FDM leasingkontrakt giver tryghed

Når du privatleaser, er du i udgangspunktet ikke dækket af købeloven, og derfor skal alle dine rettigheder i praksis findes i din leasingkontrakt. Du kan benytte FDM privatleasingkontrakt til at få større tryghed.

Mand og kvinde sidder ved et bord og taler med en bilforhandler.
Viden

Siden privatleasing første gang så dagens lys, har FDM arbejdet for tryghed i leasingkontrakterne. FDM har sammen med finansieringsselskabernes interesseorganisation, Finans og Leasing, udarbejdet en privatleasingkontrakt, der tilgodeser begge parters interesser på en fornuftig måde ved privatleasing. Der er med andre ord skabt en god balance i FDM leasingkontrakt mellem begge parters pligter og rettigheder.

Selv om du gør brug af FDM privatleasingkontrakt, er det altid en god idé, at du sætter dig godt ind i leasingkontrakten, inden du skriver under.

Illustration af underoverskriftHvor kan jeg downloade FDM privatleasingkontrakt?

I sommeren 2018 principgodkendte Skat en ny version af FDMs privatleasingkontrakt, så det frem over er muligt, at leasingkunden kan leje bilen ud til andre via delebiltjenester. Dog kun hvis det enkelte leasingselskab vælger at gøre brug af denne mulighed. 

Den opdaterede version af leasingkontrakten vil løbende blive indført af leasingselskaberne, men indtil dette er sket, vil den hidtidige version stadig anvendes.

Herunder kan du downloade begge kontrakter:

Hvad indeholder en FDM privatleasingkontrakt?

Herunder kan du læse om de ti vigtigste elementer i FDM privatleasingkontrakt, og hvad de betyder for dig som forbruger.

Hvis du vælger at lease med en anden kontrakt end FDMs, bør du gennemgå den grundigt. Du skal under alle omstændigheder være opmærksom på, hvordan de nedenstående punkter er behandlet i kontrakten.

Grafik: Skillestreg

Illustration>> Fast pris

Privatleasingkontrakten bygger på fast pris, så du ikke risikerer, at f.eks. en renteændring gør leasingydelsen meget højere, end du regnede med fra begyndelsen. Kun ved helt ekstraordinære forhold som f.eks. ændringer i momsen, vil leasingydelsen kunne ændres.

Husk, at du ud over leasingydelsen, selv skal betale ejerafgift og forsikring på samme måde, som hvis du ejede bilen.

Der skal betales registreringsafgift af leasingbiler efter fire måneder. Det betyder, at leasingselskabet genberegner værdien af bilen igen på dette tidspunkt. Har leasingselskabet ikke beregnet prisen rigtigt i første omgang, vil leasingselskabet ikke efterfølgende justere prisen, hvis aftalen er indgået med en FDM leasingkontrakt.

Grafik: Skillestreg

Illustration>> Én måneds opsigelse

Du har ret til at opsige leasingaftalen med én måneds varsel efter 11 måneder. Det betyder, at du kan komme ud af privatleasingkontrakten efter i alt 12 måneder og herefter med én måneds varsel. Der er ikke knyttet andre gebyrer til opsigelsen.

Er det en meget billig bil, hvor den samlede årlige leasingydelse ikke overstiger 20.000 kr., skal du kunne komme ud efter i alt 6 måneder, men stadig med en måneds varsel. Der er dog kun få kontrakter med så lav leasingydelse på markedet.

Husk, at du mister hele førstegangsbeløbet.

Grafik: Skillestreg

Illustration>> Uopsigelig for leasingselskab

Leasingselskabet har ikke ret til at opsige aftalen, men selvfølgelig kan de ophæve den, hvis du f.eks. ikke betaler.

Grafik: Skillestreg

Illustration>> Hvis bilen går i stykker

Går bilen i stykker, har du grundlæggende samme rettigheder, som du vil have efter købeloven. Da køb og leasing er grundlæggende forskellige koncepter, kan man ikke overføre købelovens regler direkte til leasing, men det er lykkes at gøre det tilnærmelsesvist.

Bliver det nødvendigt at ophæve leasingaftalen, fordi bilen er defekt, får du som udgangspunkt hele førstegangsbeløbet retur.

Grafik: Skillestreg

Illustration>> Garanti i hele leasingperioden 

Desværre har langt fra alle biler en fabriksgaranti, der er lige så lang som en normal leasingperiode. FDM privatleasingkontrakt løser det problem, så du er stillet som om, at du har garanti i hele leasingperioden.

Husk dog, at det ikke er alle defekter, der er omfattet af en garanti f.eks. normalt slid på bremser osv.

Grafik: Skillestreg

Illustration>> Fuld service

FDM privatleasingkontrakt indeholder fuld service for bilen herunder også slid på bremser. På dette punkt kan der være forskel på dækningen af serviceaftalerne, men dækningen vil som minimum altid svare til det, som bilens servicebog kræver.

Med købelovslignende reklamationsregler, garanti i hele leasingperioden og fuld service skulle du være godt dækket ind for langt de fleste reparationsudgifter, der kan komme på bilen.

Grafik: Skillestreg

Illustration>> Brug af bilen

Hvem må bruge leasingbilen? Det må du selv og din husstand. Og du må også gerne lejlighedsvis udlåne til familien og omgangskredsen, altså stort set som hvis du selv ejede bilen.

Det er dog ikke tilladt at udlåne bilen i længere perioder til en ven, og på samme måde må bilen ikke være i udlandet i længere tid.

Husk også at du stadig har ansvaret for bilen, mens den er udlånt.

Grafik: Skillestreg

Illustration>> Totalskade og tyveri

Under normale omstændigheder vil aftalen blot ophøre, eller leasingselskabet vil stille en tilsvarende bil til din rådighed i resten af perioden.

Hvis den forsikring, du har tegnet, giver nyværdierstatning til leasingselskabet, hvis tyveriet/totalskaden sker i bilens første leveår, vil du også få førstegangsbeløbet refunderet forholdsmæssigt.

Derfor kan det have betydning for din retsstilling ved totalskade i det første år, hvilken forsikring du har valgt at tegne.

Grafik: Skillestreg

Illustration>> Skrammer og buler ved tilbageleveringen

Du kan nok ikke helt undgå småskrammer. Derfor er det vigtigt, at alt går rigtigt for sig, når du afleverer bilen. De enkelte leasingselskaber må godt stille individuelle krav til bilens stand ved tilbageleveringen, men fælles for dem er i korte træk, at bilen skal være uden skader, men den må godt i øvrigt bære præg af at være brugt.

Det er i FDM Leasingkontraktens bilag 2, at beskrivelsen for bilens stand ved aflevering fremgår, hvilket du med fordel kan sætte dig ind før aflevering.

Privatleasingkontrakten sikrer dig ret til at være til stede, når bilen gennemgås, ligesom det skal være en uvildig person, der gennemgår bilen, hvilket f.eks. kan være FDM, hvis du booker et FDM Tjek-Ind.

Læs mere: Når leasingbilen skal retur

Grafik: Skillestreg

Illustration>> Du hænger ikke på restværdien

Da du ikke ejer bilen, har du ikke noget at gøre med bilens gensalgspris efter endt leasingperiode. Det er vigtigt, at man som forbruger ikke påtager sig risikoen for bilens restværdi, da det netop er restværdien, som ofte er afgørende for, om økonomien holder eller ej.

Grafik: Skillestreg

Er privatleasing for dig?

Leasingaftalen vedrører først og fremmest dine rettigheder og pligter, og den skabe god sikkerhed for dig, der vælger at lease.

Men den fortæller ikke, om det kan betale sig for netop dig at lease, ligesom den heller ikke fortæller, om privatleasing i øvrigt er noget for dig overhovedet.

Er du nysgerrig, kan du læse mere om emnet i vores artikler om leasing.

Læs mere: Skal du privatlease eller købe?

Er du i tvivl om kontrakten? 

Husk, at du som medlem af FDM kan få hjælp af juridiske rådgivere, som bl.a. kan gennemgå leasingkontrakten med dig, inden du skriver under.

Få rådgivning