FDM leasingkontrakt giver tryghed

Når du privatleaser, skal alle dine rettigheder i praksis findes i din leasingkontrakt. Købelovens forbrugerbeskyttelsesregler gælder ikke for privatleasing, fordi du ikke køber bilen. Med FDM leasingkontrakt har du større tryghed, når du privatleaser.

Med FDM leasingkontrakt har du større tryghed, når du privatleaser
Viden

Siden privatleasing første gang så dagens lys, har FDM arbejdet for tryghed i leasingkontrakterne. FDM har sammen med finansieringsselskabernes interesseorganisation, Finans og Leasing, udarbejdet en privatleasingkontrakt, der tilgodeser begge parters interesser på en fornuftig måde ved privatleasing.

Der er med andre ord skabt en god balance i FDM leasingkontrakt mellem begge parters pligter og rettigheder. Selv om du bruger FDM leasingkontrakt, kan der stadig opstå noget uforudset. Derfor er det stadig en god idé, at du sætter dig ind i leasingkontrakten, inden du skriver under.

Ny version af FDM privatleasingkontrakt

SKAT har i sommeren 2018 principgodkendt en ny version af FDMs privatleasingkontrakt, så det fremover er muligt at leasingkunden kan leje bilen ud til andre via delebiltjenester. Dog kun hvis det enkelte leasingselskab vælger at gøre brug af denne mulighed. Den opdaterede version af leasingkontrakten vil løbende blive indført af leasingselskaberne, men indtil dette er sket, vil den hidtidige version stadig anvendes. Find begge versioner herunder:

Oprindelige standardkontrakt der udfases:

Hent her: FDM privatleasingkontrakt - uden mulighed for udlejning (pdf)

Privatleasingkontrakt fra sommeren 2018 og fremadrettet:

Hent her: FDMs privatleasingkontrakt - mulighed for udlejning (pdf)

Er privatleasing for dig 

Leasingaftalen vedrører først og fremmest dine rettigheder og pligter. Den fortæller derfor ikke, om det kan betale sig for netop dig at lease, ligesom den heller ikke fortæller, om privatleasing i øvrigt er noget for dig overhovedet.

Så selv om FDM leasingkontrakt skaber god sikkerhed, skal du stadig overveje, om privatleasing er for dig eller om du skal købe bilen i stedet.

Se FDMs eksperter forklare om FDM privatleasingkontrakt:

 

De vigtigste elementer i FDM leasingkontrakt:

Fast pris

Leasingkontrakten bygger på fast pris, så du ikke risikerer, at fx en renteændring gør leasingydelsen meget højere, end du regnede med fra begyndelsen. Kun ved helt ekstraordinære forhold som fx ændringer i momsen, vil leasingydelsen kunne ændres. Husk, at du ud over leasingydelsen, selv skal betale ejerafgift og forsikring på samme måde, som hvis du ejede bilen.

Der skal betales registreringsafgift af leasingbiler efter fire måneder. Det betyder, at leasingselskabet genberegner værdien af bilen igen på dette tidspunkt. Har leasingselskabet ikke beregnet prisen rigtigt i første omgang, vil leasingselskabet ikke efterfølgende justere prisen, hvis aftalen er indgået med en FDM leasingkontrakt.

Læs mere: Genberegning giver ikke højere pris med FDM leasingkontrakt

Én måneds opsigelse

Du har ret til at opsige leasingaftalen med én måneds varsel efter 11 måneder. Det betyder, at du kan komme ud af privatleasingkontrakten efter i alt 12 måneder, herefter med én måneds varsel. Der er ikke knyttet andre gebyrer til opsigelsen.

Er det en meget billig bil, hvor den samlede årlige leasingydelse ikke overstiger 20.000 kr., skal du kunne komme ud allerede efter i alt 6 måneder, men stadig med en måneds varsel. Der er dog kun få kontrakter med så lav leasingydelse på markedet.

Husk, at du mister hele førstegangsbeløbet. 

Uopsigelig for leasingselskab

Leasingselskabet har ikke ret til at opsige aftalen, men selvfølgelig kan de ophæve den, hvis du fx ikke betaler.

Hvis bilen går i stykker

Går bilen i stykker, har du grundlæggende samme rettigheder, som du vil have efter købeloven. Da køb og leasing er grundlæggende forskellige koncepter, kan man heller ikke overføre købelovens regler direkte til leasing, men det er lykkes at gøre det tilnærmelsesvist.

Bliver det nødvendigt at ophæve leasingaftalen, fordi bilen er defekt, får du som udgangspunkt hele førstegangsbeløbet retur.

Garanti i hele leasingperioden 

Desværre har langt fra alle biler en fabriksgaranti, der er lige så lang som en normal leasingperiode. FDM leasingkontrakt løser det problem, så du er stillet som om, du har garanti i hele leasingperioden.

Husk dog, at det ikke er alle defekter, der er omfattet af en garanti - fx normal slid på bremser osv.

Fuld service

FDM leasingkontrakt indeholder fuld service for bilen herunder fx også slid på bremser. På dette punkt kan der være forskel på dækningen af serviceaftalerne, men bilen er altid mindst sikret service svarende til det, som servicebogen kræver.

Med købelovslignende reklamationsregler, garanti i hele leasingperioden og fuld service skulle du være godt dækket ind for langt de fleste reparationsudgifter, der kan komme på bilen.

Brug af bilen

Hvem må bruge leasingbilen? Det må du selv og din husstand. Og du må også gerne lejlighedsvis udlåne til familien og omgangskredsen, altså stort set som hvis du selv ejede bilen. Husk dog at du stadig har ansvaret for bilen, mens den er udlånt.

Totalskade og tyveri

Under normale omstændigheder vil aftalen blot ophøre, eller leasingselskabet vil stille en tilsvarende bil til din rådighed i resten af perioden.

Hvis den forsikring, du har tegnet, giver nyværdierstatning til leasingselskabet, hvis tyveriet/totalskaden sker i bilens første leveår, vil du også få førstegangsbeløbet refunderet forholdsmæssigt. Derfor kan det have betydning for din retsstilling ved totalskade i det første år, hvilken forsikring du har valgt at tegne.

Som medlem af FDM kan du altid kontakte FDMs jurister, som kan gennemgå kontrakten med dig, inden du skriver under.

Skrammer og buler ved tilbageleveringen

Du kan nok ikke helt undgå småskrammer. Derfor er det vigtigt, at alt går rigtigt for sig, når du afleverer bilen. De enkelte leasingselskaber må godt stille individuelle krav til bilens stand ved tilbageleveringen, men fælles for dem er i korte træk, at bilen skal være uden skader, men den må godt i øvrigt bære præg af at være brugt.

Privatleasingkontrakten sikrer dig ret til at være til stede, når bilen gennemgås, ligesom det skal være en uvildig person, der gennemgår bilen.

Læs også: Når leasingbilen skal retur

Du hænger ikke på restværdien

Da du ikke ejer bilen, har du ikke noget at gøre med bilens gensalgspris efter endt leasingperiode. Det er vigtigt, at man som forbruger ikke påtager sig risikoen for bilens restværdi, da det netop er restværdien, som ofte er afgørende om økonomien holder eller ej. 

Anden leasingkontrakt

Hvis du vælger at lease på en anden kontrakt end FDMs, skal du gennemgå den grundigt. Du skal under alle omstændigheder kigge efter, hvordan ovenstående punkter er behandlet i kontrakten. Som medlem af FDM kan du altid kontakte FDMs jurister, som kan gennemgå kontrakten med dig, inden du skriver under.

Kontakt FDM

Læs alt om privatleasing på fdm.dk