Hvornår kan din bil blive fjernet?

Her kan du læse mere om, i hvilke tilfælde du kan du risikere, at din bil bliver fjernet og i sidste instans skrottet eller solgt.

Par ved bil
Viden

Tre forskellige myndigheder har ret til at fjerne køretøjer, der f.eks. står ulovligt parkeret, i Danmark.

Her kan du blive klogere på regler, procedurer og tidsfrister.

Hvem må fjerne køretøjer i Danmark?

Følgende tre myndigheder har tilladelse til at fjerne et køretøj uden ejerens tilladelse: Politiet, kommunerne og Vejdirektoratet.

For at en af de tre myndigheder har ret til at fjerne et køretøj, kræver det at køretøjet står på et område, hvor færdselsloven dækker. Det vil f.eks. sige på veje og pladser.

Køretøjet kan blive fjernet, hvis det er:

  • parkeret i strid med gældende bestemmelser om standsning eller parkering
  • havareret eller er defekt
  • registreringspligtigt, men står uden nummerplader.

Læs mere: Regler for offentlig parkering

Illustration af underoverskriftHvornår må kommunerne fjerne dit køretøj?

Kommunerne må fjerne køretøjer, der har fået tre p-afgifter for samme parkering. Inden køretøjet – eksempelvis en bil eller motorcykel – kan fjernes, skal køretøjets ejer kontaktes og have en frist på mindst 4 uger til at flytte køretøjet.

Bliver køretøjet ikke flyttet inden for fristen på 4 uger, kan kommunen fjerne køretøjet, og ejer får herefter 4 uger til at hente køretøjet på kommunens opbevaringsplads.

Hentes køretøjet ikke inden for fristen, kan kommunen sælge eller skrotte det.

Illustration af underoverskriftHvornår kan politiet og Vejdirektoratet fjerne køretøjet?

Hvis køretøjet fjernes af politiet eller Vejdirektoratet, advares køretøjets ejer ikke nødvendigvis før køretøjet fjernes.

Køretøjet bringes til en opbevaringsplads, medmindre føreren eller ejeren/brugeren er til stede i afhentningssituationen og enten straks selv fjerner køretøjet eller anviser en anden opbevaringsplads.

Udgifterne til transport og opbevaring af køretøjet påhviler føreren. Er føreren ukendt, eller betaler han ikke udgiften, hæfter så også ejeren/brugeren for betalingen.

Det gælder dog ikke, hvis føreren uberettiget var i besiddelse af køretøjet. Er din bil f.eks. blevet stjålet og efterladt et sted, hvor politi eller Vejdirektoratet har måttet fjerne det, så hæfter du ikke som ejer for udgifter til transport og opbevaring.

Se video: Når politiet klipper pladerne

 

Illustration af underoverskriftHvornår kan politiet og Vejdirektoratets sælge det fjernede køretøj?

Det er politiet eller Vejdirektoratets opgave at orientere ejeren om, at køretøjet er blevet fjernet, hvornår det er fjernet, og hvor det opbevares.

Underretningen skal også indeholde en frist for, hvornår køretøjet skal være afhentet. Hvis fristen for afhentning ikke overholdes, kan køretøjet blive solgt.

Kan underretning af ejeren ikke finde sted, fordi ejeren er ukendt, kan salget ske 14 dage efter, at køretøjet er blevet fjernet af politiet eller Vejdirektoratet.​

Illustration af underoverskriftHvem går pengene til ved salg af køretøj?

Køretøjet sælges ved offentlig auktion eller evt. til ophugning, hvis det skønnes at indbringe et større beløb. Et eventuelt overskud tilfalder statskassen.

Ejeren kan dog i 1 år fra salgsdatoen gøre krav på beløbet dog med fradrag af udgifter til transport, opbevaring og salg.

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Som medlem af FDM har du blandt andet adgang til bilteknisk og juridisk rådgivning, magasinet Motor og en lang række andre medlemsfordele. 

Bliv medlem