Sådan er kommunale parkeringsregler

Der gælder ens regler for parkering i landets kommuner. Se her, hvilke grundregler der gælder.

Kvinde fylder varer ind i bil på parkeringsplads.
Viden

Tidligere kunne den enkelte kommune fastsætte egne lokale regler for parkering. Det betød f.eks., at man i nogle kommuner gerne måtte parkere med to hjul på fortovet, mens det i andre kommuner kunne udløse en parkeringsafgift. Der er dog sket en harmonisering af reglerne.

Derfor har følgende grundregler siden 2014 gjort sig gældende i hele Danmark:

Illustration af underoverskriftHvilke regler gælder for parkering på fortov mm.?

Inden for tættere bebygget område dvs. inden for byzoneskilt må man hverken standse eller parkere, helt eller delvist på:

  • fortov
  • cykelsti
  • gangsti
  • midterrabat
  • helleanlæg
  • o.lign 

Kommunerne har fortsat mulighed for at tillade parkering på fortov. Det vil fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller særlig skiltning på stedet. 

Søg her: Kommuner med lokale bekendtgørelser (eksternt link)

Uden for tættere bebygget område kan køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standses eller parkeres delvist på fortovet.

Læs mere: Regler for parkering på offentligt område

Illustration af underoverskriftHvor tæt på man parkere på en cykelsti-udkørsel?

Hvis der er en udkørsel fra en cykelsti, der løber langs kørebanen, må man hverken standse eller parkere ud for eller mindre end 5 meter før denne udkørsel. En cykelsti-udkørsel er typisk udformet som en rampe ned fra cykelstien.

Hvis cykelstien krydser kørebanen, men ikke løber langs en kørebane, gælder standsnings- og parkeringsforbuddet 5 meter på begge sider af den krydsende cykelsti, altså både før og efter.

Illustration af underoverskriftHvor lang tid går der, før min havarerede bil kan få en p-afgift i forruden?

Hvis dit køretøj er havareret, enten på grund af uheld eller teknisk fejl, og det ikke kan fortsætte ved egen kraft eller på forsvarlig vis, anses køretøjet for at være parkeret efter 18 timer. Det vil sige, at du har 18 timer til at få fjernet bilen. Derefter skal du overholde de regler, der i øvrigt måtte gælde på stedet.

Illustration af underoverskriftHvad gælder mht. parkeringszoner og tidsbegrænsninger?

Der kan inden for de enkelte kommuner fortsat være områder med særlige parkeringszoner, hvor der enten er tidsbegrænset parkering, betalingsparkering eller andre parkeringsrestriktioner.

Disse områder skal være særligt skiltet.

Illustration af underoverskriftHvordan skal man parkere med bl.a. trailer eller campingvogn?

Kommunerne kan stadig i en lokal bekendtgørelse fastsætte regler for standsning og parkering med f.eks. trailer eller campingvogn.

Bekendtgørelsen skal ligge centralt på kommunens hjemmeside og samtidig offentliggøres på én samlet hjemmeside.

Illustration af underoverskriftHvilke parkeringsregler gælder for MC?

Der gælder samme kommunale parkeringsregler for biler og MC. Kommunerne kan ikke længere fastsætte lokale regler for MC, der er strengere end udgangspunktet. Det vil bl.a. sige, at kommunen ikke kan bestemme, at en MC ikke må parkere i en almindelig p-bås.

Som udgangspunkt er det ikke lovligt at parkere en MC helt eller delvist på fortovet inden for byzone-skiltet, og helt på fortovet uden for byerne. Når det kommer til fortovsreglerne, skal man som MC-kører som hidtil følge de samme regler som alle andre. Kommunerne har mulighed for at tillade parkering på fortov. Det vil fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller særlig skiltning på stedet.

Læs mere: Parkeringsregler for MC

Illustration af underoverskriftKun muligt for kommuner at lempe på krav

De enkelte kommuner kan ikke indføre strengere generelle regler, men det er muligt for kommunerne at indføre lempelser. Ønsker kommunerne at have mere lempelige generelle regler for parkering, skal kommunen lave en parkeringsbekendtgørelse.

Parkeringsbekendtgørelsen skal ligge centralt på kommunens hjemmeside og samtidig offentliggøres på én samlet hjemmeside.

Illustration af underoverskriftHvad koster en p-afgift?

En parkeringsafgift for at parkere ulovligt på offentlig vej er 510 kr. Parkeres der ulovligt på en handicapparkeringsplads eller foran en port fordobles bøden til 1020 kr.

Kommunen eller politiet kan fremover pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan der højst pålægges tre parkeringsafgifter for samme overtrædelse. Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til 3 parkeringsafgifter.

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Har du fået en parkeringsafgift, kan du som medlem få vurderet parkeringsafgiften og få rådgivning om det videre forløb. Vi hjælper dig med din klage, og i principielle tilfælde kan vi gå i retten med din sag.

Bliv medlem