Færdselsregler i Australien

Her kan du se de vigtigste færdselsregler, du skal kende, hvis du skal på kør selv-ferie i Australien.

Se hvad du skal være opmærksom på, når du skal på kør selv-ferie i Australien
Viden

Vejafgifter

I nogle af de australske territorier skal du betale vejafgift for at køre på motorveje, gennem tunneler og på broer

Færdselsregler

Færdselsreglerne i forhold til vigepligt, promillegrænse og tale i håndholdt mobiltelefon er som i Danmark

For erhvervschauffører er promillegrænsen mellem 0,0 og 0,2.

Find inspiration til kør selv-ferien i Australien hos FDM travel

Venstrekørsel

Australien har venstrekørsel, hvilket betyder at rattet sidder i højre side i bilen. Man overhaler højre om.

Køb udstyr til bilferien i FDMshop.dk

Hastighedsgrænser

De vejledende hastighedsgrænser er generelt 100 km/t på uden for byerne og 50 km/t i bymæssig bebyggelse.

I Western Australia gælder dog 110 km/t uden for byerne.

I Nothern Territory gælder 60 km/t i bymæssig bebyggelse og 110 km/t uden for byerne. På Stuart-, Arnhem-, Barkly- and Victoria-hovedvejene må man køre 130 km/t.

I alle stater er der i skolezoner en hastighedsgrænse på 40 km/t i skoletiden. I Western Australia er denne grænse dog 25 km/t. Har man taget sit kørekort for nylig, må man maks. køre mellem 80 og 100 km/t alt efter, hvilken stat man befinder sig i.

Bøder

Bøder må udstedes men ikke opkræves på stedet. Bilister får 28 dage til at betale bøden. Efter udløb af de 28 dage, sendes en påmindelse, og næste skridt vil være en stævning, hvor sagen så behandles af en domstol.

Parkering

Regler for parkering bestemmes af de lokale myndigheder. Besøgende skal derfor selv holde øje med reglerne i det område, der besøges.

Parkeringsskilte er rektangulære med sort, grøn eller rød skrift. P står for parkering, S for standsning og C for "clearway" - dvs. ingen standsning eller parkering. Der er særlige zoner for specielle køretøjer som taxaer, busser mv. Der bliver benyttet parkometre i mange byer.

Læs mere om parkering

Udenlandske handicapskilte accepteres i alle stater undtagen i New South Wales og Victoria, hvor man skal anskaffe sig en miderlidtig tilladelse, som så til gengæld er gældende i hele Australien.

Parkeringsreglerne varierer fra stat til stat, men generelt tillader et handicapskilt, at man holder på p-pladser markeret med det internationale handicapsymbol eller en tekst, der angiver, at pladsen er en handicapplads. Desuden er det normalt, at man med handicaptilladelse kan parkere længere tid end normalt i almindelige båse. En handicaptilladelse giver ikke adgang til at holde steder, hvor det normalt er forbudt at parkere.

Camping

Campering på offentlige områder giver mulighed for at at værdsætte Australiens store udendørs arealer. Denne rejseform giver få problemer i de fleste områder af Australien, men der kan være lokale forbud og ved campering på privat område skal man indhente tilladelse fra ejeren.

Læs også: Bliv klar til campingferien

Bjergpas

Nogle bjergpas er periodisk lukket om vinteren fra juni til september.

Uheld

Alle ulykker med personskade eller større materiel skade skal meldes til politiet, som laver en rapport, der kan bruges i forhold til ens forsikring. Alarmnummer: 000.

Læs mere: Uheld på kør selv-ferien

Sikkerhedsudstyr

Der er ikke noget særligt udstyr, der er obligatorisk til bilen, men det anbefales at medbringe advarselstrekant, ildslukker og forbindskasse.

Autostol

Vær opmærksom på, at der kan være andre regler for brug af autostol og bilens seler. Se vores samlede oversigt, så du ved, hvilke regler du skal følge. 

Se her: Regler for autostole i andre lande