Trailerkørekort

Reglerne for at køre med trailer og campingvogn bestemmer både hvor meget bilen og føreren må køre med. Et trailerkørekort giver lov til at køre med større last.

De danske regler for at køre med trailer og campingvogn begrænser både det, bilen må køre med og det, føreren bag rattet må køre med.
Viden

Der er en regel, der handler om, hvad bilen må, og der er en anden regel, der handler om, hvad føreren må med et B-kørekort.

Så meget må bilen trække

Bilens tilladte påhængsvognsvægt fremgår af bilens registreringsattest. Her skelnes mellem påhængsvogne med og uden bremser. Disse vægtgrænser er altid påhængsvognens faktiske vægt.

Det er altså ikke interessant, hvad der står på trailerens registreringsattest, men hvad traileren vejer i den belæssede stand. Det er en vægtgrænse, der skal overholdes, for at materiellet kan klare belastningen.

Bemærk, at du i visse tilfælde kan få hævet den tilladte påhængsvognsvægt op over det, bilen oprindeligt er godkendt til at kunne trække. Det vil dog kræve, at importøren af bilen giver tilladelse, og en sådan tilladelse vil en gang imellem være betinget af, at du samtidig nedsætter bilens totalvægt. Spørg din forhandler eller FDMs rådgivning.

Så meget må føreren køre med

I mange tilfælde er bilen godkendt til at køre med en tungere påhængsvogn, end det du må køre med på et almindeligt B-kørekort. I sådanne tilfælde begrænser kørekortet mulighederne.

Med et B-kørekort må du køre med enhver trailer, hvis summen af bilens tilladte totalvægt og påhængsvognens tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg.

Er trailerens totalvægt på 750 kg eller derunder, må man dog altid køre med traileren, hvis bilen er godkendt til det.

Kan du ikke opfylde dette, kræver kørslen en fører, der enten har  B+ (til mellemstore vogntog) eller et trailerkørekort, B/E.

Trailerkørekort - B/E

Overstiger du B-kørekortets vægtgrænse på 3.500 kg, kan du tage et trailerkørekort. Det indbefatter:

  • 4 teorilektioner
  • 6 praktiske timer
  • Praktisk prøve

Et trailerkørekort giver ret til at føre vogntog på op til 7.000 kg. Dog må anhængerens vægt ikke overstige 3500 kg.

B+  til mellemstore vogntog

Det er muligt at udvide B-kørekortet med B+, som giver dig ret til at føre et vogntog med en totalvægt på op til 4250 kg, uanset at anhængerens totalvægt overstiger 750 kg.

Undervisning til at erhverve B+ vil følge samme plan som undervisning til erhvervelse af det trailerkørekort - B/E. Forskellen på de to muligheder er, at køretimerne og køreprøven vil kunne klares med et mindre vogntog for B+ end, hvis du skal erhverve trailerkørekort.

Læs om: Kørekortkategorier

Det koster at bryde reglerne

Fører du personbil med trailer, som kræver et B+ eller et B/E-kørekort, og er du kun i besiddelse af et B-kørekort, koster det som udgangspunkt en bøde på 2.000 kr.

Bødesatsen for at køre med en overlæsset trailer er 75 kr. pr. pct overvægt til føreren og/eller 150 kr. pr. pct overvægt til brugeren/ejeren. Bøden rundes endvidere op til nærmeste beløb, der er deleligt med 500 kroner. Ved gentagelsestilfælde forhøjes med 300 kr. pr. fortilfælde inden oprunding til nærmeste beløb deleligt med 500 kroner.

Kørsel med overlæs kan også medføre en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet afhængigt af, hvor stor risikoen for at forvolde skade ved uheld med vogntoget vurderes af politiet.

Kørsel i udlandet

Skal du til udlandet med din campingvogn eller trailer, er der skærpede regler. Brud på reglerne kan koste bøde og forbud mod fortsat kørsel.

Har du trailerkørekort - B/E, er du dækket ind i forhold til reglerne i EU. Har du ikke trailerkørekort, kan du læse mere om reglerne her:

Læs også: Trailer og campingvogn i udlandet

Hvor meget må du trække?

Med FDMs beregner kan du nemt finde ud af, hvor tung en trailer eller campingvogn, din bil må trække med det kørekort, du har.

Prøv beregner