Hvornår kan din bil blive fjernet?

Se her, i hvilke tilfælde du kan risikere, at fx kommunen eller politiet fjerner din bil.

Politi og Vejdirektoratet, der har tilladelse til at få fjernet et køretøj uden ejerens tilladelse
Viden

Det er politiet, kommunerne og Vejdirektoratet, der har tilladelse til at få fjernet et køretøj uden ejerens tilladelse. De kan få fjernet et køretøj, hvis det står på et område, hvor færdselsloven dækker. Det vil fx sige på veje og pladser. Køretøjet kan blive fjernet, hvis det er :

  • parkeret i strid med gældende bestemmelser om standsning eller parkering
  • havareret eller er defekt
  • registreringspligtigt, men står uden nummerplader

Læs også: Regler for offentlig parkering
 

Hvornår må kommunerne fjerne dit køretøj?

Kommunerne må fjerne køretøjer, der har fået tre p-afgifter for samme parkering. Inden køretøjet - fx en bil eller motorcykel - kan fjernes, skal køretøjets ejer kontaktes og have en frist på mindst 4 uger til at flytte køretøjet.

Overholdes fristen ikke, kan kommunen fjerne køretøjet, og ejerne får herefter 4 uger til at hente køretøjet på kommunens opbevaringsplads. Hentes køretøjet ikke, kan kommunen sælge eller skrotte det.

Hvornår kan politiet og Vejdirektoratet fjerne køretøjet?

Hvis køretøjet fjernes af politiet eller Vejdirektoratet, advares køretøjets ejer ikke nødvendigvis først. Køretøjet bringes til en opbevaringsplads, medmindre føreren eller ejeren (brugeren) er til stede og enten straks fjerner køretøjet eller anviser en anden opbevaringsplads.

Udgifterne til transport og opbevaring af køretøjet påhviler føreren. Er føreren ukendt, eller betaler han ikke udgiften, hæfter så også ejeren (brugeren) for betalingen. Det gælder dog ikke, hvis føreren uberettiget var i besiddelse af køretøjet.

Se video: Når politiet klipper pladerne

 

Politiet og Vejdirektoratets salg af køretøj

Det er politiet eller Vejdirektoratets opgave at orientere ejeren om, at køretøjet er blevet fjernet, hvornår det er fjernet, og hvor det opbevares. Underretningen skal også indeholde en frist for, hvornår køretøjet skal være afhentet. Hvis fristen ikke overholdes, vil køretøjet blive solgt.

Køretøjet sælges ved offentlig auktion eller til ophugning, hvis det skønnes at indbringe et større beløb. Et eventuelt overskud tilfalder statskassen. Ejeren kan dog i 1 år fra salgsdatoen gøre krav på beløbet dog med fradrag af udgifter til transport, opbevaring og salg.

Kan underretning af ejeren ikke finde sted, fordi han er ukendt, kan salget ske 14 dage efter, at køretøjet er blevet fjernet af politiet eller Vejdirektoratet.

Læs også: Love og regler for bilister

Kontakt FDM rådgivning