Færdselsregler i Australien

Se hvilke færdselsregler der gælder og få tip til, hvad du ellers skal være opmærksom på, når du skal på kør selv-ferie i Australien.

Vej og landskab i Australien.
Viden

Skal du på kør selv-ferie til et andet land – eller har du i forbindelse med en forretningsrejse brug for at leje bil og køre i udlandet – så er det godt at forberede sig på de færdselsregler, der gælder i det pågældende land. Her har vi samlet et overblik over de færdselsregler, der gælder i Australien, samt andre nyttige informationer om at køre bil i landet.

Vær opmærksom på, at Australien har venstrekørsel, hvilket betyder, at rattet sidder i højre side i bilen. Man overhaler højre om.

Illustration af underoverskrift

Illustration Hvilke regler gælder om vigepligt i Australien?

Færdselsreglerne i forhold til vigepligt er som i Danmark.

Illustration af underoverskrift

Illustration Hvad er promillegrænsen i Australien? 

Færdselsreglerne i forhold til promillegrænse er som i Danmark.

For erhvervschauffører er promillegrænsen mellem 0,0 og 0,2.

Illustration af underoverskrift

Illustration Hvilke regler gælder om brug af mobiltelefon i Australien?

Færdselsreglerne i forhold til at tale i håndholdt mobiltelefon er som i Danmark.

Illustration af underoverskrift

Illustration Betaler man vejafgifter i Australien?

I nogle af de australske territorier skal du betale vejafgift for at køre på motorveje, gennem tunneler og på broer.

Illustration af underoverskrift

Illustration Hvilke hastighedsgrænser gælder i Australien?

De vejledende hastighedsgrænser er generelt 100 km/t uden for byerne og 50 km/t i bymæssig bebyggelse.

I Western Australia gælder dog 110 km/t uden for byerne.

I Northern Territory gælder 60 km/t i bymæssig bebyggelse og 110 km/t uden for byerne. På Stuart-, Arnhem-, Barkly- and Victoria-hovedvejene må man køre 130 km/t.

I alle stater er der i skolezoner en hastighedsgrænse på 40 km/t i skoletiden. I Western Australia er denne grænse dog 25 km/t. Har man taget sit kørekort for nylig, må man maks. køre mellem 80 og 100 km/t alt efter, hvilken stat man befinder sig i.

Illustration af underoverskrift

Illustration Hvad gælder om bøder i Australien?

Bøder må udstedes, men ikke opkræves på stedet. Bilister får 28 dage til at betale bøden. Efter udløb af de 28 dage, sendes en påmindelse, og næste skridt vil være en stævning, hvor sagen så behandles af en domstol.

Illustration af underoverskrift

Illustration Hvilke regler gælder for parkering i Australien?

Regler for parkering bestemmes af de lokale myndigheder. Besøgende skal derfor selv holde øje med reglerne i det område, der besøges.

Parkeringsskilte er rektangulære med sort, grøn eller rød skrift. P står for parkering, S for standsning og C for "clearway" – dvs. krav om ingen standsning eller parkering.

Der er særlige zoner for specielle køretøjer som taxaer, busser mv.

Der bliver benyttet parkometre i mange byer.

Illustration af underoverskrift

Illustration Hvilke regler gælder for handicapparkering i Australien?

Udenlandske handicapskilte accepteres i alle stater undtagen i New South Wales og Victoria, hvor man skal anskaffe sig en midlertidig tilladelse, som så til gengæld er gældende i hele Australien.

Parkeringsreglerne varierer fra stat til stat, men generelt tillader et handicapskilt, at man holder på p-pladser markeret med det internationale handicapsymbol eller en tekst, der angiver, at pladsen er en handicapplads. Desuden er det normalt, at man med handicaptilladelse kan parkere længere tid end normalt i almindelige båse. En handicaptilladelse giver ikke adgang til at holde steder, hvor det normalt er forbudt at parkere.

Illustration af underoverskrift

Illustration Hvad gælder om camping i Australien?

Campering på offentlige områder giver mulighed for at værdsætte Australiens store udendørs arealer. Denne rejseform giver få problemer i de fleste områder af Australien, men der kan være lokale forbud, og ved campering på privat område skal du indhente tilladelse fra ejeren.

Illustration af underoverskrift

Illustration Kan bjergpas være lukkede i Australien?

Nogle bjergpas er periodisk lukkede om vinteren fra juni til september.

Illustration af underoverskrift

Illustration Hvad skal du gøre, hvis du er involveret i et trafikuheld i Australien?

Alle ulykker med personskade eller større materiel skade skal meldes til politiet, som udarbejder en rapport, der kan bruges i forhold til ens forsikring. Alarmnummer: 000.

Læs mere: Uheld på kør selv-ferien

Illustration af underoverskrift

Illustration Kan der gælde andre regler om autostole i udlandet?

Der kan være forskellige regler for autostole og for hvordan børn skal fastspændes i bilen i andre lande. Se vores samlede oversigt, så du ved, hvilke regler du skal følge i Australien.

Læs mere: Regler for autostole i andre lande  Illustration af underoverskrift

Mangler du noget til kør selv-ferien?

I FDMshop.dk finder du et bredt udvalg af gode produkter og udstyr til kør selv-ferien. Husk, at du som medlem af FDM handler med rabat.

Besøg FDMshop.dk