Sådan læser du et p-skilt og andre færdselstavler

De fleste har stået foran et p-skilt og været i tvivl om, hvordan den skulle forstås. Her får du et par huskeregler, der gør p-skilte og andre færdselstavler lettere at tyde.

Parkering
Viden

Hvis p-skiltet eller færdselstavlen består af en hovedtavle og en eller flere undertavler, skal man altid læse skiltet oppefra og ned.

Hovedtavlen er den øverste tavle på skiltet. En hovedtavle kan oplyse om alt fra fx advarsler, vigepligter til forbud. Undertavlerne kan sagtens indeholde vigtig information, der præciserer den øverste tavle.

Gode råd til at læse p-skiltet

Her kan du få forklaringen på, hvad informationen på p-skiltet betyder.

Hvordan skal pilene på skiltet aflæses? 

Ofte er færdselstavler forsynet med en eller flere pile, der fortæller dig, i hvilken retning skiltet gælder. Peger pilen opad, gælder skiltet fra standeren og frem til næste vejkryds. Peger pilen nedad, gælder skiltet fra standeren og bagud til forrige vejkryds.

Et praktisk råd: Hvis du stiller dig foran skiltets forside, og forestiller dig, at du "lægger skiltet ned" i kørselsretningen, så vil pilene pege i "den rigtige" retning. 

Hvad betyder klokkeslættene på skiltet?

Nogle gange er der på undertavlen anført et eller flere tidsrum. Det betyder, at skiltet kun gælder i disse perioder.

 • Står klokkeslættene med sort eller hvid skrift, gælder disse på hverdage.
 • Er klokkeslættene sat i parentes, gælder disse på lørdage
 • Står klokkeslættene med rød skrift, gælder disse på søn- og helligdage. Husk at bl.a. 1. maj og Grundlovsdag ikke er helligdage, men i denne sammenhæng er helt almindelige dage.

Hvis der ikke er anført nogle klokkeslæt, gælder skiltet altid alle dage døgnet rundt.

  Uanset skiltningen skal du huske også at overholde de andre regler i færdselsloven. Du må f.eks. ikke parkere foran en ind- og udkørsel eller standse eller parkere for tæt på vejkryds eller for tæt på en spærrelinje. 

  Læs mere: Regler for parkering

  Eksempel: Sådan skal dette færdselsskilt læses

  Skilt med mange undertavler
  P-skilt med meget information.

  Færdselstavlen på billedet skal læses således:

  • Den øverste tavle, hovedtavlen, betyder, at der er standsnings- og parkeringsforbud
  • Den første undertavle betyder, at der er standsnings- og parkeringsforbud fra skiltet og fremad i tidsrummene 7-9 og 15-18 på hverdage.
  • Den næste undertavle betyder, at der er parkeringsforbud (det er altså tilladt at standse) fra skiltet og fremad i tidsrummene 9-15 på hverdage og 7-13 på lørdage.
  • Den næste undertavle betyder, at der er standsnings- og parkeringsforbud fra skiltet og bagud i tidsrummet 15-18 på hverdage.
  • Den nederste undertavle betyder, at man fra skiltet og bagud må parkere i tidsrummene 9-15 på hverdage og 9-13 på lørdage, men man skal anvende p-skive og må højst parkere i 2 timer.

  Har du brug for hjælp eller rådgivning?

  Har du fået en parkeringsafgift, kan du som medlem få vurderet parkeringsafgiften og få rådgivning om det videre forløb. Vi hjælper dig med din klage, og i principielle tilfælde kan vi gå i retten med din sag.

  Bliv medlem