingselskaber bruger i dag FDMs og Finans og Leasings fælles kontrakt, hvilket giver dig en høj grad af tryghed, når du leaser. Hvis forhandleren ikke bruger FDMs leasingkontrakt, kan du altså ikke være helt sikker på samme grad af tryghed.

Se også: FDM Leasingkontrakt

Privatleasing med en FDM Leasingkontrakt dækker ofte over:

 • Aftale om 1-3 års leasing
 • Der betales en såkaldt engangs/førstegangs/ekstraordinærydelse, som du ikke får igen
 • Aftale om maks. kilometer
 • Der betales for overkørte kilometer
 • Der kan være aftale om underkørte kilometer, som kan betales retur
 • Månedlige ydelser
 • Reklamationsret der ligner købelovens
 • Fabriksgaranti på bilen i hele leasingperioden
 • Løbende vedligeholdelse/servicering
 • Ret til at opsige aftalen med 1 måneds varsel efter 5 eller 11 måneder (alt efter de samlede omkostninger for aftalen)
 • Der skal betales for skader ved returnering af bilen
 • Du hæfter ikke for bilens restværdi

Knækleasing

Her er blot tale om en variant af almindelig privatleasing, da det drejer sig om samme kontrakttype.

Knækket betyder, at din leasingydelse bliver opdelt, således at du betaler en høj del af ydelsen i den første del af leasingperioden, hvorefter ydelsen falder i den sidste del af perioden. Knækleasing motiverer altså til at beholde bilen i hele perioden i stedet for at opsige aftalen undervejs.

Finansielleasing - flexleasing 

Finansielleasing - kan også kaldes flexleasing - må ikke sammenlignes med traditionel privatleasing. Det er ofte de dyrere biler, der udbydes som flexleasing. Det drejer sig ofte om brugte biler, der er importeret til Danmark.

Finansielleasingkontrakternes (flexleasing) vilkår varierer meget og vil ofte være mere risikable end privatleasing. Du skal særligt være opmærksom på, at du normalt selv hæfter for, at bilen efterfølgende kan afsættes for et aftalt beløb. Du står desuden selv for løbende vedligeholdelse og udgifter til bilens reparationer, da bilen som udgangspunkt ikke har fabriksgaranti.

Finansielleasing (flexleasing) dækker ofte over:

 • Varierende leasingperioder
 • Der betales et depositum
 • Leasing af en brugt, importeret bil
 • Du står selv for løbende vedligeholdelse og reparationsudgifter
 • Normalt ingen fabriksgaranti
 • Du skal ofte selv sælge bilen efter endt leasingperiode og indestår for bilens restværdi, hvilket indebærer en risiko

Se video, hvad du skal være opmærksom på

 

Billeje/minileasing

Minileasing er som udgangspunkt almindelig billeje. Minileasing eller billeje er for en kortere periode og op til 6 måneder.

Minileasing eller billeje dækker ofte over:

 • Ofte ikke engangsydelse
 • Lejeaftale på kort tid - fra nogle timer op til normalt maks. 6 måneder
 • Kontrakten er ofte uopsigelig
 • Faste antal kilometer
 • Der betales for overkørte kilometer

Splitleasing

Ved splitleasing leaser du en bil, hvor kontrakten og udgiften til bilen deles mellem firma- og privatkørsel. Splitleasing er normalt på erhvervsleasingkontrakt og bør derfor kun overvejes i dialog med en revisor og en juridisk rådgiver, da dine forbrugerrettigheder er minimale.

Brugtbil- eller releasing

Her leaser du som udgangspunkt en bil, der allerede har en del år og kilometer på vejene, og hvor nyvognsgarantien ofte er udløbet.

Da der er tale om en brugt bil, ofte uden nyvognsgaranti, er det vigtigt, at du undersøger, hvordan du er stillet i forhold til vedligeholdelse og servicering af bilen.

Læs mere: Privatleasing af brugte biler

Få kontrakten gennemgået

Uanset hvilken type leasing, du er interesseret i, er det vigtigt, at du gennemgår kontrakten og vilkårene grundigt, inden du leaser. FDM kan hjælpe dig med at definere dine behov inden for privatleasing og vurdere hvilken aftale, der passer til dig.

Send gerne kontrakten til gennemlæsning og juridisk vurdering hos FDM Rådgivning, før du skriver under.

Kontakt FDM Rådgivning