Totalvægt og lastevægt på trailer

Du skal kigge efter lastevægt og ikke totalvægt, når du skal laste en trailer.

Mand er ved at pakke trailer.
Viden

Hvis der på traileren sidder en vægttavle, kan du her aflæse trailerens totalvægt og lastevægt. Totalvægt er det, som traileren må veje inklusive gods, hvorimod lastevægt angiver, hvor meget du må fylde på traileren.

Der er ikke længere krav om vægttavler på påhængsvogn under 3.500 kg. Det kan dog stadig være en god ide, da man f.eks. ved udlån nemt kan se, hvor stor en vægt man må læsse påhængskøretøjet med og om kombinationen af bil, påhængskøretøj og ikke mindst kørekort er i orden. 

Du skal altid medbringe registreringsattesterne for både bil og trailer, når du kører med traileren.

Illustration af underoverskriftHvad er totalvægt? 

Totalvægten (på billedet herunder: T 500 = 500 kg) er det maksimale, som traileren må veje inklusive gods. Da tallene på trailerens vægttavle kan være fejlbehæftede eller utydelige, skal du altid rette dig efter, hvad der står på trailerens registreringsattest.

Hvis du bliver standset af politiet og får vejet traileren, må den målte vægt ikke overstige totalvægten, der er angivet i registreringsattesten.

T er lig med totalvægt. L er lig med lastevægt.
T er lig med totalvægt. L er lig med lastevægt.

Hvad er lastevægt?

Trailerens lastevægt (På billedet herover: L 325 = 325 kg) angiver, hvor mange kg du må fylde på traileren. Den helt præcise lastevægt kender du reelt først, når du har fået vejet din trailer og har trukket det tal fra 500 kg.

Læs mere: Så lidt må du have i traileren

Illustration af underoverskriftHvornår skal traileren have bremser?

Der er ikke krav om bremser på anhænger med en totalvægt op til 750 kg. Anhænger med en totalvægt på over 750 kg totalvægt, men ikke over 3.500 kg totalvægt, skal være forsynet med bremser. Anhængere på mellem 750 kg totalvægt og 1.500 kg totalvægt skal være forsynet med en sikkerhedskæde eller wire, der er ikke krav om, at den skal aktivere bremserne ved koblingsbrud.

Vejer anhængeren over 1.500 kg totalvægt, skal den være forsynet med sikkerhedskæde eller wire, der aktiverer anhængerens bremsesystem i tilfælde at brud på tilkoblingen.

Brug for udstyr til din trailer?

Husk, i FDMshop.dk kan du købe udstyr til din trailer som f.eks. transportnet, remme og stropper. Køb udstyr til trailer